Esmaül Hüsna

Ya Rezzak Esmasının Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Ya Rezzak Esmasının Duası
Havasokulu 02:20 04.02.17
Ya Rezzak isminin özelliği Rızk ise iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardan bir kısmı zahiri rızık, bir kısmı da batını rızıktır. Sonra ruhun rızkı,nefislerin rızkı ve kalplerin rızkı vardır.

“Ela bi zikrillâhi tatmâinnül kulûbü.” ( Allah’ı anmakla kalpler huzur ve sükuna kavuşur.) “Helmin Hâlıkin gayrillâhi yerzüküküm minessemâi ve’l ardı.” (Allah’tan gayrı size gökten ve yerden Rızık veren bir yaradan var mı.)


Rızıkları Allah katından isteyin.”Ey kullarına rızkını veren Allah’ım. Beni de rızıklandır.”

Bismillâhirrahmanirrâhim.
''Allahümme entel kefil.El Rezzak alel itlak alel muselil rızku li külli ahadin. Minel mahlukati süphaneke razıku’ssemavati ve’l arzı bil erzaki ve emdettehüm bi letaifil ruhaniyyati ve razıku ehlil berri ve’l bahri ve razıkul nevamisul cismaniyyati ve razıkul cenine fi batni ümmihi minel gizail latifi ve’l esribetül dakikati es’elüke en tedürre aleyyel erzaki min cemiul afaki ve tesrahü Sadri ve temüddeni bi en teksifhü ala letaifil rizkiyyeti ve en tecaleha liye kivveten min keremike ya kerim ve imnah kalbi biletaifil maarifi vecalha fi rızki ve müddeni ya rabbel alemin ya Rezzak ve en temüddeni biha ve tahyi kalbi ilel ebedi ya Allah ya Rezzak.''


Sayısı önemli değil, kişinin ameli niyetine göre okuyunuz. Dileğinizi arz ettikten sonra bekleyiniz. Allah’ın izniyle dileğinize kavuşursunuz.


Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 13:49 31.03.17
Teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
alaranaz 20:38 25.04.17
Eysan 00:24 01.10.17
Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu Ve Magfiratuhu Ebeden Ve DaimenRezzak esmasının faydaları, havası ve esrarı
Ömrünün bol rızık içinde geçmesini isteyenler bu esmayı günlük ‘ Ya-Rezzak’diye 308 defa zikir saatlerinde okuyup zikretsinler.
“İnnellâhe huve-rezzâku zulkuvvetilmetîn.
“Şüphe yok ki Allah, rezzâk, kuvvet sahibi metîn O” ‘Ya-Rezzak’ ismi çekildikten sonra bu ayeti kerime ile niyet edilerek dua edilip Allah’tan rızık istenmelidir.
Seher vaktinde sabah namazı kılmadan evvel evinizin sağ köşesinden başlayarak her bir köşesinde ‘Ya-Rezzâk’ ismini zikredip okursa rızkı bollaşır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
smartmonster 16:07 07.05.18