Esmaül Hüsna

EL-HAKEM Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL-HAKEM Esması ve Sırları
El Kindi 16:46 06.05.19
EL-HAKEM: Anlaşmazlıklarda son hükmü veren,hükmedici, iyiyi kötüden, ayırt edici, varlıklar dünyasında ve haklı ile haksız arasında hiçbir adaletsizliğe, yanlışlığa ve itiraza yer bırakmayacak şekilde hükmeden, hakkı yerine getiren. O’nun hükmü olmadan hiçbir şey, hiçbir hâdise meydana gelemediği gibi,O’nun hükmünü bozacak, geri bıraktıracak, infazına mâni olacak hiçbir kuvvet, hiçbir hükûmet, hiçbir makam da yoktur.
Allah’ın yarattığı mahlukata veya kendi koyduğu kanunlara hakim olduğu, bu kanunların ve evrenin işleme şeklinden bellidir. O (c.c), kendi kanunlarının mahkumu değil, hakimidir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibi de yalnız Allah’tır. Evrende, sürekli meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler de bu hakimiyetin bir parçasıdır: “Görmüyorlar mı ki biz o yerküreye geliyor, onu uçlarından eksiltiyoruz. Allah hükmeder; O’nun hükmünü denetleyecek de yoktur. Hesabı çok çabuk görür 0.”(Ra’d, 13:41) Allah’tan başka gerçek anlamda hakim yoktur. O şüphesiz hakimlerin hakimidir. Kalplere, kafalara ve vicdanlara hükmeden yalnız O’dur. Hükmettiklerini sananlar, yalnız Onun dilediği şeyle, dilediği kadar hükmederler. Bütün hükümdarların sahibi o olduğu için, ondan başkasının hükümdarlığı geçici ve mecazidir. Bir müddet sonra elleri tutmaz, gözleri görmez ve saltanatları işe yaramaz hale geliverir. “Allah, hak ile hükmeder! O’nun dışında (yalvarıp) yakardıkları ise hiçbir şeyle hükmedemezler. Çünkü Allah hakkıyla işitir ve görür”(Mü’min, 40:20)
Bu nedenle, yeryüzünde adaleti hakim kılan, Allah tarafından sevilir ve kulları tarafından da güvenilen olur. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre, kıyamet gününde yedi sınıf insandan Onun himayesine girip, o günün dehşetinden etkilenmeyecek olanlardan biri de, adaletli devlet reisleri ve seviyesine göre diğer idarecilerdir
Bu ad özellikle halkı idare eden vali, adaleti temsil eden Hâkim gibi kimselere büyük çapta yararlı olduğu gibi, bu adları çokça anan kimselere de her yönde sözlerinin geçerli ve kabul edilir. Olması bakamından büyük faydası vardır. Bu adın ilahi hazinenin gizliliklerini kapsaması yönünden de yararı vardır.
EL-HAKEM isminin zikri (68) adettir. Zikir saati Güneş, günü de Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve İkindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir
1. Vaktinde ve saatinde bu tertibi yerine getiren kimse yetkili biri ise yetkisini hatasız kullanır. Bütün işlerinde ve kararlarında isabetli davranır. Dolayısıyla kıyamet günü hesabı hafif ve kolay olur.
2. Bu ismin usulüne uygun olarak virdine devam edenler, Allah’ın izni ve iradesiyle amaçlarına çabuk ulaşırlar.
3. Hayvani gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak riyazet yapan ve tenha bir yerde 668 defa “Y HAKEM” diye zikreden kimse, “Allahümme innî es-elüke en takdî hâcetî”diye dua ederse, istediğini elde eder.
4. Gece yarısı altmış sekiz defa “Ya Hakem” ism-i şerifine devam eden kimse ilim, adalet ve hilmin birleşmesinden doğan hikmet sıfatını kazanır. Bilindiği üzere Hz. Alinin (r.a.) ismi azam esmalarından biride hakemdir. Bu ismin hakim adlün alim esmalarıyla beraber okunması hikmet kapılarını açar kalbinden diline hikmetler akar.
5. Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse, üç gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “Y HAKEM” diye zikreder ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyacını dua ile Allah’a iletirse, duası kabul olur ve davasını kazanır.
6. Hasta üzerine okunduğunda Allah’ın izniyle şifa bulur.
7.Hakem ismi bilimlere hükmetme, sırları açığa çıkarıp yayma, başkaları üzerinde etkili olma tecellisini açığa çıkaran bir esmadır.Bu adı ananların sözleri her yerde geçerli olur ve kabul edilir. Özellikle öğretmenlere, avukatlara, idarecilere bu adın çok büyük bir yararı vardır. Hakim adı yalnız dünyevi değil ruhani alemleri de kapsayan bir esmadır. Bu adı ananlar ruhani alemlere de hükmedip söz geçirebilirler.
Not:Alıntı ,derleme….

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BLueSea 18:00 06.05.19
Allah razi olsun kardesim emeğine sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 18:04 06.05.19
Cevapla Up