Evradiyeler & Azametler

Ya Allah - YA ALLAH’ÜL MAHMUDÜ Fi KÜLLi FiaLiHi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5 
Evradiyeler & Azametler>Ya Allah - YA ALLAH’ÜL MAHMUDÜ Fi KÜLLi FiaLiHi
HeartLess 16:23 19.02.16
«YÂ ALLAH’ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ»

Esmai llâhiyeyi Zâti’yeden bir ismi şerif de «Ya Allah» dır. Bu Esmai Erbainin (40 ismin) zikrinde her ismin basma harfi nida konulmuştur. Yâni «Ya» ile başlanılmıştır. Manâ bakımından Allah ism-i şerifi öbür isimlerin hepsini içerisine alır. Öbür isimlerde bu cem etme, toplama durumu yoktur. Harf-i nida, izhar-ı sa-dâ ve çağırmaktır. Ya falan! diye nida etmek gibi.. Mânâsı:Ey iyilikle vasfolunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 âlemde belki nice 100.000 âlem içinde, âlem-i afak ve enfüsde zuhur eden efâl-i ulûhiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir. Havass ve Esrarı:Eğer bir kimse Cuma günü gusül etse ve temiz elbise giyerek erken saatda camiye gitse; cemaatle namaz kıldıktan sonra camii içinde bir halvet yerde 200 kere okusa. Her ne niyet ve dilekde bulunmuşsa elbet-de o dileği hasıl olur. Eğer yağmur yağdırmak, zelzele kılmak ve yel esdirmek ve buna benzer ne varsa hepsi olur. Allah Teâlâ’nın inayetiyle (34). Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

• Bir kimse bu şerefli ismi günde 66 kez zikir etse; Allah Teâlâ’nın emri gereğince çirkin ahlâkı güzel ahlâka tebdil olur ve övülen, beğenüen işlerde bulunur.

• Bir kimse temiz bir mekânda temiz giyecek giymiş olduğu halde temiz yiyecek, içecekle kâmil bir riyazetde olarak halvet edip asla bir kimse ile konuşmayarak bu ismin zikri ile meşgul olsa; o kimse bir haftada tabakat-ı arz’ın acaip sırlarına muttali olur. İkinci hafta semâların acaib sırlan zahir olur. Ki; bunlar âlem-i mülk esrarmdandır. Üçüncü hafta âlem-i me-lekut-u arz’ın, Dördüncü hafta âlem-i melekutu âlâ ve semâvât-ı âlânın acaib sırlan zahir olur. Erbain (40 gün) tamam olunca tasarrufu mevcudat îdâ’ olunur. (Mevcudata geçici olarak sahib olma durumu kendisine verilir) diye beyan olunmuştur. Bu durum Mürşid-i Kâmil marifetiyle meydana gelir. Ve bu erbain (40 gün) içinde bir kimse ile konuşsa; bu keşfin zuhuruna perde olur. Keza meskende, giyecekde ve aldığı gıdada şa-ibei haram ve şüphe olsa; yine bu istenilen, arzu edilen şeyler husule gelmez. Eğer bu mâniler (engeller) olmazsa Allah’ın inayetiyle matlub (taleb olunan) hasıl olur (35).

• Eğer bir kimse namaz vaktinde güzelce abdest alıp temiz giyecek giyerek camiye gitse ve namazdan sonra 200 kere bu şerefli ismi okusa; eğer gökden güneşin ışığım indirmek düese ve yıldırım şakıyıp yerin ya-nlmasını dilese dileği hasıl olur. Ama itikat ile dürüst okumalıdır. Hiç tekebbürlük etmemeli ve kin tutmamalıdır. Eğer böyle olmazsa korku vardır (36).

• Günü: Cuma Gecesi: Çarşamba Ulvi Meleği: Tegaile Süfli Meleği: Zelhatişm Buhuru: Udinindi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 17:45 04.05.16
teşeküürler HeartLess

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
develi60 10:20 26.05.16
bond77 17:16 21.06.16
gunes 18:33 21.06.16
Manevitokat 21:37 21.06.16
sayın abi ve ablalarım çok güzel bir esmadır heartless abiden Allah razı olsun ama kimisi 3 gün 5 gün okuyor fayda görmedim yeni zikir buluyor aynı şekil devam edip gidiyor sabırla en az 1 ay gibi zamanla yüksek miktarlarda okumak tecelliyi hızlandırır ve hadistede olduğu gibi ibadetin çok olması deil daim olması önemlidir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 23:24 24.06.16
bu zikirlerin tesirini görmek için hiç ara vermeden okumak gerekiyo bir yada bir kaç yıl

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
artil 22:53 01.10.16
Esma-i Idrisiyeden bu dua. Gercek takva sahibi olmak gerek bunu haketmek icin. Herkese nasib olmaz diye biliyorum. Rabbim cumlemizi layik eylesin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
PARADOX 17:22 17.10.16
cok guzel paylasım Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Glacial 15:33 01.11.16
Guzel paylasim,emeginize saglik allahrazi olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5