Evradiyeler & Azametler

Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Evradiyeler & Azametler>Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
HeartLess 18:04 19.02.16
«YÂ SAMEDÜ MİNGAYRİ ŞİBHİN FELÂ ŞEY’E KEMİSLİHİ»

Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerifde «Es-Samed»dir. Hacetlerin bitirilmesi, ızdıraplann giderilmesi için müracaat olunan, içinde boşluk ve aralığı olmayan tek mercî’ demektir. Mânâsı:Ey ezelî, ebedî ve daim Samed olan Allah’ım! Zâtı Ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve Zâtı Vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez ve misâli olmaz. Samadaniyet sırrım akıl sahipleri bilmekten âcizlerdir. Havas ve Esrarı: Her kim haram yiyici olsa yahut çok zina edici olsa yahut livâta edici (oğlancı) olsa da kendisinin bu haramlardan men olunmasını arzulasa; bunun için 3 gün oruç tutsa; hayvanı gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınmak suretiyle günde 1000 defa bu ism-i azimi okusa; Hakk Teâlâ o haram nesnelerden gönlünü pâk eder.

• Eğer iki helâl (eş) arasında dirlik-düzenlik olmasa; bu ismi (duayı) misk ve zağferanla sırçalı çanağa yazıp onlara içirmelidir. Aralarında dirlik-düzenlik olur. Birbirine şirin görünürler (51). Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

• Karı koca yahut iki dost arasında anlaşama-mazlık olsa; aralarını düzeltmek için bu ism-i şerifi bir kadeh içine aldığı kadar yazıp haşinlik edene içirseler yahut ikisi de içse; aralarında ülfet hasıl olur.

• Bir kimse günah ve haram olan şeylere müb-telâ olsa.

• Yahut bir kadın hilafı rızada olsa; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruçlu olup hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz ederek günde 1000 kere bu ismi zikir etse; o kimse o kötü hâlden halâs olur.

• Bir kimsenin kalbinde maarifetullahda ve Tev-hidde şek ve gümanı olsa; bu ism-i şerifi günde 70 kere zikir etse; o ldmsenin kalbinden şek ve şüphe gider. Kalbinde Tevhidin ve maarifetullahın hakikatim bulur. Seksiz ve şüphesiz o kimse ihlâslı, muvahhid, makbul mü’min olur.

• Bir kimse ism-i Samed zikrine meşgul olsa; yani ism-i Samed’i çok okusa; hicabı gufran ref olur.

• Bir kimse yalmz bu ism-i şerifi zikreder olsa; açlık elemüıi hissetmez. Perhizkâr ve riyazât ehli olanların hâlini ıslah eder.

• Bu ism-i şerifi zikir ettikçe açlık eleminden emin olur. Yahut ism-i Samed’in delâlet ettiği müsam-mayı hakiki’nin tecellisine mazhar olan ehli Tevhid açlık elemini duymaz (52).

• Bir kişi haram yiyici, zinâ ve livata edici olsa; bu adı o işleri terk etmesi niyetine okumalıdır. Gerek-dir ki güneş müşteri burcunda olmalı. 3 gün oruç tutup her gün 1000 defa bu ismi (duayı) okumalı. Hayvanı gıdalar ve şüpheli nesneler yememeli. Ondan sonra o kimsenin kalbine yaptığı işlerin iğrençliği düşerek onlardan vazgeçer.

• Kan ile koca arasına soğukluk düşse; bu ismi bir çini çanak üstüne misk ve zağferanla yazıp o yazıyı pınar suyu ile yıkayıp aralannda soğukluk olan ka-rı-kocaya içirseler; soğukluk gider ve aralannda dirlik düzenlik olur (53).

• Günü: Cumartesi Gecesi: SalıUlvi Meleği: Bağdayuyiyle Süfli Meleği: Bağtamtaşin Buhuru: Mestaki

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:02 13.05.16
güncelleme

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmtsirin 03:03 23.07.16
Bir kimse yalmz bu ism-i şerifi zikreder olsa; açlık elemi hissetmez. Perhizkâr ve riyazât ehli olanların hâlini ıslah eder.

Teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 21:43 05.02.17
Uhrevi 13:02 13.03.17
bitter 09:30 23.05.17
Allah razı olsun güzel bilgi paylaşımı olmuş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 23:45 22.10.17
Sayın HeartLess, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 23:47 22.10.17
sibayyy 23:50 22.10.17
Labezerin 23:54 22.10.17
1 2