Esmaül Hüsna

EL-KÂBID Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL-KÂBID Esması ve Sırları
El Kindi 16:41 11.04.19
EL-KÂBID: Daraltan, canlıların ruhunu alan, rızkı tutan,başta ruh, kalb ve nefisler olmak üzere bütün varlıkları bütün halleriyle kudret elinde tutan; maddî, manevî bütün darlık ve sıkıntılar sadece iradesiyle gerçekleşen, dilediğinin maddî ve manevî rızkını daraltan. Bütün varlıklar Allah Teâlâ’nın kudret elindedir. İstediği kulundan, ihsân ettiği serveti, evlâd ve iyâli, yahut hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverir. O adam zenginken fakir olur yahut evlâd acısına boğulur yahut iç sıkıntısına,ıstırap ve huzursuzluk içine düşer. İşte bu haller, Kâbıd isminin tecellileridir.
Aralarındakilerle beraber yerler ve gökler Allah’ın tasarrufu altındadır ve onların idaresi de ona aittir. Bütün mahlukatın nabzını da ancak Allah tutar. Özellikle şu hikmet aleminde belki bunu tam olarak anlamak isteyenlerin dışındakiler anlayıp Allah’ı gereği gibi takdir edemiyorlar ama kıyamet günü açıkça herkes görüp anlayacak ve bileceklerdir. Çünkü o zaman hikmet alemi kapanacak ve kudret âlemi açılacaktır. Gözlerdeki perde gönüllerdeki engel ortadan kalkacaktır. “Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir. Göklerde O’nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.”(Zümer, 39:67)
“Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat öde sin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürüleceksiniz.”(Bakara, 2:245)
“Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerin-dendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fâsıkların ta kendileridir.”(Tevbe, 9:67)
KABZ veya İNKIBAZ hali, yani Ruh veya can sıkıntıları, Allah’ın EL-KABID isminin bir çeşit uzantısıdır. Bütün ilimlerin Allah’ın ALİM isminin uzantısı olduğu gibi.. Her şeyi yaratan o olduğu gibi, bunun yaratıcısı da odur. Derdi vereni bulunca dermanı da kolay olur.
Dünya üzerindeki canlılar yaratılmadan önce, Hak Teala dünyaya bir melek göndererek, oradan bir avuç bir şey getirmesini söyler. Melek dünyaya iner. Almak istediği şeyi dünyadan ister. Dünya; -Ben Allahın adına and içtim. Buradan hiçbir şey vermem, der. Melek eli boş döner ve dünyanın söylediklerini Cenab-ı Hak’ka bildirir. Hak Teala aynı istek için, dünyaya birkaç melek daha gönderir. Fakat dünya aynı sözleri tekrarlayarak, onlara da bir şey vermez. Bu defa Hz. Allah dört büyük meleğinden biri olan Azrail (a.s.)’i bu işe memur eder. Azrail yere iner. Ve yine dünyanın aynı itirazı ile karşılaşır. Bütün ısrarına rağmen o da dünyadan bir şey alamadan gökyüzüne döner. Ve huzur-u ilahiye çıkarak durumu anlatır. O zaman Hak Teala ona şöyle der: “-Dünya sana bir şey vermemek için direndi. Sen de evvelkiler gibi, onlara hiçbir şey söylemedin ve eli boş döndüm. Azrail başını eğer, şu hakikati itiraf eder. -Ey Azametli Allahım şimdi çok iyi anlıyorum ki huzur-u ilahide aldığım emri kesinlikle yerine getirmem gerekirdi. Bu cevab üzerine Cenab-ı Allah bu büyük meleğine şöyle der: -Yüce azametim ve gücüm üzerine and içiyorum. Dünya üzerinde öyle canlılar yaratacağım ki, onlara nefh edeceğim ruhları senin eline teslim edeceğim. Onların bu ruhlarını yalnız sen kabzedeceksin. Sadece bu iş için sana yardımcı bir melek vereceğim ki, bu canlıların ruhlarını, onları incitmeden kolayca alabilesin.”
EL-KÂBİD isminin zikir adedi (903); Zikir saati Müşteri, günü Perşembedir. Perşembe günü müşteri saati sabah erken gün doğar ken ve ikindi sonrasıdır.
1. Saatine ve usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde, yüce Allah’ın kabza-i tasarrufunda (elinde) bulunan bütün işlere ulaştırır, insan kısa yoldan muradına erer. Eğer istediği şey dine uygun ve helal ise, ne dilerse dilesin hemen olur. Bu mübarek isim, tesir gücü en fazla olan isimlerdendir.
2. Her gün, 903 kere ve özellikle Perşembe günü Müşteri saatinde zikrine devam edenin dostu ve ahbabı çok olur.
3. Şerrinden kurtulmak istenilen ve zulmünde ısrar eden zalim bir kimseye karşı, Salı gecesi, gece yarsından sonra Allah rızası için dört rekat namaz kılınır ve her rekatında Fatiha’dan sonra zamm-i sure olarak”Fil Suresi”okunur, namazdan sonra da 10 bin defa “Y KABID” okunur ve ıslahı mümkün olamayan zalimin bertaraf edilmesi veya kahrı için dua edilirse zalim, ya zulmünden veya hayatından vazgeçmek zorunda kalır, helak olur.
4. Dört gün 903 kere vird edinip okuyan kimse, düşmanın şerrinden emin olur, huzura kavuşur.
5. Alimlerin çoğunluğuna göre bu esma aslında tek başına okunması caiz değildir bu esmanın zıttı olan Basit esmasıyla beraber okunması tavsiye edilmiştir. Bu esmalar beraber zikredilirse her türlü sıkıntı maddi ve manevi darlık maişet rızık kalp sıkışması göğüs hastalıkları çözümlenmeyen düğümlenen işler vs. hepsinin çözümünde iki isim çok faydalıdır.
6.Kırk gün boyunca; birer lokma ekmek üzerine “Yâ Kâbıd” ism-i şerifini yazıp yemeğe devam edenler açlıktan emin olurlar riyazet ve çilelerde açlığa dayanmak için bu isim kullanılırdı eski alimlerce.
Not:Alıntı,derleme…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 09:41 13.04.19
Allah razı olsun mübarek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Atlas 12:02 13.04.19
suffe 13:20 15.04.19
kimbilir 01:31 10.05.19