Esmaül Hüsna

EL GAFFÂR Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL GAFFÂR Esması ve Sırları
El Kindi 16:13 25.03.19
EL-GAFFÂR: Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar tekrar, çokça affedip bağışlayan. Affetmesinin bir özelliği olarak, kulunun işlediği günahları kendisine unutturan anlamına geldiği de kaydedilmektedir. Hiç şüphe yok ki, onlarca ayet ve yüzlerce hadiste, yüce Allah’ın kullarına karşı çok merhametli ve çok bağışlayıcı olduğu hatırlatılmaktadır. Hatta bir ayette, tevbe eden kullarından az-çok, küçük-büyük, eski-yeni diye, hiçbir ayrım yapmadan her türlü günahı bağışlayacağı bildirilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: “De ki: “Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafur, mutlak Rahim’dir.”(Zümer, 39:53)
Sayabildiğimiz kadarıyla 50 ayette yüce Allah Gafûr olduğunu açıklayıp, kullarına tevbe etmesi için fırsat verip zaman tanıyor. Bunların kimi “Rahim” yani kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli ismiyle, kimileri “Halim” yani kullarına çok yumuşak davranır ismiyle, kimileri “Afüvv” çokça affeden ismiyle, kimisi “Şekûr” yani çok şükredeni bilen, iyiliğe karşılık veren ismiyle, birkaçı “Aziz” ismiyle, bir tanesi “Vedûd” itaatkar kullarını çok seven ismiyle ve kimisi de direkt olarak zikredilmektedir. Mesela: “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim(Tâhâ, 20:82)
“Haber ver kutlarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm (Çok bağışlayan ve çok merhamet eden).”(Hicr, 15:49)
“Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni o bilir. Rahîm’dir O, Gafûr’dur.” (Sebe, 34:2)
“Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.”( Nuh, 71:10)
Şimdi, kullarına böylesine sevgi ve şefkatle bakıp, merhamet gösteren ve yaptıkları hatalardan, işledikleri günahlardan dolayı hemen onları yargılayıp cezalandırmak yerine affı vardır.
El Gaffar adını sürekli anan kimselere, adın hizmet meleği inerek, hilmi (yumuşak huyu), bilgiyi, riyazat gücünü, hiddet ve gazabı sakinleştirmeyi ve buna ait gücü verir. Eğer çağrıyı yapan kimse kötüye yönelmişse, o zaman bu melek Allahın emri ve izni ile o kimsenin nefsini değiştirir ve onu huzur ve sükun verir. Böyle bir kimseye, kötü bir yöne kapılmaması için hizmet meleği aracılığı ile nefsi değiştirilerek, doğru yol gösterilir. Bu suretle Gaffar adını çokça anan bir kimse en olgun bir mertebeye ulaşmış olur.Bu da sizin için Cenab-ı Hak tarafından verilmiş bir armağandır.
Eğer bu kimse doğru ve cezbe sahibi ise, bu adı anarak diğer insanların gözlerine görünmez olur. Eğer Cenabı Hakk’ın sevmediği gizli işleri saklamak ve örtmek istiyorsa ve bunu başaramıyorsa, bu adı anarak tövbe edip, Allah’a sığınan kimseyi Allah Gaffar adıyla af eder.
El-Gaffâr isminin Ebced değeri (1281); zikir saati Zühre, Cuma’dır. Cuma günü güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası, gece okumalarında Yatsı namazına doğru ve gecenin tam yarısında okunması tavsiye edilmektedir.
1. EL-ĞAFFÂR isminin zikrine devam eden kimseyi, yüce Allah himayesi altına alır, devlet veya amirleri tarafından yapılabilecek zulümden, zorba ve zalimlerin şerrinden korur.
2. Bu ismi zikreden kimse, Allah’a sığındığı için, Onun himayesine girer. Bu vesileyle o kişinin başına gelebilecek her tülü kaza ve bela kapılarını kapatır, günahlara karşı korur.
3. Ayrıca, o kimseye günahlarından tevbe etmesi için fırsat ve imkan tanır. Kendi korku ve sevgisini o kulunun kalbine yerleştirir.
4. Kavga edenlere karşı EL-GAFFAR ismini, YÂ ĞAFFÂR” şeklinde okuyup üflemek, kavgayı durdurur ve sakinlik getirir.
5. Bağışlanmak isteyenler Cuma günü 100 defa, rızkında bereket, mal ve evladında hayır isteyenlerse her gün, 70 defa okuyup arkasından “Estağfirullâhe innehü kâne ğaffârâ”diye dua etmelidir.
6. Tarikat yolcularının ilerlemelerine zulmet hicaplarından geçmelerine yardımcı esmalardandır. Bu ismi Afüv gafur esmalarıyla beraber zikredilmesi büyük bela ve musibetlere karşı çok faydalıdır. Acıları dindirir. Kanser ve migren gibi rahatsızlıklarda Şafi esmasıyla beraber zikrine devam edilmesi şifadır.
7. Bilhassa sıkıntılı ve üzüntülü hallerde çekilen istiğfarlar yani bu ismin sığınma şekli olan “estağfirullahe’lazim ve etübü ileyh” cümlesi, insanı rahatlatır ve huzura kavuşturur. Çünkü ruhun yer çekimi olan günahlar, ruhu yıprattığı, yırtıp kanattığı için acı verir ve üzer. Bunun tedavisi de ancak dua ve istiğfardır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), her gün 70 kere tevbe- istiğfar ederek, yüce Allah’a teveccüh edermiş. Biliyoruz ki, bunu da hiçbir karşılık beklemeden sırf O'nunla birlikte olmak adına yapıyordu. Hayatı boyunca da vefatında bunun karşılığını gördüğüne ve daha da göreceğine inanıyoruz. O halde bizler de bu mübarek isimin kanatları altına girip yerden ve gökten ne zaman ve nasıl geleceği belli olmayan bizi sarıp kuşatan hata ve günahlardan, bela ve musibetlerden, şeytan ve cinlerin şerrinden korunmak için Allah’a sığınalım..
Alıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 23:18 26.03.19
Alllah teala razı olsun çok güzel esma okumakta nasip olur inşaAllah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huysuz 21:46 02.08.19
buismin büyük havasları nelerdir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up