Esmaül Hüsna

Dua-i Tercüman-i ism-i Azam - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Dua-i Tercüman-i ism-i Azam
RvP 02:41 01.06.19
DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ Â’ZAM
Sübhânsın yâ Allah, yücesin yâ Rahmân!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Rahîm, yücesin yâ Kerîm!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Hamîd, yücesin yâ Hakîm!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Mecîd, yücesin yâ Melik!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Kuddûs, yücesin yâ Selâm!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Mü’min, yücesin yâ Müheymin!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Azîz, yücesin yâ Cebbâr!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Mütekebbir, yücesin yâ Hâlik!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Evvel, yücesin yâ Âhir!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Zâhir, yücesin yâ Bâtın!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Bâri’, yücesin yâ Musavvir!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Tevvâb, yücesin yâ Vehhâb!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Bâis, yücesin yâ Vâris!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Kadîm, yücesin yâ Mukîm!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Ferd, yücesin yâ Vitr!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Nûr, yücesin yâ Settâr!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Celîl, yücesin yâ Cemîl!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Kâhir, yücesin yâ Kâdir!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Melîk, yücesin yâ Muktedir!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Alîm, yücesin yâ Allâm!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Azîm, yücesin yâ Gafûr!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Halîm, yücesin yâ Vedûd!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Şehîd, yücesin yâ Şâhid!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Kebîr, yücesin yâ Müteâl!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Nûr, yücesin yâ Lâtîf!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Semi’, yücesin yâ Kefîl!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Karîb, yücesin yâ Basîr!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Hakk, yücesin yâ Mübîn!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Raûf, yücesin yâ Rahîm!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Tâhir, yücesin yâ Mutahhir!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Mücemmil, yücesin yâ Müfaddil!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Muzhir, yücesin yâ Mün’im!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Deyyân, yücesin yâ Sultân!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Hannân, yücesin yâ Mennân!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Ehad, yücesin yâ Samed!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Hayy, yücesin yâ Kayyûm!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Adl, yücesin yâ Hakem!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
Sübhânsın yâ Ferd, yücesin yâ Kuddûs!
Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!
1.Ey çok merhamet eden Hannân ve nîmeti bol olan Mennân! Sübhânsın! Senden başka ilâh yoktur. Bizi, Üstadımızı, anne-babamızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı ve hâlis
dostlarımızı... Cehennem’den ve bütün ateşlerden kurtar.
Bizleri, nefsin ve şeytanın şerrinden, cin ve insanın şerrinden, bid’aların, sapıklıkların, dinsizliğin ve azgınlığın şerrinden muhâfaza eyle... Ey Koruyan Mücîr affınla, ey günahları
çok çok bağışlayan Gaffâr lütuf ve kereminle, ey merhamet
edenlerin en merhametlisi rahmetinle sığındığımız şeylerden bizi koru.
2. Allah’ım! Bizleri, Seçkin Peygamberinin şefâatiyle, itaatkâr kimselerle beraber Cennet’e koy! Duâlarımızı kabul et!
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. AMiN...

DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ Â’ZAM
Mecmûatü’l- Ahzâb, II, 333’de bulunan, sabah ve ikindi
namazlarının akabinde Bediüzzaman’ın hususî tesbihatlarından olan bu dua, belli başlı ve mütedâvil hadîs kitaplarında yer almamaktadır. Sâdâtı Ehl-i Beyt ile bazı veliler
arasında intikal ede gelmiş ve böylece bazı mübârek zatlar
tarafından hususî şekilde kaydedilmiştir.
bkz.Risale-i Nur’un Kudsî Kaynakları, s. 736.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Xerto 02:48 01.06.19
Allah razı olsun ☺

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up