Esmaül Hüsna

EL BASİT Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL BASİT Esması ve Sırları
El Kindi 15:28 16.04.19
EL-BÂSİT: Bollaştıran, rızık dağıtan, rızkı genişleten,ömürleri uzatan, ruhları bedenlerine yayan, bütün zaman, mekân ve varlıklarda, ilim,yaratma, cisim ve rızık gibi her işteki genişlik, ferahlık ve bolluk yalnız Onun rahmet ve iradesiyle meydana gelen, maddî ve manevî rızıkları çoğaltan, açan, genişleten. Allah, istediği kuluna da yepyeni bir hayat verir, neş’e verir, rızık bolluğu verir, bu da Bâsıt isminin tecelliyatıdır.
Kullarının ihtiyaçlarını veren, işlerini yoluna koyan, kalplerini hidayete açan, nefisleri temizleyip arıtan, ruhlarına genişlik veren Allah’tır. Yüce Allah’ın bu ismini daha iyi anlayabilmek için şu ayetlere bakmak lazım: “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da, Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.” (Maide, 5:11)
“Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.”(Ra’d, 13:26)
“Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.”(İsra, 17:30)
“Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”(Ankebût, 29.62)
“Allah’ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediği ne) kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.”(Rum, 30:37)
Bu konudaki diğer ayetlerden bazıları ise şöyledir: “Gerçek dua ancak O’nadır. O’ndan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı hâlde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.”(Ra’d, 13:14)
“Ey Muhammed, de ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler.”(Sebe, 34:36)
İşte bizler, Ümmet-i Muhammed (s.a.v) olarak, bunu bilmeyen nankör çoğunluktan ve ondan istemeyi unutup başkalarından isteyenlerden olmaktansa, bilen azlardan ve şükredenlerden olalım Demek ki, göklerde ve yerde bulunan bütün kapılar, kilitler ve anahtarları onun elinde. Hazineler onun izniyle açılacak, onun hazinedarlarına o hükmedecek ve açtırıp bize ihsan ve ikramı da yine o sağlayacak. Bu dünyadaki bütün kilitli kapıları ancak onun izniyle ve onun vereceği anahtarla açabileceğiz… Özellikle düşünülmesini istediğimiz bu ayete dikkat edin lütfen…
Hak Teala’nın El Basit adı, sıkıntı ve darlıktan kurtulmak İçin kullarına hibe edilen yüce bir addır. Bu adla Hak Teâlâ’yı anan kimselerin gönüllerine güneş doğmuş gibi feraha ererler
Şiddetli üzüntü ve kederli olan kimselerle, bir şeyden korkan ve çekinenler, (Basit) adını çokça anarlarsa üzerlerindeki korku ve çekinme hemen geçeceği gibi üzüntü ve kederleri de bir anda sevinç ve neşeye dönüşür.
EL-BÂSIT: İsminin zikri (72) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Cuma günü Zühre saatini biliyorsunuz ama gene de hatırlatalım sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası ile ak - şamdan sonra ve gece yarısı.
EL-KABIZ ismi ile sıkıp daralttığı rızkı, ruhu veya sınava soktuğu kişiyi veya kişileri, EL-BÂSIT ismi ile de rahatlatır, genişletir, bolluk ve berekete ulaştırır.. Sıkıntı çekenlerin belirtilen miktarda ve saatinde okuması sıkıntıdan kurtarır.
1. Belirtilen miktarda (72 defa), her gün sabah namazından sonra vird edinip okuyan kimse, rızık bolluğuna, mala-mülke kavuşur, dünyalık sıkıntısı çekmez.
2. Her gün 72 defa okuyup vird edinen kimse, herkes tarafından sevilip sayılır, çevresi genişler, kapalı kapılar açılır, malı ve parası artar.
3. Temiz ve ince bir kağıda Vefki yapılıp karasevdaya veya ruh hastalığına tutulan kimseye yutturulsa şifa bulur. Kağıt yerine temiz bir porselen veya cam tabağın tabanına Vefki yapılıp su ile silinerek 7 gün içirilse yine hasta şifa bulur. Her hafta bu Vefki yenileyip suyundan içmeyi adet edinen ve 72 defa zikretmeye devam kimse, ruhen ve kalben inkişaf eder, kalbinde hikmet pırıltıları belirmeye başlar…
4.Bu son iki isim, özellikle ruhsal hastalıklara ve tedavilerine yöneliktir. Bu isim-i şerif, ruhsal hastalıklara iyi gelir çünkü, bütün sıkıntı ve üzüntülerin kaynağı ruhtur. Ruh ise kabz halinde iken sıkılıp, daralır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, El-Kabız ismi ile sıkılan kimse yine El-Bâsıt ismi ile açılır, rahatlar.
5. Kuşluk vaktinde kılınan Duha namazından sonra; On defa “Ya Bâsıt” ismi şerifini okuyanın rızkı ve şerefi artar. Ellerini yağmur yağarken veya ay bedir halindeyken göğe doğru kaldırıp yetmiş bir defa “Ya Bâsıt” ism-i şerifini okuyarak yüzüne süren kimse fakir olmaz, zenginleşir.
6. Zühre saatinde meşgul olsa dünya esiri olanların dünyayı kalben terk etmesine sebeptir. Sadreddin Konevi Hazretleri “Ya Bâsıt” ism-i şerifi bereketiyle çok büyük lütfü ilahiye kavuşmuştur. Yine mal ve mülkü artırıcı genişletici özelliğe sahiptir.
7.Sıkıntı darlık musibet anlarında ve güğüs daralmaları kalp sıkışmaları damar tıkanıklıklarında manevi daralmalarda ki bunlar Kabıd esmasının tecellileridir bu ismi okurlarsa zikriyle meşgul olurlarsa bütün darlıkları gider.

Not:Alıntı,derleme…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 15:30 16.04.19
şükredersek tesekkür edersek daha fazlasını verir deil mi abi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kimbilir 01:32 10.05.19
Cevapla Up