Esmaül Hüsna

Er Rezzak Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Er Rezzak Esması ve Sırları
El Kindi 16:22 05.04.19
ER-REZZÂK: Bol bol rızık veren, rızıklandıran, azıkları yaratıcı, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, her bir yaratığın rızıklarını ayrı ayrı,tam bir ölçü, intizam, rahmet ve hikmetle aksatmaksızın vakti vaktinde veren,yaratılmışlara, faydalanacakları şeyleri ihsân eden. Rızık, Allah Teâlâ’nın bilhassa yaşayan mahlûkatına faydalanmalarını nasib ettiği her şeydir. Rızık yalnız yenilip içilecek şeylerden ibaret değildir.Kendisinden faydalanılan herşeye rızık denir. Maddî rızık, her türlü yiyecek ve içecek, giyilecek ve kullanılacak eşya, para, mücevher, çoluk-çocuk, vücudun çalışma kudreti, bilgi, mal-mülk, servet v.s. gibi şeylerdir. Manevî rızık ise, ruhun ve kalbin gıdası olan şeylerdir. Başta iman olmak üzere insanın manevî hayatına ait bütün duygular ve o duyguların ihtiyacı olan şeyler, hep manevî rızıktır. “Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.” (Zâriyât, 51:58)
“Yerde hiçbir debelenen yoktur ki, rızkı Allah’ın üzerinde olmasın. O, onun karar kıldığı noktayı da bilir, emanet edildiği yeri de. Her şey, apaçık bir Kitap’tadır.” (Hûd, 11:6) buyuruluyor. Bu ayetlere göre rızkı veren Allah’tır ve herkese ne kadar vereceğini de tayin eden yine odur. Ancak bunu yalnız ve mutlak olarak düşünmemek lazım. Çünkü bu rızk, hayatın devamı için zorunlu olan miktardaki rızktır. Ondan sonrası, çalışıp çabalamaya ve gerekli yollara başvurmaya bağlıdır:
“Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir.” (Necim, 53:39-41)
Zenginlik konusu da Allah’ın vermesi iledir ama neticesi veya kazanç yolları kişiye bırakılmıştır: “Hiç kuşkusuz, zenginlik veren de O’dur, nimete boğan da…” (Necim, 53:48)
Allah (c.c), insana akıl-fikir vermiş, onu kullanıp düşünsün taşınsın, işine gücüne çeki düzen versin, hayatını güzelleştirsin diye. Rızkın zorunlu olanından sonrası da kişinin aklını ve elindeki malını-mülkünü iyi kullanmasına, çoğaltıp geliştirmesine bağlıdır. Ancak ayetlerde öyle görülüyor ve anlaşılıyor ki, zenginlik gerçekten Allah’ın vermesi iledir ve O (c.c) da, kime ne vereceğini ve ne kadar vereceğini de iyi biliyor. Ancak verdiğinden almasını da bilir. Rızkı bolca veya ölçülü olarak vermesinin tek nedeni var: İmtihan (sınav)! “Onlardan bazı çiftlere, kendilerini imtihan etmek için iğreti hayatın süsü olarak verdiğimiz nimetlere gözlerini dikme! Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir.”(Tâhâ, 20:131)
Çalışıp çalışmama, elindekini doru kullanmama gibi belli sebeplerin dışında, vermediklerine neden vermediğinin sebebi ise yine Kur’an’da belirtilmektedir: “Allah, dilediği kimse için rızkı alabildiğine açar da sınırlayıp kısar da. İğreti dünya hayatıyla sevinip şımardılar. Oysaki dünya hayatı, âhirete oranla sadece küçük bir nimetlenme.” (Ra’d, 13:26; İsra, 17:30.)
Verdiklerinden almasının sebebi ise şükürsüzlük… Yani azgınlık ve taşkınlık etmektir.
Bütün yarattıklarının devamlı olarak rızıklarını veren Hak Teala, bu adı ile kullarına, kendisine rızk istemeleri için yapacakları dualarında bu adını bir anahtar olarak ihsan buyurmuştur.
Ancak şunu da bilelim ki, Allah katında bulunan rızklar dünyadaki rızıklardan kat kat üstün ve çoktur. Bunun derecesini dünya rızıkları ile ölçerek bulabilirsiniz. Allah daima ihsan edicidir.
Bu adla Cenabı Hakk’ı sık sık anan kimseler hiç bir vakit rızk sıkıntısı çekmezler. Yemelerinde, içmelerinde bolluk ve kolaylık görürler.
