Evradiyeler & Azametler

El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Evradiyeler & Azametler>El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
HeartLess 11:34 22.02.16
«YÂ HALÎMEN ZEL-ENATİ FELÂ YUADÎLÜHÜ ŞEY’ÜN MİN HALKIHİ»

Allah Teâlânın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El Hâlim» dir. «Hilm» lafzı ahlâk-ı İlâhiyeden sayılır. Cenâb-ı Hakk; insanların şerirlerinin akıbetinde onları cezalandırmak için acele etmez. İntikamda acele etmez. Tövbe istiğfar etsinler diye onlan cealandırmakta acele etmez. Ha-lim-i mutlak ezeli ebedi Cenâb-ı hakkdır. Manâsı:Ey teenniyi kâmile sahibi olan hâlim va-cibüttekrim celle celâlehu teâlâ. Kemâli hilmiyet sıfatına ve hakkaniyetinin teennisinin vasıflarına yaratıklarından bir şey muadil ve mümasil olmaz. Havass ve Esrarı:Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

• Bir kimse bu ism-i şerifin zikrine devam etse; takva makamına ulaştıkdan sonra riyazât-ı kâmile ve kemâli tezellül ile ve iftikarla hacetleri yerine getiren Allah Teâlâ’ya tazarru ve niyaz üzere 40 gün tamam olduğunda Cenâb-ı Hakk ve feyyazı mutlak o kimsenin kalbine ilim ve hikmet feyz eder. Nitekim hadis-i şerif -de variddir (meâlen). Bir kimse tezellül ve iftikarla, hulûs-u kalble Allaha kullukda ve Allahı zikirde devam üzere sabit olsa; bu sebat üzere olduğu halde 40 günde o kimsenin gönlünde hikmet çeşmeleri zahir olup dilinden akar. Allah Teâlânm fazlıyla..

• Bir kimse bu ism-i şerifin zikrine müdavemet üzere olsa; hiç kimse onunla mücadele ve muhasama etmez.

• Bu ism-i şerifi zikir eden vakar sahibi olup meskenet ile beynel inam muazzez ve mükerrem olur (86).

• Bir kimsenin sevdiği olsa bu adı bir yenir taam (Yemek,Yiyecek)üzerine 1000 defa okuyup yedirse o onun aşkından deli divane olur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
sahabettin 23:55 29.04.16
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmtsirin 02:34 23.07.16
SiLence 11:49 04.01.17
Hiçlik 11:58 04.01.17
Allah razı olsun,elinize sağlık.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 11:53 01.04.17
bitter 09:30 23.05.17
Emeğine saglıkkk güzel bir paylaşım teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 10:37 05.10.17
El halim esmasından da bahsedelim

El-Halim ismi,özellikleri çok olan ve ümidi tükenmek üzere olanlara çok faydalı İsim-i İlahidir.Bu isimden faydalanarak hayata yeniden başlama imkanına bile sahip olabilirler.Ümitsizlik karanlığına düşen bu isme sıkıca sarılmalıdırlar.Zira Allah’ın engin rahmetini ve şefkatini bilmeyenler,kullarına bakışını anlamayanlar duruma düşebilirler.

Allah’ın Halim isminden ist,fadeye en çok hakkı olan,eksikleri kusurlarıyla beraber yine ona dosdoğru inanıp iman edenler ve özellikle de Müslüman olanlardır…

Her gün yada her namazdan sonra (88) defa okunur.Yaramaz çocuk yada eş içinde içeceği suya okunur.

El-Halim ismi usulüne uygun olarak okunur ve okunmaya devam edilirse çok serkeş,haylaz,huysuz ve yaramazları yavaş ve uyumlu hale getirir.

Hayırsız Koca yada kadın üzerien okunur.herkes kendince çekilmesi katlanılması güç olarak bulduğu kişilerin üzerine bolca okuyup üfleyebilirler.

Bu isim usulüne uygun zikredilerek; gerek insanın kendinin,gerekse ailesinin ve çocuklarının sakinleşmesi ve faydalı hale gelmesini sağlayabilirsiniz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sezen 08:39 05.05.18
Allah razı olsun değerli bilgiler içeriyor teşekkür ederim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi