Esmaül Hüsna

El-hâlik esması ve sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>El-hâlik esması ve sırları
El Kindi 14:39 20.03.19
EL-HÂLİK: Yaratan, bütün yaratıkları takdirine uygun olarak gerekli şartlarla birlikte yaratan, her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden.
Bu ism-i şerîfin mânasında iki husus vardır:
a) Bir şeyin nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, b) O takdire uygun olarak o şeyi îcad etmek.
“İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekildir (her şeyi yöneten, görüp gözetendir).”(En’âm, 6:102)
Yüce Allah’ın yaratma sıfatı, bizim anlayamayacağımız kadar geniş kapsamlı ve derindir. O, bütün varlıkları, hiçbir örneği olmadan bir tek zerreden, bir tek atomdan yaratmış, evreni ve içindekileri sürekli yenileyip durmakta ve sürekli yeni şeyler yaratmaktadır; aksini düşünmek imkansızdır: “Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir (her şeyi korur).”(Zümer, 39:62)
“Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?”(Tûr, 52:35)
Yüce Allah’ın “yaratma” sıfatı özeldir. Başka kimsenin böyle bir yeteneği olmadığı için bu sıfatın insanlar için kullanılması yanlıştır. Mesela, “falan kimse, falan şeyi yarattı..” gibi sözler, bu ismin ışığında bakılınca şirk olduğu anlaşılır. Çünkü mevcut şeylerden bir şey yapmak, yaratmak değildir. Allah’ın yaratmasında örneği yoktur. Örneği olan şeylerden bir şey yapmak ve ortaya koymak, olsa olsa bir terkip yapmak veya var olanı keşfetmek olur, yaratmak olmaz. Yüce Allah ise, örneksiz ve hiç yoktan vücuda getirdiği için ona yaratmak denir. O yaratmak istediği şeylerde zorlanmaz ve örnek aramaz.
Kuran-ı Kerimde, Allah’ın yaratmasıyla ilgili olarak şöyle buyurulur: “Gökleri ve yeri, güzelliklerle donatarak yaratan Bedî’ O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi ona sadece “OL” der. Artık o, oluverir.” (Bakara, 2:117)
Bir kısım kimseler buna rağmen insanlar için “yaratma” deyimini kullanmaktadırlar. Söz konusu deyimi eleştiren bir ifade de Kuran-ı Kerimde yer almaktadır: “Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir!” (Mü’minûn, 23:14)
Ayette geçen “yaratanların en güzeli” cümlesi, sadece “yaratıcı” olduğu iddia edilen putların bir şey yaratamaya gücünün yetmediğini anlatmak ve onları yaratıcı sayanlara verilen bir cevap ve yapılan bir ikazdan ibarettir. Bu deyimin insanlar hakkında inadına kullanılması, Cahiliye çağındaki müşriklerin durumuna düşerek ayetin ikazına uğramaktan başka bir şey değildir. “Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı, o en güzel Hâlıkı (yaratanı) bırakıp hâlâ Ba’l’e tapmaya mı devam edeceksiniz?”(Saffât, 37:125-126)
“İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Hâlık Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. Böyle iken nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz?”(Mü’min, 40:62)
Kısacası, yaratmak Allah’a mahsus bir özelliktir. Başka varlıkların yaratma gücü de yeteneği de yoktur. Çünkü insan neticede Allah’ın mahluku yani yarattığı bir varlıktır. Bu varlığın kalkıp da yaratma iddiasında bulunması gülünç olur. Halk ve icat yani yaratma ve yaratılacak yeni şeyler bulma sadece Allah’a mahsustur.
“EL-HÂLIK” isminin ebcet değeri (731); zikir saati Güneş, Pazar’dır. Pazar günü güneş saati demek, sabah güneş doğarken ilk bir saat ve yaklaşık ikindi namazı sonrası bir saat demektir.
1. Yedi gün arka arkaya 100 defa “Y HÂLIK” ismini okuyan kimse, gelecek bela ve musibetlere karşı korunur. Bu mübarek isim, daha çok sanatkârlara ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkârların ve sanatkar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir. Ancak sadece onlara mahsus değildir. Bu ismi vird edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar.
2. EL-HALIK ismini, seher vakitlerinde zikredenlerin, kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır, hikmet sahibi olurlar. 3. İyileşmesi zor olan bazı hastalıklar için bu ismin zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.
4. Her kim bu mübarek ismi vird haline getirir ve geceleri buna devam ederse, yüce Allah, o kimsenin içini ve dışını nuranileştirir, gam ve kederden kurtarır, âhiret saltanatı ile taltif eder.
5. Çözülmeyen bir işi olan kimse, temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi 5115 (beş bin yüz on beş) defa zikreder ve halini Allah’a arz edip dua ederse, isteği yerine getirilir ve işi kolayca çözülür.
6. Gece yatmadan önce yüz defa “Ya Hâlık” ism-i şerifini okuyan ve “Ya Rabbi filanca yakınımın hâlini bana bildir” diye dua edenin Allahu Teala duasını kabul eder ve haberini alamadığı yakını olan kişinin durumunu rüya veya ilham yolu ile kuluna bildirir.
7. Çocuğu olmayanlar Halık ismini Bari ve Musavvir isimleriyle beraber zikretmeye devam ederlerse biiznillah çocukları olur. Yeri gelmişken özellikle Rahim içi hastalıklarında bu ismin tek başına zikredilmesi hastalığı ilerletir. Her ne kadar tirmizi hadisinde esmalar arasında Şafi ismi yoksa da bu isim Rabbimizin Kuranda ve Efendimizin Hadislerinde bildirilen Esmalardan bir isimdir ve hastalıklara şifa verici demektir ki bu isimle ebced değeri kadar (391) meşgul olunup akabinde hastalığın olduğu yere sağ el konulup Efendimizin yaptığı dua ki:Allahümme ezhibil base rabbennasi işfi ve enteş şafi la şifai illa şifauke şifaen la yuğadiru segama. Anlamı: İnsanların Rabbi Allahım hastalığı gider şifa ver şifa veren sensin senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa verki hiç hastalık bırakmasın. Diye dua edilir eğer Halıg ismi Şafi ismiyle beraber meşgul olunursa rahimdeki hastalıklara faydalıdır. Ayrıca Şafi ismi değeri kadar yazılıp bir kaba veya kağıda zemzem suyuyla veya nisan yağmuruyla siler ve bu suyu üç gün aç karnına içerse biiznillah şifaya kavuşur. Bu uygulama her hastalığa yapılabilir.
8. Her kim yüz gün, günde bin üç yüz altı defa zikrederse, batını temizlenir, gönlü mesrur,müşkülleri kolay olur. Yöneldiği her şey zahmetsiz ele geçer. Her kim Cuma günü güneş doğmadan önce doksan mim yazar, yazma esnasında devamlı Ya Halık Ya Muhit esmalarını zikreder ve bunu üzerinde taşırsa, dilediği her hacet gerçekleşir. Bir bağ ya da tarlaya asılırsa afetlerden emin ve muhafazada olur.
Havas âlimleri, bu ismin, Güneş saatinde ve (701) defa olarak zikredilmesini daha uygun görmüşlerdir.
Not:Alıntı,derleme….

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fener 17:52 23.05.19
Allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up