Esmaül Hüsna

Ya Latif Esmasının Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Ya Latif Esmasının Duası
Havasokulu 01:58 04.02.17
Yâ Latif isminin manası Rızk kapılarını açmasıdır. Muhtaç ve yoksul bir duruma düşen bir kimse bu adı çokça anarak duasını okursa bolluğa erer.Her türlü sıkıntıdan kurtulur Maddi manevi zenginliğe erişir.

Bismillahirrahmanirrahim.
“Allhümme entel latifül hafi an nazaril üyunil münezzeh an idrakil ukuli vel efkar el alimü bi ihatatil mevcüdat el mütecelli bir esraril kulup fi hanadisül guyüb bi izharil zuhüri fil butün el alimü bil hatati ve ihtilafül takdir ve bimâ evcette minel alemül celili minhüm vel hakir ve bimâ tesaü min hüsnül tedbiri vel tahrir es’elüke bimâ butine min gavamidi hafayal esrari ve ma zahara min dekaikil tekvini fi zulemil zulümati nin ziyai esi atül envari en teczüb kabi bi lâtifül kesfi ilâ suhudike min latâifil esrari li yetena am kalbi bike fi sirril latâifi vel rekaiki ve tezulü anni sübehel müskilati bu zuhüri tilkel hakaiku allahümme üstürni bi sirri ismike el latif min serri külli müzin ve hasidin bi hakki ismükel latifü yâ latif yâ habir.”
Bu duayı, YÂ LATİF ismini zikrettikten sonra okuyunuz.

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İlkcan 22:45 27.03.17
Emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Janset 06:14 26.05.17
SiLence 11:13 01.06.17
Ozgemozgem 19:08 19.06.17
Tinda 00:11 09.07.17
İpek 09:10 20.09.17
bursammmm 11:02 04.02.18
smartmonster 16:08 07.05.18