Esmaül Hüsna

EL VEHHÂB Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL VEHHÂB Esması ve Sırları
El Kindi 15:50 28.03.19
EL-VEHHÂB: Hibe eden, karşılıksız veren, karşılık beklemeden bol bol veren, sayı ve hesaba sığmaz çeşit çeşit nimetleri, türlü türlü rahmet hediyelerini her varlığa lâyık olduğu şekilde, her an ve karşılıksız olarak ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran. Vehhâb kelimesi hibe kökünden gelmektedir. Hibe, “herhangi bir karşılık ve menfaat gözetmeden birine bir malı bağışlamak”manasındadır. Vehhâb ise, “Her zaman, her yerde ve her şeyi çok çok ve bol bol veren ve karşılık beklemeyen” demektir.
Yüce Allah, bu isminin gereği olarak, dilediğine ilim, hikmet ve hidayet, dilediğine de mal-mülk, makam-mevki ve şan-şöhret ihsan eder. Bu ihsan ve ikramları iyiye kullanmak ve ona şükretmek de bize düşer… Daha çok manevi ihsan ve ikramlarda bulunması için bu isimle dua ettiğimiz yüce Rabbimiz, kendisini bize bu şekilde tanıtıyor. Ancak onun her türlü ikram ve ihsanları bizim içindir, bize göredir, bizden ona verilebilecek tek karşılık iman ve ihlastır yani samimiyetle ona kulluk yapmaktır başka da verebilecek bir karşılık yoktur. İşte bu konudaki ayetlerden bazıları: “(Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin “(Âl-i İmran, 3:8)
“Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.”( 38.35
Dünyada ve ahirette kendisi için şerefli bir mevki edinmek isteyen bir kimse, bu adı ile Cenab-ı Hakkı anmayı sürdürmelidir. Bu adın zikri, Süleyman Peygamberi mal ve mülk sahibi yapmıştır. Ayrıca bu yüce adın hürmetine, mühürünü de bu peygamberine vermiştir.
Hak Teâla’nın Vahhab adını çokça anan kimseler, rızıkların kullara nasıl dağıtıldığını görür ve anlarlar. Ayrıca bu adı sık zikredenlere de Cenabı Hak rızk kapılarını açık bulundurur.
EL-VEHHÂB isminin zikri (14) adettir. Zikir saati Zühre, Cuma günüdür. Cuma günü Zühre saati, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece ise akşamdan bir saat sonrası ile gece yarısından sonraki ilk saattir.
1. Bir kimse her beş vakit namazın farzını kılıp selam verdikten sonra yerinden ayrılmadan 14 (on dört) kere bu ismin zikrine devam ederse, yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez. Yüce Allah o kimseye bu ismin zikri hürmetine bol dünyalık verir.
2. Aynı şekilde veya mümkün olursa secdede zikretmeye devam ederek Allah’tan ilim, hikmet ve hidayet dilese, dileği yerine gelir, yüce Allah’ın ihsan, ikram ve lütuflarına mazharolur.
3. EL-VEHHAB ismini çokça zikreden kimsenin kısmeti geniş ve rızkı bol olur. Sabah namazından sonra 186 defa zikre devamı daha uygundur
4. Dua arasında yedi defa “Ya Vehhâb” ism-i şerifini okuyanın duası kabul olur. Her Duha namazından sonra, secde vaziyetinde iken on dört defa “Ya Vehhâb” ism-i şerifini okuyan manevî iklimlerde (hakikat ilmi gibi) ilerler. Rızık darlıklarında rızık esmalarının yanında bu isimde zikredilirse maksat çabuklaşır. Her hangi bir yerde bir istekte bulunan 21 defa bu ismi istediği şahsın yüzüne karşı okusa isteğini verir.
5. Manevi ilimlerde ilerlemek isteyen Fettah Vehhab Alim gibi esmalarla çok meşgul olmalıdırlar. Bu esmanın zikrine devam eden ve kulluğunda titiz davrananlara bu ismin tecellileri mazhar olur bu şahsa maddi ve manevi itaat etmeyecek hiçbir varlık yoktur. Bu esmalar yakini bilgi ve imanı artırıcı Esmalardandır.
6.Akıl ve zeka sorunu yaşıyanlara bu isim yazılıp üzerine de 1001 defa zikredilip suyunu hastaya içirse düzelir.
7.Bu esmanın diğer bir özelliği de hiç ummadığın yerlerden hayırlı kapıları aralamasıdır açmasıdır. Unutmayın bu isim manevi ilimlerin kapılarından biridir.
Not:ALıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Türk 20:42 28.03.19
Allah razı olsun mübarek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Love of MaN 15:30 04.04.19
ilim 15:54 04.04.19
Yağmur 17:35 04.04.19
fener 17:40 23.05.19
Allah razi olsun

---------- Post added 23.05.19 at 17:41 ----------

Allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huysuz 19:38 02.08.19
eldiyezikredince havaslarıdeyşirmi yademekgerekdiniokumuşdum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi