Esmaül Hüsna

Esmaül hüsna anlamları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Esmaül Hüsna>Esmaül hüsna anlamları
rubicon34 19:17 07.01.17
Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.

Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.
Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden
Er-Rahim: Ahirette kendine inananlara acıyan. merhamet edendir.
El-Melik: Mülkün ve kainatın tek sahibi
El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan
Es-Selam: Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen
El-Mü'min: Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren
El-Müheymin: Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.
El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen
El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen
El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri olmayan
El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyen
El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan
El-Musavvir: Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren
El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyan
El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim
El-Vehhab: Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden
El-Razzak: Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan
El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren
El-Alim: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen
El-Kabıd: Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan
El-Basıt: Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren
El-Hafıd: Kafir ve nankörleri alçaltan
El-Rafi: Şeref verip Yükselten
El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden
El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hakir eden
Es-Semi: Her şeyi işiten duaları kabul eden
El-Basir: Gizli açık her şeyi en iyi gören
El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi
El-Adl: Adalet sahibi, yerli yerinde yapan
El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf
El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar
El-Halim: Cezada acele etmeyen, Yumuşak davranan
El-Azim: Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce
El-Gafur: Affı ve mağfireti bol
Eş-Şekür: az amele, çok sevap veren
El-Aliyy: Yücelerin yücesi, en yüce
El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan
El-Mukit: Rızıkları yaratan
El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören
El-Kebir: Büyüklükte benzeri olmayan
El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan
El-Kerim: Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi
Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran
El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden
El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
El-Hakim: Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan
El-Vedüd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan
El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üst
Esmaül Hüsna Anlamları

n, her türlü övgüye layık olan
El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen
Eş-Şehid: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran, Var olan, hakkı ortaya çıkaran
El-Vekil: Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonlandıran
El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmayan
El-Metin: Kudreti ve kudret membaı çok güçlü
El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden
El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan
El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen
El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan
El-Muid: Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan
El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren
El-Mumit: Her canlıya ölümü tattıran
El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan
El Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan
El-Vacid: Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, hiç bir şeye muhtaç olmayan
El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan
El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri olmayan, tek olan
Es-Samed: Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan
El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi
El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,
El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan
El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan
Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen
El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan
El-Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan
El-Müteali: Son derece yüce olan,
El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan
Et-Tevvab: Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
El-Müntekim: Asilerin ve zalimlerin cezasını veren
El-Afüvv: affı çok olan, günahları mağfiret eden
Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli
Malik-ül Mülk: Her türlü mülkün ve varlığın sahibi
Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan
El-Cami: İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan
El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,
El-Mugni: Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden
El-Mani: Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen
Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan
En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan
En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren
El-Hadi: Hidayet eden
El-Bedi: Örneksiz harikalar yaratan
El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan
El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan
Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren
Es-Sabur: Ceza vermede acele etmeyen
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Secretque 19:31 07.01.17
Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
SiLence 21:51 16.01.17
Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
İnşirah 16:27 12.03.17
Allah razı olsun..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Ozgemozgem 19:15 19.06.17
Teşekkürler allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Kolonya 21:37 27.06.17
Allah razı olsun emeğinize sağlık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
babakar 11:50 28.06.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Elifyldz12 20:25 02.07.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Havasokulu 23:28 06.12.17
Sayın rubicon34, Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
fulya2 21:36 09.12.17
Allah razı olsun odevimi yaparım artik
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:anlamlari, esmaul, husna
1 2 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146