ER-REZZÂK isminin zikri (308) adettir. Zikir saati Zühre, Cuma günüdür. Havas alimleri, bu ismin Hz. Mikâil (a.s)’ın tespihi olduğunu söylerler. Cuma günü Zühre saati sabah erken ve ikindiden sonradır. Gece ise akşamdan sonraki ikinci saat ve gecenin yarısından sonradır.
1. Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek için REZZAK isminin zikrine başvurulur.
2. Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse belirtilen miktarda okursa, sıkıntısı gider, genişlik ve ferahlık kazanır.
3. Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken (308) defa okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden ummadığı şekilde rızk sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar.
4. Sabah namazından sonra evin sağ köşesinden başlayarak her köşede on defa“Ya Rezzâk” ismi şerifini okuyup evinin dört bir köşesini dolaşanların evlerinde bereket artar.
5. Günde 315’er kere beş gün zikrine devam eden kimsenin maddi isteği yerine getirilir.
6. 21 gün yemekten önce “YA REZZAK” okuyan kimsenin zihni açılır. Hafızası kuvvetli, anlayışı ince ve kolay olur.
7.Esma-i İlahilerden her biri kendi başına okunabildiği gibi, ilgili ayetlerle de bağlantılı olarak okunabilir. Rızık bolluğu için her gün yüz yirmi bir kere: “ إِنّ الَّ هُوَ الرّزّاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ İnnallâhe huver rezzâku Zul kuvvetil metîn(metînu).”(Zariyat 58) Ayeti celîlesini okuyanın rızkı bol olur.
8. Ya Fettâh, Ya Rezzâk ism-i şeriflerini günde yüz yirmi defa okuyanın Cenab-ı Hak rızkını kolaylaştırır ve kapalı kapıları açar. Kısmet kapalılıklarında ve her türlü hacetlerde Yasin suresinin her mubininde yukardaki ayeti 121 kere okuyup Ya Rezzak Ya Fettah Ya Vehhab zikrini sayısız okuyup Yasini tamamlasa ve haktan dileğini istese müstecabtır.
9. Unutmayın bu esma bütün rızıkları içine alan bir esmadır maddi manevi her şeyi. Aslolan insanın bu esma ile baki kalacak rızıklara talip olup fani olan dünya rızıklarına talip olmamasıdır.Alttaki ayette çok büyük hikmetler vardır. Önemli isteklerde hacetlerde bu ayetleri mümkünse 2 rekat namazın içinde fatihadan sonra okuyup namazı kılmak eğer mümkün değilse başka ayet sure okunur namazın bitiminde bu ayetleri 41-70 kere okuyup peşinden Ya Rezzak Ya Vehhab zikrini okuyup haktan isteğinde bulunsa haceti revadır. Bu ayetlerde gerçekten çok sır saklıdır. Mesela bir özelliğinide yazayım her hangi bir işinize birileri engel oluyor veya isteğiniz var yerine getirilmiyor hakkınızken bu ayetleri 41 kere okuyup hakka tevessül edin düğümler çözülecektir; Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dih(ba’dihî), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).Yâ eyyuhen nâsuzkurû ni’metallâhi aleykum, hel min hâlikın gayrullâhi yerzukukum mines semâi vel ard(ardı), lâ ilâhe illâ huve fe ennâ tû’fekûn(tû’fekûne). Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? (Fatır 2-3)
“Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O’nundur. Rızkı, dilediğine açıp bol bol verir. Kısarak, ölçüyle de verir. Gerçek şu ki, O her şeyi en iyi biçimde bilmektedir.”(Şûra, 42:12) Vermezse de üzülmemek lazım. Aşırı istekte bulunsak bile olmayınca isyan etmemek, “bir hikmeti vardır yada benim için hayırlı değilmiş ki bana vermiyor..” demek lazım. Nitekim Kuranda bu hususa işaretle şöyle buyuruyor: “Eğer Allah, kulları için rızkı yayıp döşeseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Ama O, dilediğince ölçülü olarak indiriyor. Çünkü O, kullarından gereğince haberdardır, onları iyice görmektedir.” (Şûra, 42:27) Yani kime ne kadar vereceğini iyi bilir. Ona teslim olmak verdiğine razı olmak ve daha muhtaç olanları düşünerek, verdiği kadarına da şükretmek gerekir.
Not:Alıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Love of MaN 16:26 05.04.19
Allah razi olsun olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fener 17:35 23.05.19
huysuz 19:19 02.08.19
kaçgün deevam etmeliyiz teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi