Esmaül Hüsna

ER-RÂFİ’ Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>ER-RÂFİ’ Esması ve Sırları
El Kindi 16:09 18.04.19
ER-RÂFİ’: Yücelten, yükselten, derece derece yukarı kaldıran, müminleri yükselten, izzet ve şeref veren, inananları ve emrine itaat edenleri yükselten; maddî manevî her türlü rütbe iradesinin elinde olan ve istediğini bu rütbelere yükselten. Allah Teâlâ, istediği kulunu indirdiği gibi, istediği kulunu da yükseltir. Şan ve şeref verir. Bazı gönülleri iman ve irfan ışığı ile parlatır, yüksek hakikatlardan haberdar eder. Allah’ın yükselttiği insanlar, çok defa melek huylu, tatlı dilli, insanların ayıplarını,kusurlarını örtüp eksiklerini tamamlayan; onlara malıyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardım eden nazik, kibar insanlardır. Onlar bu istikametten ayrılmadıkça Allah da bu nimeti kendilerinden almaz. “Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” (Âl-i İmran, 3:26)
“Kıyamet hadisesi vaki olduğu zaman. Onun vukuu için bir yalan yoktur. (O Kıyamet) Alçaltıcıdır, yükselticidir.” (Vakıa, 56.1-3)
Cenab-ı Hak, dilerse azizi zelil, zelili aziz eder. Onun güç ve kudreti, kuvvet ve iktidarı sarsılmaz, kimse ona istemediğini yaptıramaz, istediğini yapmasına da engel olamaz. Azları çoğaltan, çokları azaltan, mağlupları galip, galipleri mağlup eden O’dur. Bu yüzden insanlık tarihi boyunca hep bu tür inişler ve çıkışlar olmuştur. Peygamberleri yaptıkları işten engellemek isteyen inkarcı ve isyancı topluluklara, zorbalara, zalimlere ve firavunlara karşı destekleyip galip getiren O’dur. Zayıfların ve güçsüzlerin, masumların ve mazlumların sığınağı da O! Yeter ki, insan ona sığınıp rızasını kazansın, desteğini alsın.., “Deki: ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, ve dilediğini azîz edersin, dilediğini zelil edersin, hayır yalnız senin elindedir, muhakkak ki sen her şeye kadirsin/'(Âl-i İmran, 3:26) “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin “(Âl-i İmran, 3:27)
“O’na dua edip kendimizi düzeltirsek” bizim için yapmayacağı güzellik yoktur. İnananlar onun taraftarları ve askerleri, ordularıdır. Dünyanın en mükemmel orduları ve askerleri, onun yanında hiçbir şey ifade etmez. Çünkü her şey onun emriyle hareket eder. İbrahimi ateşe atıp yakmaya kalkışan Nemrut’u bir sineğe mağlup ettirir, ateşi de İbrahim’e serin ve selâmetli bir havuz ya da gül bahçesi yapar; İnanılmaz güçlerle koruduğu sarayının altını karıncalara oydurup, Hz. Musa’yı Mısırdan çıkaran Firavuna mezar yapar. Evinde Hz. Muhammed (s.a.v)’i öldürme planları yapan Ebu Leheb’i bir aslana parçalatır, evini de dünyanın gelip pislediği hacılara tuvalet yaptırır. Kendisine inanan bir avuç insan ve Hz. Nuh için koca dünyayı asi ve kibirli zalimleri zelil etmek için dünyayı sele boğar. Hz. Lût’a erkek görünümünde gelen meleklere bile sarkıntılık edecek kadar alçalan ahlaksız kavmini, Ad, Semûd kavimlerini, Eyke’lileri, Roma’yı, Bizans’ı, vs., batırdığı gibi, batırır, mazlumları ve kendisine iman ve itaat edenleri kurtarır da, ayak altında ezilenleri başa geçirir, baştakileri de ayaklar altına serer.. Kısacası Allah ile kimse baş edemez..!
Bu ad Cenabı Hakk’ın kullarına açacağı iyilik, kolaylık ve yükseliş kapılarının anahtarıdır. Bu adı anan kimseler ayrıca in sanlar arasındaki kıymet ve itibarlarını da artırmış olurlar. Bu adı bir tarikat ehli salih bir kimse anmış olsa, Hak Teâla o kuluna bu addaki ahlak sıfatı ile bezetmiş olur. Ve o kimseyi her türlü davranışlarında adaletli ve kararlı kılar kalbine doğruluk ilham eder.
ER-RÂFİ’: Bu mübarek ismin zikri (351) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.
