Esmaül Hüsna

Es selam esması ve sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Es selam esması ve sırları
El Kindi 17:40 11.03.19
ES-SELÂM: Selâm, emniyet, güven ve esenlik sahibi, yani her çeşit ayıptan selâmette, her türlü afetten berî, emniyet ve güven içinde demektir. Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, emniyet ve güven veren, cennetteki kullarına selam eden anlamındadır.
“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.” (Haşir Suresi, 23)
“Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: “Selâm sizlere, ne hoşsunuz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya!” derler.” (Zümer, 39:73) Bu ayette cennetin bekçilerinin selam vermesi gibi, Allah’ın Selam sıfatı aynı zamanda cennete kabul ettiği kullarına bizzat kendisinin “selam” vermesi anlamına da gelir. Yüce Allah bunu, Kur’an-ı Kerimde; “Çok esirgeyen Rab’dan onlara bir de sözlü “Selam” (vardır)” (Yasin, 36:58) Buyurarak cennete giren kullarına sözlü olarak selam vereceğini bildirir. Hiç şüphesiz Allah’ın selamı müminler için olabilecek en büyük müjdedir.
Başka bir ayette ise şöyle buyrulmaktadır: “İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar.” (Furkan, 25:75) “Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!”(Ra’d, 13:24)
“Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. “Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükâfatı olarak girin cennete…” Derler.”(Nahl, 16:32) Ayet-i Kerimelerde ifade edildiği gibi cennet, esenlik ve huzur dolu, güvenli ve mutluluk dolu bir yerdir. Orada duyulacak en güzel seslerden biri de selamdır Allah Teâlâ’nın kullarına vereceği ve meleklerin müminleri karşılama biçimi selamdır.
Kur’an-ı Kerim’de, cennetlikler, “Allah’ın dostları” olarak nitelendirilir ve Allah dostlarına verdiği mutluluk yurdunun adını da cennet koymuş, ona “Dâru’sS6lâm”demiştir: “Rableri katında selâm yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.”(En’am, 6:127) Ne mutlu, bu dostluğu dünyada yaptığı salih amellerle, dua ve ibadetlerle, hayır hasenat gibi yaptığı güzel iş ve davranışlarla, iman ve ihlasla kazanıp da Allah’ın ikram ve ihsanlarını hak edip dâru’s-selama ulaşabilenlere… Hâsılı kelam, Allah yolu huzurludur, selâmetti ve güvenlidir, emniyetlidir.
Onun rızasını kazanmak için çalışıp didinerek, uğraşanlar, nefsine hâkim olanlar, bu emniyet ve güvene, bu sahili selamete ulaşırlar, ulaştırılırlar: “Allah, onunla rızası peşinde olanları selâmet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.” (Maide 5:16). İnsanoğlunun bu dünyada kendisine en faydalı olan şey bu olsa gerektir. Çünkü bu kazanç gerçekleşirse, insanın hem dünyası hem de ahireti mamur olur güzelleşir. Bu da hemen herkesin elde etmek istediği ama birçoğumuzun nefsine mağlup olduğu zor bir istektir ama görüldüğü gibi imkânsız da değildir. Her şeyden evvel Allah’ın yardımı da bu isteğin peşinde koşanlarla. Çünkü yüce Allah, kendisine iman edip salih amel işleyen ve saygı duyup ona karşı gelmekten çekinen müminlerin yarı ve yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, zulmetten nura kavuşturur. Bu da yolunu düzeltmek isteyenlere açık bir destek ve güçlü bir teminattır. Tıpkı Esselâm adı da Cenab-ı Allah (c.c.)’nin en yüce ve azametli adlarından bir tanesidir.
Karada ve denizde yolculuk yapacak olan kimseler, bu adı dillerinden düşürmezlerse, varacakları ve dönecekleri yere sağlık ve selametle gidip dönerler ve yolculuk müddetince, her türlü kaza ve belalardan emin bulunurlar.
Bu adı çokça anan kimseler de, her türlü bela ve afetlerden korunmuş olurlar. Bu adın içinde öyle gizlilikler bulunmaktır ki, bir kimseden korkan veya daimi surette korku ve vehim içinde bulunan bir kimse, bu adı zikrettiği sürece, Hak Teâla o kimseyi emniyet içinde bulundurur ve yüreğinde korkudan eser kalmaz.
Bu ismin ebcedi değeri (131) etmektedir. Zikri de buna göre yapılmalıdır. Zikir saati Güneş’tir (Pazar).
ES-SELAM ismi şerifi, sadece bir kısmı kaydettiğimiz özelliklere ve faydaları içermektedir:
1. ES-SELAM ismin-i şerifinin zikriyle meşgul olan kimse, her türlü felaketten; suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan, yıldırım çarpmasından emniyette, her türlü afet ve beladan güvende olur.
2. Allah’ın himayesine girer ve Onun yardımı ve himayesi ile zalimlerin hışmından kurtulur, koruma altına alınmış olur.
3. Bu mübarek ismi tam bir ihlas ve itikat ile zikreden kişiye silah atılsa da tesir etmez. Ancak bu ihlas ve samimiyeti, bu tevekkül ve teslimiyeti en ufak bir şüphe bozar.
4. Es-Selam ismi şerifi bir kabın içine veya bir kağıt üzerine safranla 131 kere yazılıp suyun içine koyularak silinir ve vesvese hastalığına tutulmuş bir hastaya 40 (kırk) gün içirilirse, evham ve vesveseden kurtulur.
5. Her namazdan sonra “Yâ SELAM” isminin zikrine devam eden kimseyi yüce Allah, adalet ve selamete ulaştırır, emniyet ve güven verir, her tülü zulümden korur.
6. Her namazdan sonra (131) ya da günün herhangi bir vaktinde (655) defa “Yâ SELAM” ismini okuyan ve bunu vird edinen yani sürekli okuyan ve dilinden düşürmeyen kimseye silah çekilemez. Silah çekilse kurşun tesir etmez, bıçak işlemez. Böyle bir işe cüret eden kimsenin, yaptığı iş kendi aleyhine döner, mutlaka cezasını çeker, zararını görür.
7. Bir hastaya her gün 131 kere okunsa şifa bulur. Yer ve gök afet ve belalarından korunur. Bu miktarı okumaya her gün devam eden kimse huzurlu ve selâmetli bir kalbe ulaşır.
8. Eğer bir kimse mühim bir hacet için Çarşamba gününden başlayıp on beş gün süreyle, günde yedi yüz on sekiz defa “Selamun kavlen min rabbin rahim” ayetini zikrederse, o mühim işi gerçekleşir, hacetine nail olur.
9.Es Selam ismini kaza ve belalardan korunmak için hafız ismiyle beraber okunması daha faydalıdır. Aynı şekilde rızık darlıkları veya sıkıntı anlarında Ya Selam Ya Basit isimleriyle okumak çok faydalıdır.
10.Aynı şekilde gözlerinde sıkıntısı olanlar veya kulaklarında Ya Selam Ya Semi Ya Basir isimlerini zikretseler sıkıntıları gider.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148