Esmaül Hüsna

El Bari Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>El Bari Esması ve Sırları
El Kindi 18:01 22.03.19
EI-BÂRİ: Mahlukâtı, hiç yoktan, örneksiz olarak yaratan, aza ve cihazlarını birbirine uyumlu yapan demektir. Gerek insanlarda, gerekse hayvanlardaki şekil benzerlikleri göz önüne alınırsa, bunlardaki uyumluluk ve azaların yerleştirilmesindeki ahenk hemen göze çapar. Bazen minik bir kuş veya kuzu yada bir çiçek dikkatimizi çeker ve bizi hayrette bırakacak güzellikte olduğunu gösterir. İnsanın çocukluk çağı da öyle… “Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir!” (Mü’minûn, 23:14)
Bunun sebebi, her vücuda en güzel azaların yerleştirilmesi ve azaların uyum içinde görünmeleri diyebiliriz. Bu anlamda insanda veya hayvanda bir renk uyuşmazlığı veya azarlın yersizliği söz konusu değildir. Kime ne verilmişse, gerek bulundukları yer, gerekse renkleri, desenleri tam bir uyumluluk içindedir. Hayvanlardaki renkler ve desenler yine doğa ve yaşadıkları iklimle uyumlu olarak verilmiştir. Denizaltındaki hayvanlar ve renkleri de suya ve kuma uygun şekilde verilmiş, iskeletleri ve vücut yapıları da sualtında yaşamaya göre ayarlanmıştır. Eğer hayvanlar bizim gibi nefes alıp verme zorunda bırakılsaydı uyumsuzluk bir yana hiçbiri yaşama şansına sahip olamayacaklardı. Keza insanlar, hayvanlar gibi yaratılsaydı, böylesine büyük işler başaramayacaklar, medeniyetler ve ümranlar kurup, keşif ve icatlar da yapamayacaklardı. Yaptıkları sadece daha güzel ve lezzetli otları keşfetmekle sınırlı kalacaktı. Yüce Rabbimiz, ata et, ite ot yemeyi de uygun görmemiş, herkese ayrı rızklar tahsis etmiş, bünyeye göre yiyecek tayin etmiştir. İşte bunların tamamında “EL-BÂRİ” isminin tecellileri vardır.
Özellikle düşünme kabiliyeti olan insan için düşünüp ibret alınması gereken ilginç ve olağanüstü dersler, ibretler vardır. Düşünmemiz istenen konulardan biri de uzay ve uzayın derinlikleri ile ilgili hususlardır. Kur’an-ı Kerimde: “Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: “Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi.”(AI-i İmran, 3:191)
HERŞEY YERLİ YERİNDE İnsan vücudunda, “şurası şöyle olsaydı, şu burada olsaydı, şu küçük, bu da büyük olsaydı…”diyecek, bir uygunsuzluk, bir eksiklik veya fazlalık yoktur. Her şey yerli yerin de ve gayet mükemmel olarak dizayn edilmiştir. Cenabı Hak, Kur’an-ı Kerimde: “Doğrusu, Biz insanı ahsen-i takvim üzere yarattık” (Tîn, 95:4) buyuruyor.
Evet, insan, yaratılabilecek en güzel şekil ve en güzel biçimde yaratılmıştır. Vücudundaki uyum ve denge ile yerli yerine koyulmuş âza ve cihazlar, alıcılar, vericiler ile insan, en güzel şekilde yaratılmıştır. En kıymetli ve en önemli organların en iyi korunacak yerlere yerleştirilmesi, kendini koruduğu gibi, vücuda destek olup onu da dış etkenlerden ve düşmanlarından koruyacak alet ve organların da açığa yerleştirilmesiyle mükemmelliği ortadadır.
Allahın azametli adlarından biri de (El Bari’)dir. Bu adın manası şudur: (var eden ve yok eden). Bu adda dünyanın yaradılışının ve ahiretin var oluşunun sırları saklıdır. Bu adda ayrıca rütbe ve makam sahiplerinin icraat ve eğilimleri bulunmaktadır ki, bu husus, bu gibilerin yaşayış, iniş-çıkış safhalarını bildirmektedir. Bu ad kalbleri ilim öğretmeye yönetir.
Genellikle (Demirciler,Kuyumcular) gibi ince ve ağır işlerde çalışan kimseler için çok yararlı bir ad da, Cenabı Hakkın (Bari) yüce adıdır. Bu adı sık sık ananlara, Hak Teâlâ kolaylık ve akıl kapılarını açmış olur. Bu kimseler yapacakları işlerde başarıya ulaşırlar. Doktor iseler hastalarını iyileştirirler.
EL-BÂRİ isminin Ebced değeri (213) adettir. Zikir saati Güneş’tir (Pazar). Pazar günü güneş saati sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Bu Esmayı zikredenler;
1. Bu ismin zikrine belirtilen miktarda devam eden kimse, başkalarının başaramadığı işleri başarır.
2. Şeyh Ya’lâ diyor ki: “El-Bâri isminin zikriyle meşgul olan kimse, hasmına galip olur.”
3. Havas alimlerinin büyüklerinden olan Şeyh Ahmed el-Bûnî ise, bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimsenin gam ve kederden kurtulacağını söylemiştir.
4. EL-BÂRİ’, isminin zikrine devam eden kimselerin, zekasının güçleneceği de, bu ismin özellikleri arasında sayılmıştır.
5. Bu simin zikrine yedi gün 100’er defa okuyarak devam eden kimse, ruhen ve bedenen sağlık ve sıhhate kavuşur…
6. Her gün zikrine devam eden kimsenin kabir azabından kurtulacağı belirtilmiş ve yüce Allah’ın kendisi için bir melek yaratacağı, kabrinde ona arkadaşlık edip zulmet ve vahşetten koruyacağı belirtilmiştir.
7. Sürekli başı ağrıyan kimsenin, bu ismi gümüş bir levha üzerine nakşedip başına koyan kimsenin bu ismin hürmetine baş ağrısının geçeceği de bu ismin özelliklerinden sayılmıştır.
8. Yine işlerini kaybedenler işyerinde her hangi bir sebepten dolayı makamını kaybedenlerde bu isimle meşgul olurlarsa kaybettiklerini en kısa sürede tekrar kazanırlar.
Not:Alıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fener 17:49 23.05.19
Allah razı olsun. Telefon alırken bile bunu A markası üretti. Şunu Japonlar yeni tasarladı deniyor ancak aynaya bakıp bizi kim yarattı tasarladı denmiyor. Allah yar ve yardımcımız olsun dogru yoldan ayirmasin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up