Esmaül Hüsna

EL-FETTÂH Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Esmaül Hüsna>EL-FETTÂH Esması ve Sırları
El Kindi 11:10 08.04.19
EL-FETTÂH:Açan, iyilik/hayır kapılarını açan, zorlukları kolaylaştıran, her şeye hâkim olan, hakemlik yapan, basit basit maddelerden yarattığı sayısız ve mükemmel varlıkların ve türlü türlü canlıların suretlerini ayrı ayrı, muntazam bir tarzda veren, her birisine lâyık ve farklı birer şekil giydiren. Fettâh kelimesi, feth’den gelmektedir. Feth ise, “kapalı olan şeyi açmak” mânasınadır. Kapalı bir şeyi açmak: a)Maddî olur; bir kapıyı, bir kilidi açmak gibi. b) Mânevî olur; kalbden tasaları, kederleri atıp gönlü açmak gibi. Onun için bitkilerin çiçek açması, tohum ve çekirdeklerin sünbül vermesi, rızık ve rahmet kapılarının açılması hep Fettâh ism-i şerifinin tecellîsindendir.
Fetih ve zaferler de yüce Allah’ın elindedir ve Onun izniyledir. Bunun bilincinde olan herkes O’nun yardımını ve zaferini hak eder. Kazanılan zaferleri ve başarıları kişilere ve komutanlara bağlamak şirktir ve isyandır. Zaferleri lütfeden sadece Allah’tır. Kuran-ı Kerimin en başına Fatiha suresinin koyulması da bu hikmete binaen olsa gerektir. Çünkü Fatiha, Kur’an’ın açarı, anahtarıdır. Eskilerden nakledilen bir güzel söz vardır ki, bazıları bu sözü Hz. Ali’ye dayandırırlar: “Kuran-ı Kerim Fatiha’da; Fatiha Besmelede; Besmele Be’de; Be ise altındaki noktada (Arapça) toplanmıştır.”Yine Hz. Ali’ye izafe edilen; “İlim bir nokta idi cahiller için çoğaltıldı” veciz ifadesi de oldukça anlamlıdır. Fetih suresinin ilk ayetleri şöyledir: “Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip et tik. Ta ki Allah/ senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.”(Fetih, 48:1-3) şeklindedir.
Allah (c.c.)’in şerefli ve yüce bir adı da Fettahdır. Bu adın iç yüzünü sadece Hak Teala açıklayabilir. Bütün başlangıçların anahtarı “Ya Fettah” ism-i şerifidir. Ancak o anahtarla açılan kapılar, ananlara başarıya ulaştırır.Bu niyetin dışında da, bütün güç ve kuvvetin bu adda toplanmış olduğunu bilmeli ve her fırsatta sık sık anmalıyız. Cenab-ı Hakkın daima inayet ve ihsan edici olduğunu unutmayalım.
Bu ad büyük kapıların anahtarıdır. Bunun için, Fettah adını dilinden düşürmeyen kimselere Hak Teâlâ öyle bir kapı açar ki; ömürlerinin sonuna kadar ancak elde edecekleri nimetlere bir anda kavuşmuş olurlar.
EL-FETTÂH isminin zikir adedi (489); Zikir saati Utarit; günü Çarşambadır.
1. Zikir saatinde, belirtilen miktara uygun olarak okumayı gerçekleştiren kimsenin gözlerinden manevi per deler kalkar. Kendisine hiçbir zararlı zarar veremez. Bu mübarek İsim hürmetine Yüce Allah (c.c.), o kimseye gayb hâzinelerini açar.
2. Bu ismi virt edinerek Cenab-ı Haktan herhangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği geri çevrilmez. Maddi kapılar da kendisine açılır ve hayatı boyunca işlerinde başarılı olur.
3. Bir Arabi ayın ilk Cuma günü “Ya Fettah ve Ya Rezzak” ismi şeriflerini gümüş bir levha üzerine yazan ve iş yerine asan; her gün işe gelince (797) kere de okuyan kimse, bol işe ve müşteriye kavuşur. Hayırlı ve bol kazanç elde eder, iş yeri zararlı ve kötü şeylerden korunur…
4. İlmi ve bilimsel işlerde olanlar bu ismin zikriyle meşgul olurlarsa ilerlemelerine yeni projelere imza atmalarına sebeptir.Aynı şekilde manevi ilimlerde ilerlemek isteyenlerde zikretmelidir.
5.Sabah namazından sonra elini göğsüne koyup 15 (bazı kaynaklarda 72)kere okumaya devam edenin kalbi aydınlanır, işleri kolaylaşır ve rızkı bol olur..
6. Fetih suresinin ilk ayetleri inna fetahna leke fethan mübina ayetiyle beraber bu ismin meşgul olunması her kapalı işleri açmaya yarar Fetih suresi ve Yasin suresiyle bu isim hacetlerde kullanılması
mücerreptir. Bu ismin Yasin suresiyle riyazet şeklide vardır ki hayırları celp eder ledünni ilimlerin kapılarını açmaya yarar yeter ki kişi sabretsin ve hakka riayeti yerine getirsin. Bu ismin define gibi gizli gömülü şeylerin keşfinde de faydası vardır. Aynı şekilde çocukları olmayanlar nisa 1 ayetiyle beraber bu esmayı zikre devam ederlerse Hak Teala çocuk ihsan eder. İlahi bağışlara maddi ve manevi ermek için bu ismi Vehhab ismiyle beraber zikretmek çok faydalıdır.
Not:Alıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 10:31 09.04.19
Allah razı olsun mübarek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmet00 14:15 10.04.19
melek3406 15:46 12.04.19
kimbilir 01:42 10.05.19
necibe02 21:28 18.05.19
huysuz 19:11 02.08.19
kaçgünkaçkereokunacak teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Taygunm 18:40 27.08.19
Ellerinize sağlık fetih suresinin ilk ayeti ile birlikte günlük kaç kere okunmalı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tahm 05:49 27.04.20
alizinnur 02:58 05.05.20
1 2