Esmaül Hüsna

Diğer Esmalar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Esmaül Hüsna>Diğer Esmalar
Havasokulu 02:23 04.02.17
El Ala / الأعلى / 111
Anlamı = Yüceler yücesi – En yüksek
(Naziat/24 – Leyl/20)


Alimul Gayb /عالم الغيب / 1183
Anlamı = Gaybın/Gizli’nin Alimi – Gizli’yi bilen
(Cin/26 )


Alimul Gaybi veş Şehadeti / عالم الغيب والشهادة / 1535
Anlamı = Gaybın ve müşahedenin alimi - Gaybın şahidliğini/şehadetini bilen
(Enam/73 – Tevbe/94/105 – Ra’d/9 – Mü’minûn/92 – Secde/6 – Zümer/46 – Haşr/22 – Cumua/8 – Teğabun/18)


Allamul Guyub / علام الغيوب / 1189
Anlamı = Gaybların alimi – Gizlileri en iyi bilen
(Maide/109/116 – Tevbe/78 – Sebe’/48)


Ehlül Mağrife / أهل المغفرة / 1392
Anlamı = Affetmenin, bağışlayıcılığın kaynağı - mağrifetin ehili
(Müddessir/56)


Ehlüt Takva / أهل التقوى / 583
Anlamı = Sorumluluk bilincinin kaynağı - takvanın ehili
(Müddesir/56)


El Ekrem / الاكرم / 261
Anlamı = Çok cömert, en cömert, daha kerim
(Alak/3)


Falıkul isbah / فالق الاصباح / 352
Anlamı = Sabahı yarıp çıkaran - karanlığı yarıp aydınlık çıkaran (Falık = Çatlatan, açan(merkezden))
(Enam/96)

Falıkul Habbi ven Neva / فالق الحب والنوى / 355
Anlamı = Çekirdekten, tohumdan, merkezden yarıp çıkaran
(Enam/95)


Fatiris Semavati vel Ard / فاطر السماوات والارض / 1866
Anlamı = Gökleri ve yeri yaratan, icabeden
(Enam/14 – Yusuf/101 – İbrahim/10 – Fatır/1 – Zümer/46 – Şura/11)


Fa’alün Lima Yürid / فعال لما يريجد / 476
Anlamı = İstediğini yapan
(Hûd/107 – Burûc/16)


Gafiriz Zenb / غافر الذنب / 2064
Anlamı = Gafir / Günahları affeden
(Mü’min/3)


Galibul Ala Emrih / غالب على أمره / 1389
Anlamı = Kendi Emrine Galip Olan, Hükmeden, Galip, Yenen, Mağlup Edici
(Yusuf/21)


El Hallak / الخلاق / 730
Anlamı = Yaratan – Halkeden
(Hicr/86 – Yasin/81)


El Hayr / الخير / 810
Anlamı = Hayrın, faydanın kaynağı – Hayrın kendisi
(Ali İmran/26)


Kabilit Tevb / قابل التوب / 572
Anlamı = Tevbeyi kabul eden
(Mü’min/3)


El Karib / القريب / 312
Anlamı = Yakın
(Hud/61 – Sebe/50)


Maliki Yevmid Din / ملك يوم الدين / 241
Anlamı = Din Günü’nün Maliki – Hesap Günü’nün Sultanı
(Fatiha/4)


Melikin Nas / ملك الناس / 232
Anlamı = İnsanların Yöneticisi-Maliki
(Nas/2)


Mevla / مولى / 86
Anlamı = Efendi, Sahip
(Bakara/286 – Ali İmran/150 – Enam/62 – Enfal/40 – Tevbe/51 – Yunus/30 – Hac/78 – Muhammed/11 – Hadid/15 – Tahrim/2)


Muhit / محيط / 67
Anlamı = Çepeçevre etrafını kuşatan
(Bakara/19 – A.İmran/120 – Nisa/126 – Fussilet/54)


El Müstean / المستعان / 621
Anlamı = Kendisinden Yardım Beklenen, Yardımına Başvurulan
(Yusuf/18 – Enbiya/112)


El Münezzil / المنزل / 127
Anlam = Konuklayan, Ağırlayan, İndiren (bir yerden bir yere gibi)
(Mü’minun/29)


En Nasir / النصير / 350
Anlam = Yardımcı-Yardım eden
(Hacc/78 – Bakara/107)


Refiud Derecat / رفيع الدرجات / 998
Anlam = Yüksek Derecede Olan - Dereceleri Yükselten
(Mü’min/15)


Semiud Dua / سميع الدعاء / 287
Anlam = Duaları İşiten
(Ali İmran/38 – İbrahim/39)


Seriul Hisab / سريع الحساب / 434
Anlam = Hesabı süratle, çabucak gören
(Bakara/202 – Ali İmran/19/199 – Maide/4 – Rad/41 – İbrahim/51 – Nur/39 – Mü’min/17)


Seriul İkab / سريع العقاب / 544
Anlam = Süratle karşılık/azab/ceza veren, sonuçlandıran
(Enam/165 – Araf/167)


Şakir / شاكر / 521
Anlam = Şükre karşılık veren, Teşekkür eden
(Bakara/158)


Şedidul İkab / شديد العقاب / 522
Anlam = Şiddetle karşılık/azab/ceza veren
(Bakara/196/211 – Ali İmran/11 – Maide/2/98 - Enfal/13/25/48/52 – Ra’d/6 – Mü’min/22)


Zu Fadl / ذو فضل / 1616
Anlam = Fazl/Lütuf sahibi
(Bakara/251 – Ali İmran/152 – Ali İmran/174 – Yunus/60 – Neml/73 – Mü’min/61)


Zu İkabin Elim / ذو عقاب اليم / 960
Anlam = Acı bir biçimde azabın/azablandırmanın sahibi
(Fussilet/43)


Zu Mağfire / ذو مغفرة / 2031
Anlam = Mağfiret, bağışlama sahibi
(Fussilet/43)


Zu Rahmetin Vasia / ذو رحمة واسعة / 1100
Anlam = Sonsuz, geniş rahmet sahibi
(Enam/147)


Zul Arş / ذو العرش / 1307
Anlam = Arş’ın sahibi
(Mü’min/15)


Zul Kuvve / ذو القوة / 848
Anlam = Kuvvet, güç sahibi
(Zariyat/58)


Zuntikam / ذو انتقام / 1298
Anlam = İntikam sahibi
(Ali İmran/4 – Maide/95 – İbrahim/47)


Zit Tavl / ذي الطول / 782
Anlam = Uzunluk/Çokluk/Bolluk sahibi
(Mü’min/3)

El Mennan / 141 / المنان
Anlam = Çok İhsan Eden, İhsanı Bol


El Hannan / 109 / الحنان
Anlam = Çok merhametli (Rahman ve Rahim olan)


Eş Şâfi / 391 / الشافي
Anlam = Şifa verici


Zul Mearic / 1051 / ذي المعارج
Anlam = Yükselme/Mirac sahibi,
(Mearic Suresi / 3)


Vasiul Magfire / 1492 / واسع المغفرة
Anlam = Affı - Mağfireti geniş olan
(Necm/32)

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İnşirah 23:19 05.02.17
Emeğinize sağlık,Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 01:15 01.06.17
Nurak 04:52 01.06.17
İpek 10:44 18.01.18
Eline diline yüreğine sağlık üstadım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
pelit41 11:14 18.01.18
Allah razı olsun
Eline sağlıkkk

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sosyolog 09:06 19.01.18
Och 17:23 23.01.18
TMO 08:26 13.04.18
babakar 09:37 13.04.18
1 2