1. Bu ismi, bu miktarda saatinde ve zamanında okumaya devam eden kimse, istediğinin gönlünü kendine bağlar. Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dünya ve ahiret derecesini yükseltmek isteyenler, halk arasında sevilip sayılarak şeref itibar görüp yücelmek, Allah (c.c) tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.
2. Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin üzerinden gam, kasavet ve keder kalkar.
3. Bir yere rüzgar estirmek için bu ismin tertibine (yapıldığı usule) başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse, tertibi yapan kimse o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe olunmuştur.
4. Zulmünden korkulan bir kimsenin yanına girmeden önce 70 defa “Yâ Râfi ism-i şerifini okuyan, o kimsenin zulmünden emin olur.
5. Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.
6. Gece yarısı, 351 kere okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır, işlerinde kolaylık görür, zenginleşir, isteğine kavuşur. Kısacası, her türlü işte başarılı olmak, makam ve mevkide yükselmek, şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlerle, zenginlik, mal, mülk elde etmek isteyenler, bu ismin zikrine devam etmelidirler.
7.Bu esmanın zikrine devam edenler özellikle iş yerlerinde, ilmi alanlarda yükselmelerine sebeptir. Düşmanlarına karşı izzet ve heybet sahibi olurlar. Birçok çözümünde müşkül olan hastalıklarda bu isimle şifalar ihsan edilir.
8.Şems saatinde adeti kadar zikretmek vesvese ve evham sahiplerinin şifasına vesiledir. Başla alakalı hastalıklarda baş ağrıları, göz rahatsızlıkları, geniz, sinüzit, ağız yaralında şifadır adeti kadar şifa ayetleriyle beraber suya okunur ve suyu içilir.
9.İbadet ve taatte gevşeklik, tembellik yaşayanlar kullukta şevk muhabbet ve devamlılığı kazanmak isteyenler özellikle ehli Tarik olanlar bu esmayı Kuranda geçtiği Mümin suresinin 15. ayetiyle beraber zikrederlerse Hak Teala yardım eder. Yine bu esmayı ilgili ayette geçtiği şekliyle ki Rafi’ud deracati Zül arş olarak zikredenler de maksatlarına ulaşırlar.
Not:Alıntı,derleme…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 16:31 18.04.19
El Kindi Nickli Üyeden Alıntı:
ER-RÂFİ’: Yücelten, yükselten, derece derece yukarı kaldıran, müminleri yükselten, izzet ve şeref veren, inananları ve emrine itaat edenleri yükselten; maddî manevî her türlü rütbe iradesinin elinde olan ve istediğini bu rütbelere yükselten. Allah Teâlâ, istediği kulunu indirdiği gibi, istediği kulunu da yükseltir. Şan ve şeref verir. Bazı gönülleri iman ve irfan ışığı ile parlatır, yüksek hakikatlardan haberdar eder. Allah’ın yükselttiği insanlar, çok defa melek huylu, tatlı dilli, insanların ayıplarını,kusurlarını örtüp eksiklerini tamamlayan; onlara malıyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardım eden nazik, kibar insanlardır. Onlar bu istikametten ayrılmadıkça Allah da bu nimeti kendilerinden almaz. “Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” (Âl-i İmran, 3:26)
“Kıyamet hadisesi vaki olduğu zaman. Onun vukuu için bir yalan yoktur. (O Kıyamet) Alçaltıcıdır, yükselticidir.” (Vakıa, 56.1-3)
Cenab-ı Hak, dilerse azizi zelil, zelili aziz eder. Onun güç ve kudreti, kuvvet ve iktidarı sarsılmaz, kimse ona istemediğini yaptıramaz, istediğini yapmasına da engel olamaz. Azları çoğaltan, çokları azaltan, mağlupları galip, galipleri mağlup eden O’dur. Bu yüzden insanlık tarihi boyunca hep bu tür inişler ve çıkışlar olmuştur. Peygamberleri yaptıkları işten engellemek isteyen inkarcı ve isyancı topluluklara, zorbalara, zalimlere ve firavunlara karşı destekleyip galip getiren O’dur. Zayıfların ve güçsüzlerin, masumların ve mazlumların sığınağı da O! Yeter ki, insan ona sığınıp rızasını kazansın, desteğini alsın.., “Deki: ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, ve dilediğini azîz edersin, dilediğini zelil edersin, hayır yalnız senin elindedir, muhakkak ki sen her şeye kadirsin/'(Âl-i İmran, 3:26) “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin “(Âl-i İmran, 3:27)
“O’na dua edip kendimizi düzeltirsek” bizim için yapmayacağı güzellik yoktur. İnananlar onun taraftarları ve askerleri, ordularıdır. Dünyanın en mükemmel orduları ve askerleri, onun yanında hiçbir şey ifade etmez. Çünkü her şey onun emriyle hareket eder. İbrahimi ateşe atıp yakmaya kalkışan Nemrut’u bir sineğe mağlup ettirir, ateşi de İbrahim’e serin ve selâmetli bir havuz ya da gül bahçesi yapar; İnanılmaz güçlerle koruduğu sarayının altını karıncalara oydurup, Hz. Musa’yı Mısırdan çıkaran Firavuna mezar yapar. Evinde Hz. Muhammed (s.a.v)’i öldürme planları yapan Ebu Leheb’i bir aslana parçalatır, evini de dünyanın gelip pislediği hacılara tuvalet yaptırır. Kendisine inanan bir avuç insan ve Hz. Nuh için koca dünyayı asi ve kibirli zalimleri zelil etmek için dünyayı sele boğar. Hz. Lût’a erkek görünümünde gelen meleklere bile sarkıntılık edecek kadar alçalan ahlaksız kavmini, Ad, Semûd kavimlerini, Eyke’lileri, Roma’yı, Bizans’ı, vs., batırdığı gibi, batırır, mazlumları ve kendisine iman ve itaat edenleri kurtarır da, ayak altında ezilenleri başa geçirir, baştakileri de ayaklar altına serer.. Kısacası Allah ile kimse baş edemez..!
Bu ad Cenabı Hakk’ın kullarına açacağı iyilik, kolaylık ve yükseliş kapılarının anahtarıdır. Bu adı anan kimseler ayrıca in sanlar arasındaki kıymet ve itibarlarını da artırmış olurlar. Bu adı bir tarikat ehli salih bir kimse anmış olsa, Hak Teâla o kuluna bu addaki ahlak sıfatı ile bezetmiş olur. Ve o kimseyi her türlü davranışlarında adaletli ve kararlı kılar kalbine doğruluk ilham eder.
ER-RÂFİ’: Bu mübarek ismin zikri (351) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.
1. Bu ismi, bu miktarda saatinde ve zamanında okumaya devam eden kimse, istediğinin gönlünü kendine bağlar. Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dünya ve ahiret derecesini yükseltmek isteyenler, halk arasında sevilip sayılarak şeref itibar görüp yücelmek, Allah (c.c) tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.
2. Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin üzerinden gam, kasavet ve keder kalkar.
3. Bir yere rüzgar estirmek için bu ismin tertibine (yapıldığı usule) başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse, tertibi yapan kimse o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe olunmuştur.
4. Zulmünden korkulan bir kimsenin yanına girmeden önce 70 defa “Yâ Râfi ism-i şerifini okuyan, o kimsenin zulmünden emin olur.
5. Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.
6. Gece yarısı, 351 kere okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır, işlerinde kolaylık görür, zenginleşir, isteğine kavuşur. Kısacası, her türlü işte başarılı olmak, makam ve mevkide yükselmek, şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlerle, zenginlik, mal, mülk elde etmek isteyenler, bu ismin zikrine devam etmelidirler.
7.Bu esmanın zikrine devam edenler özellikle iş yerlerinde, ilmi alanlarda yükselmelerine sebeptir. Düşmanlarına karşı izzet ve heybet sahibi olurlar. Birçok çözümünde müşkül olan hastalıklarda bu isimle şifalar ihsan edilir.
8.Şems saatinde adeti kadar zikretmek vesvese ve evham sahiplerinin şifasına vesiledir. Başla alakalı hastalıklarda baş ağrıları, göz rahatsızlıkları, geniz, sinüzit, ağız yaralında şifadır adeti kadar şifa ayetleriyle beraber suya okunur ve suyu içilir.
9.İbadet ve taatte gevşeklik, tembellik yaşayanlar kullukta şevk muhabbet ve devamlılığı kazanmak isteyenler özellikle ehli Tarik olanlar bu esmayı Kuranda geçtiği Mümin suresinin 15. ayetiyle beraber zikrederlerse Hak Teala yardım eder. Yine bu esmayı ilgili ayette geçtiği şekliyle ki Rafi’ud deracati Zül arş olarak zikredenler de maksatlarına ulaşırlar.
Not:Alıntı,derleme…
bu esma yıldızı yükseltir mi abi .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 16:36 18.04.19
Lil bin Ali Nickli Üyeden Alıntı:
bu esma yıldızı yükseltir mi abi .
Pek değil Ali yükseltmez,hoş yıldız yükseltmeninde pek mümkün olmadığını söyleyen hocalar var,benim görüşüm bu yönde

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 16:41 18.04.19
ya rafi sen yükseltensin sana olan sevgimizide yükselt .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kimbilir 01:52 10.05.19