Evradiyeler & Azametler

Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Evradiyeler & Azametler>Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
HeartLess 19:17 19.02.16
«Y TAMME FEL TESİFܒL ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Tamm» vacibi zülcelâldir. İsmi «Tamm» Vacibi zülcelâl ismi zatdır. Cenâb-ı zâtı vacibül vücudun bütün esma-i efâliyesi, esma-i sıfatiyesi ve esma-i evsafı zâtiyesi kemal üzere «Tamm» dır. Noksanlıkdan uzakdır. Esma-i İlâhiye 1001′dir. Mânâsı:Ey Tamm Vacibü zülcelâl; Mülk ve mele-kutda, âlem-i gayb ve şehadetde îzzü celâlin terbiye ve tasarrufatmı en düzgün ve açık konuşan bir dilin söz ve ibaresi aslı ile tam olarak vasfedemez. Havass ve Esrarı:Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

• Bir kimse günde 4440 kere olmak üzere 99 gün müddetle bu mukaddes ismi zikir etse; Allahü Zülcelâl onu ilm-i Ledünnî ile nzıklandınr. Her sualine Cenâb-ı Hakdan haber-i ilham olunur. Yani ilham ile hatırına gelen sualin cevabım almış olur. (80) Kitabı Şerhi Çehl nam

• Bir kimse bir kaç sene yahut her sene bilâ inkıta’ (ara vermeksizin) bu ismin zikrine devam eder olsa; âlemde tasarruf sahibi olup hâli tasarruf ile galebe eder. Hatta onun huzuruna kalbinin safvetini ve Cenâb-ı zülcelâlin nuru ile münevver olmasını Allah’-dan isteyen ekâbir bir kimse gelse ve o kimse naçar kalmış olsa; o kimse onun emriyle günde 1000 kere olmak üzere cn gün bu ismi (duayı) zikir etse on gün tamam olup Cuma gecesi olduğunda o kimsenin emri ile Sure-i En’amı, Yasin-i Şerifi ve Sûre-i Mülkü o gecenin yarısı geçtikden ve herkes uyuduktan sonra o kimsenin ağzına dilini sokarak ağzmda döndürse Allah zülcelâl ulûm-u kesire’i (çok ilimleri) o kimsenin üzerine feth eder. Bümediğine âlim olur. Allah Teâlâ’nın emriyle bilmediğini bilir. Bu ism-i şerifin hassalarındandır :

• Bir kimse 12 gün oruçlu olup günde 5020 kere bu ism-i şerifi zikir etse muradı hasıl olur. Hatta eğer muradı manasıbı dünyeviyeden emir ve vezir olmak ise; zamanın sultanının yanında muazzez – mükerrem olup muradına nail olur.

• Bir kimsenin baliğ olmuş oğlu yahut baliğa olmuş kızı evlenemezse bu ism-i şerifi yazsa, oğlunun ismini ve anasının ismini vefk edip beş vakit namaz kılınır mescidin kapısının altında gömse ve gömerken 1100 defa bu ism-i şerifi okusa; Allah Teâlâ’nın izniyle bahtı açılıp muradı hasıl olur.

• Bir kimse taharet üzere Sultan’a teveccüh edip karşısında zikre müdavemet gösterse çok geçmeden büyük ve ulvî işler ona ısmarlanır (81). (81) Nurul Huda

• Eğer bir kimse ilim ve maarifet öğrenmek istese, her gün bu ismi (duayı) bir kere okusun. Kendisine Uim kapısı açılır. Çok fayda görür. Düinden acaib manâlar dökülür.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
sahabettin 23:49 29.04.16
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yusufkucuk77 12:05 25.05.16
mehmtsirin 03:42 23.07.16
Bir kimse günde 4440 kere olmak üzere 99 gün müddetle bu mukaddes ismi zikir etse; Allahü Zülcelâl onu ilm-i Ledünnî ile nzıklandınr. Her sualine Cenâb-ı Hakdan haber-i ilham olunur. Yani ilham ile hatırına gelen sualin cevabım almış olur.

Bunu mürşid olmadan kendimiz çekebiliyormuyuz cevap verirseniz sevinirim yapmayı düşünüyorum?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 23:51 28.07.16
vedduha 23:03 16.08.16
dayibednam 01:50 02.10.16
SiLence 11:20 01.04.17
Kurt 01:04 26.05.17
Havasokulu 23:34 12.01.18
Sayın HeartLess, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2