Esmaül Hüsna

ES-SEMİ Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>ES-SEMİ Esması ve Sırları
El Kindi 15:14 02.05.19
ES-SEMİ İşiten, ezelden ebede varlıkların bütün seslerini biri diğerine engel olmaksızın işiten; iyi işiten. Allah Teâlâ işitir. Kalblerimizdeki sözleri ve işitilmek şanından olan her şeyi işitir. Mesafeler, onun işitmesine perde olamaz. Birini işitmesi, ötekilerini işitmesine mâni olmaz. Her hâdiseyi aynı derece açık olarak işitir… “Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.”(Bakara, 2:7)
“Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Bakara, 2:20)
Cenab-ı Hakkın görmek için göze ihtiyacı olmadığı gibi, işitmek için de kulağa veya herhangi bir duyma, dinleme aletine ve cihazına ihtiyacı yoktur. O (C.C), yerin aİtındaki ve üstündekilerle birlikte, uçsuz bucaksız uzayın derinliklerinde bulunan, canlı-cansız, küçük-büyük bütün varlıkların, en küçük hareketlerini, en hafif seslerini ve fısıltılarını duyar, yalvarış ve yakarışlarını, ağlayıp inleyişlerini ve kalplerinden geçirip ifade etmekte zorlandıkları duygu ve düşüncelerini dahi bilir ve işitir, ihtiyaçlarını görür. Onun duymasının sınırı yoktur. Bu konuda Kur’an-ı Kerimde pek çok ayet vardır.Bunlardan birinde de şöyle buyrulmaktadır: “De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O, ne güzel görür; O, ne güzel işitir! Onların, O’ndan başka hiçbir dostu da yoktur. O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.”(Kehf, 18:26)
Esas müminlerin ona yalvarıp yakarmaları önemlidir. Sürekli okuduğumuz Bakara suresinin son iki ayeti de bunu anlatır. Biz de onlarla bitirelim: “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “O’nun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et .”(Bakara 2:285-286)
Allah’ın bu yüce adını ayın parlar göründüğü şerefli bir saatinde bu ismi devamlı zikrederek bir mühüre kazıyıp bunu üzerinde taşıyan bir kimsenin söyledikleri sözler herkes tarafından doğru kabul edilir ve dinlenir. Bu ad öğüt ve vaaz verenlerle hutbede cemaate hitap edenlerin yararlanacakları bir ulu addır. Çünkü bu adı yâd ederek söze başlayan hatip ve vaizlerin sözleri cemaatçe sonuna kadar dinlenir ve sözleri doğrulanır.
ES-SEMİ’isminin zikri (180) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Perşembe müşteri saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir. Gece okumalarında ise akşamın ilk saati ile gece yarısıdır.
1. Bu ismi, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumayı adet haline getiren kimseye, dost veya düşman, kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir, istediği şeye kavuşur.
2. Zikrine devam eden kimsenin her türlü dilek ve duası kabul olur, istediğine kavuşur.
3. Kulağında sağırlık hasıl olan kişi, bir Salı günü, bu ismi şerifi temiz bir hatme yaprağına yazıp, halis badem yağı ile bozarak o yağdan kulağına damlatsa, Allah’ın izni ile iyileşir veyahut ta Şeyh Receb Bursinin açıkladığı gibi, bir çini kap içerisine misk ve zaferanla yazılıp üzerine zeytin yağı konulduktan sonra kulağı az işiten ya da sağır birinin kulağına damlatılırsa şifa bulur.
4. Tam bir itikat, sağlam bir niyet ve kuvvetli bir inanç ile 7 gün oruç tutup riyazet ve perhiz yaptıktan sonra bir kenara çekilerek ve her gün 180’i bir misli artırarak (180, 360, 540, 720..) şeklinde 40 gün zikrine devam eden kimse, Allah’ın izniyle ulvi (yüksek) ruhani varlıkların zikirlerini ve seslerini duyar hale gelir.
5. Herhangi bir kimsenin kalbini etkisi altına almak isteyen kişi, bu ismi aradaki soğukluk, kin, nefret ve düşmanlık gibi hususlar olsa bile bunların giderilmesi niyeti ile, seher vakti, (18.000) defa “Y SEMİ’” diye okuyan ve her yüzde istediği kimsenin isteğinin yerine gelmesi için dilekte bulunan kimse, istediği kişinin kalbini etkisi altına alır, kendine bağlar; sevgi ve ilgi hasıl olur ve dolayısıyla aradaki soğukluklar ve düşmanlıklar yok olup gider.
6. Perşembe günü kuşluk namazından sonra 500 kere zikretmeye devam eden kimsenin yaptığı hiçbir dua geri çevrilmez
7.Her hangi şekilde korkuları olanlar iki rekat namaz kılıp Selamdan sonra 131 kere Ya Selam, 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa korkulan şeylerden emin olunur.
8.Bu ismin çifti sayılan Basir esmasıyla beraber okunması büyük hayırları verir.Her kim Ya Semi’ Ya Basir şeklinde günde 502 defa 500 veya 1001 defa zikre devam ederse, hiçbir zaman hali perişan ve hiç muhtaç olmaz,duası istekleri daim kabul görür.
9.Bu isimlerin birde bazı esmalarla kullanılması çok çabuk bir şekilde keşfi açıcı özelliğe sahiptir.Örneğin her kim Ya Semi’ Ya Basir şeklinde günde 1605 defa okumaya devam eden kimse havassın sırlarına vakıf olur.
10.Ya Semiu Ya Basiru isimlerinin beraber zikredilmesi göz ve kulak rahatsızlıklarına şifadır. Bu isme birlikte devam edenlerin her şeyi görme yetileri gelişeceği gibi duyma yetileri de gelişir gayba vukufiyetleri artar. Bu isimlerin beraber zikrinin bir diğer bereketi de hafızayı kuvvetlendirir. Heybet ve haya sahibi olurlar.
Not:Alıntı,derleme…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Yiğit 13:35 03.05.19
Allah gelsin aminnn

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fener 17:38 23.05.19
Gönülköşkü 21:50 11.09.19
Perşembe günü sabah namazının sünneti ile farzı arasında 100 defa 'ya semi' şeklinde zikredenlere özel bir görme yeteneği lutfedilir.Tecrübe edildi.Çok hızlı sonuç veren bir tesbihtir bu da.Tecrübe etmek isteyenler için iyi de bir zamanlama oldu.yarın perşembe ��

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi