Esmaül Hüsna

EL KAHHÂR Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL KAHHÂR Esması ve Sırları
El Kindi 15:42 26.03.19
EL-KAHHÂR: Yenilmeyen, yegâne galip, isyankârları kahreden, bütün varlıkları emir ve iradesi altında bulunduran, hiç kimse hükmünden kaçıp kurtulamayan. Kahr, bir şeye, onu hor ve hakîr kılacak veya mahv ve helâk edebilecek sûrette galib olmaktır. Allah Teâlâ Kahhâr’dır, her vechile üstün ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her şeyi içinden ve dışından kuşatmıştır. Hiçbir şey O’nun bu ihatasından dışarı çıkamaz. Ona karşı her şeyin boynu büküktür. Kahrına yerler, gökler dayanamaz.Kahr ile nice azıp sapmış ümmetleri ve milletleri mahv ve perişan etmiştir.
“O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hâkim) olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.”(İbrahim, 14:48)
“O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır.’^ Mü’min, 40:16) Düşmanlarını ezmekte, mazlumları korumakta ve masumları ezip haklarını gasp edenlerden geri alma konusunda Allah’tan daha güçlü ve daha çabuk kimse yoktur. Kendisine yükselen sesleri işitir, sahiplerinin kim olduğunu en ince ayrıntılarına kadar bilir. Masumları ve mazlumları korur, ezdirmez. Beddualar ve mazlumların ahlarına kulak verir imdatlarına yetişir. Bir hadis-i şerifte: “Mazlumun bedduasından sakının..!” buyrulmuştur. Başka hadiste ise şöyle denilmektedir: “Mazlumun bedduasından sakının, çünkü kafir bile olsa, onunla Allah arasında perde yoktur”’
Yüce Allah, mazlumluk konusunda canı yanan kişinin kim olduğuna bakmaz. Önemli olan onun haksızlığa uğraması ve mazlum durumda bulunmasıdır. Unutmamak lazım ki, Allah, kafir-Mümin, insan-hayvan vs., bütün mahlukatın Rabbidir. Herhangi birisi zulme uğradığı zaman, hakkını almaya gücü yetmiyor da Allah’a müracaat ediyorsa, onun hakkını kahredici gücüyle devreye giren Allah (c.c) alır. İşte “EL-KAHHAR” ismi de burada devreye giriyor.
Özellikle, canı yanan bir kişinin bunu belli bir tertibe ve belli zamanda belli miktarda okuması oldukça tehlikelidir. Çünkü bu isim iki yüzü de keskin bir kılıç gibidir. Şayet kahredilmesi için okunan kimse bunu tam olarak hak etmemişse sahibine geri döner. Bu yüzden Peygamberimiz (s.a.v), hayatı boyunca gördüğü o kadar zulme karşılık, düşmanlarına bile sadece üç defa beddua etmiş, onlar da yerine getirilmiştir. Bu nedenle bu konuya oldukça dikkat etmek lazımdır.
Bu adın gücü ve etkisi büyüktür. Bu adı çok sık zikreden kimseler, şehvet hislerinden uzak kalacakları gibi, düşmanlarının da saldırı ve aleyhlerindeki davranışlarını bertaraf etmiş olurlar.
Zalim ve zorba bir kimsenin zulmünden kurtulmak isteyen bir kimse, Hak Teâla’nın bu (Kahhar) ismi ile ona beddua ederse, Cenabı Hak o kişiyi yok eder.
Bu adın tarikata girmiş olan müritlere yararı vardır. Çünkü bu adı zikretmekle nefislerini ve şehvet hislerini körletmiş olurlar.
EL-KAHHÂR isminin zikri (306); Zikir saati Merih, Salı. Salı günü Merih saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için de tam gece yarısıdır
1. Gece yarısı ve güneş doğarken zikredenler, düşmanlarına galip gelir ve zulmünden kurtulur. Bu yüzden mazlumlar, üzerlerindeki zulmün kaldırılması için bu isme sığınıp zikrine başvururlar.
2. Bu ismin okunmasında, esmanın miktarının artırılarak okunması, tesirinin güçlenmesine vesile olur. Verilen adetten az okunmaması ise esastır. Bu ismin etkisini görmek için, o ismin kalpte sıcaklığının duyulması şarttır.
3. “EL-KAHHAR” ismi, az önce de ifade ettiğimiz gibi, iki tarafı da keskin bir kılıç gibidir. Bu nedenle, haksız yere kahriye okuyan kimse, kendisi mahvolur. Yapılan bir beddua dua hadislerde anlatıldığı gibi, gökyüzüne çıkar ve hedefini arar, şayet bulmazsa sahibine geri döner.
4. Halka zulmeden, malına mülküne el koyan bir zalim ve zorbanın, yada ırz namus düşmanı bir kimsenin mahvı için, okuyan kimse, bunu, tenha bir yerde ve abdestli olarak, diz çökerek ve kıbleye dönük olarak yapmalıdır.
5. Kahriye okumak için belli şartlar da vardır. Bunlardan biri, önce okunacak kimsenin ıslahı için dua etmektir. Eğer ıslahı mümkün değilse, Allah’a havale etmek en doğrusudur. Çünkü kahriye okumak yapılacak en son iştir.
6. El-Kahhâr ismine ait Havas âlimleri kitaplarında pek çok konuya ait terkipler ve vefkler yapmışlardır. Ancak bunları faydalı bulmadığımız için buraya kaydetmek istemedik. Şu kadar var ki, bu mübarek ismi, sadece başkalarına zarar vermek için değildir, insanın şahsına da pek çok faydaları vardır…
7. Bir pehlivan okumayı alışkanlık haline getirse, rakipleri sırtını yere getiremezler, avukat okusa haklı olduğu bütün davaları kısa yoldan kazanır, faydalı ve büyük işler yapan biri işlerinde başarılı olur. Zayıf okusa güçlenir. Eşinden kabalık görüp fiziksel müdahaleye uğrayan bir kadın okusa eşi artık kendine kötü muamele yapamaz.
8. Bu ismin zikrine devam eden, helal olmayan yolarda koşan haram işlerle uğraşan ve şehvetine mağlup olan bir kimse ise, şehveti söner, nefsani duygularının baskılarından kurtulur, harama ait aşırı duyguları ortadan kalkar.
Not:Alıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BLueSea 15:52 26.03.19
Allah razi olsun. Ben bunu günlük 1000 cekiyorum 12 den sonra çevremde benle ugrasan kim varsa cezasini layigini buldu.
Mümkünse gece 12 den sonra abdestli kibleye dönük yerde önce 2 rekat hacet namazi kilmali ,seccade üzerinde çekilse ve birde tütsü yakilsa extra faydali olur. Bnm gibi 1000 ve uzeri çekenler koruma yapmalıdır...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fener 17:44 23.05.19
huysuz 21:36 02.08.19
buesma dahaçok düşmanın kahrıiçin okunur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 22:42 02.08.19
Allah teala razı olsun, En sevdiğim esmalardandır Allâh tealanın kahr edici gücünün ilanı bu esma kötü ahlaklı kişilere ahlakının düzelmesi için okunursa kişinin ahlakı düzelir haram işlerden vazgeçer. Bir kitapta bu şekilde okumuştum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi