Esmaül Hüsna

El Cebbar Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>El Cebbar Esması ve Sırları
El Kindi 17:07 18.03.19
EL-CEBBÂR:Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan, iradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren, sonsuz ve sınırsız büyüklük ve kudret sahibi olan; bütün varlıklar bütün yönleriyle doğrudan doğruya kudretine bakan ve emrine boyun eğen; hiçbir şey hiçbir cihetle mutlak kudretine karşı koyamayan, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan; dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. Bu ism-i şerif cebir maddesindendir. Cebir, “kırık kemiği sarıp bitiştirmek, eksiği bütünlemek” mânasına geldiği gibi, “icbar etmek”, yani, “zorla iş gördürmek” mânasına da gelir. Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbâr’dır. Yani, kırılanları onarır, eksikleri tamamlar, her türlü perişanlıkları düzeltir, yoluna kor. Cebbâr’ın ikinci mânasına göre de; Allah Teâlâ kâinatın her noktasında ve her şey üzerinde dilediğini yaptırmağa muktedirdir. Hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali yoktur.
Hak Teâla’nın bu güzel adı da azametlidir. El Cebbar adı Cenabı Allah’ın en yüce adlarından biridir. Bu adı daima diline teşbih eden kimse, her kötülükten uzak bulunur ve kimseye de zor kullanmaz. Bu ad kişileri başkasına zorluk çıkarmaktan alıkor. Bu adı devlet büyükleri kullanırlarsa, halka adaletsizlik yapmazlar. Diğer devletlere karşı da saldırgan olmazlar.
El Cebbar adı ile Hak Teâlâ’yı anan kimseler, başkalarına baktıkları zaman, onlara heybetli ve vakarlı görünür. Bu güç onlara bakacak olanlara o denli etki yapar ki, adeta korkup titrerler.
El Cebbar isminin Ebced değeri (206); Zikir saati Merih, Salı’dır. Salı günü Merih saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için de tam gece yarısıdır
1. EL-CEBBAR ismi daha çok, zâlimler, münafıklar ve yalancılar üzerine okunur. Okuyan kimsenin ihlas ve samimiyeti ve karşı tarafın hak etmesi ölçüsünde, bunlardan her biri bir derde yakalanır, kendi başlarının derdine düşerler ve zarar verdikleri insanlarla uğraşmaya vakit bulamazlar.
2. Bir kimsenin konuşmaması için de, bu ismin okunmasına ve tertibine yani miktarına ve saatine göre okunmasına başvurulur. Bu yola başvurmak isteyen kimse, son derece ciddi ve samimi olmalıdır. Çünkü bu ismin ağırlığı ve kahrediciliği kişinin kendisine de dokunabilir.
3. Bu ismi vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı koyulmaz. Her dileğini her yerde herkese rahatça yaptırabilir. Sözü dinlenen, sevilen ve sayılan, yardım edilen ve yardım istenen, umulan, ümit edilen bir kimse haline gelir.
4. Eğer bu ismi bir doktor veya benzer bir sağlıkçı kendisine vird edinse, tedavi ettiği hastalar üzerinde daha çabuk neticeye ulaşır ve harika neticelere ulaşır.
5. Bir zalim veya zorbanın kahrına, zulmüne uğrayıp ondan zarar gören kimse veya kimseler, zalimin kendisinden el çekmesi veya kahrı niyetiyle bir defa da bir veya birkaç kişi olarak büyük ebcede göre yani 206 x 206 şeklinde elde edilen 42436 defa “Y CEBBAR” İsm-i şerifini okusa, yüce Allah, o zorba ve zalimi perişan eder ve zulmünden kısa zamanda vazgeçirtip mazlumun hakkını teslim eder. Belirtilen miktarda okunan “Y CEBBAR” Esmalarından sonra 41 defa da Haşir suresinin 22. ayeti olan; “Hüv’allahü’llezi lâ ilâhe illâ hû. Âlimu’l-ğaybi ve’ş-şehâdeh. Hüve’r-rahmânu’r-rahîm: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahimdir”ayeti okunmalıdır.
6. Bu ismi, 40 gün, 211 defa okumaya devam eden kimse, zulme maruz kalsa ya da hapis veya esir olsa kurtulur. Her dileği yerine gelir.
Not:Alıntı....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BLueSea 17:18 18.03.19
Allah razi olsun emeğine sağlık mübarek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
beyzasultann 21:36 20.03.19
hartman12 22:05 20.03.19
fener 17:51 23.05.19
samet03 23:05 25.02.20
Allah razı olsun faziletleri güzel açıklanmış

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi