Evradiyeler & Azametler

El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Evradiyeler & Azametler>El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
HeartLess 12:24 22.02.16
«YÂ KUDDUSÜ-T TAHİRÜ MİN KÜLLİ SUİN FE-LÂ ŞEY’E YÜAZÜHÜ MİN HALKIHİ»

Allah Teâlâ’mn Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El Kuddûs» dür. Zat olarak, sıfaten ve fülen noksanlık ve lâyık olmayan sıfatlardan münezzeh ve müberrâdır, demektir. Mânâsı:Ey ezelî ve ebedî Kuddûs olan Allahım! Zâtı pâkm ayıb olan şeyden ve halkın tevehhüm ettiği işlerden mukaddesdir. Şer yerlerde câri olan envai kötülüğün tümünden zât’en, sıfaten ve fiilen mutahhar ve münezzehsin. Ebrâriın nefslerini, ahyâr’ın kalblerini ednâ âsîlikden, mülevves beşeriyetden tathir edicisin. (Fesubhanel Melikil Kuddûs) Havass ve Esrarı:Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

• Bir kimse perhizi kâmile ile riyazet edip oruçlu olduğu halde bir halvetde 40 gün günde 7000 kere bu şerefli ismi okumakla meşgul olsa; tabiî kuvveti ifna (yok) olup kudsî kuvvetle kuvvet bulur. Ve nefs’in kötü şeyleri güzel göstererek aldatmasından ve beşeriyetin kirinden, murdarlığından tathir olduğunda merhamet sahibi olan Ruhul kuds ve akılla görülen hakikat sırlarım kalbi selimine ilga eder. Bilmediği sırlara vakıf olup bilir. Câm dil envarı kudsiye ile münevver olur. Ve her ne hacet dilerse reva olur. Allah Teâlâ’mn fazlıyla (104)..Şümannca (sayısınca) süre kuddûs’u bir kes (kişi) İçi dışı olur onun mukaddes Kederden pâk eder cân ve dilini hem öyle yol bulmaya kudsi dile gam Dua etse döner hayıra şer işler Görür hem uykusunda safi düşler Sürerse şâd olur bu ismi gamkin (gamlı) Gider dilden hased buğuz ve kibri kin

• Bu isim (dua) her ne niyetle okunursa kabul olur. Hem okumalı hem de duayı üzerinde bulundurmalıdır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Çınar 00:02 22.05.16
Bu ismi şerif ruhlarla bağlantı kurmakta büyük yardımı vardır.Devamlı zikir edenler 3,5 veya 7 de bir;

Sübbûhun Kuddûsün Rabbül melâiketi verrûh

Allâh-ü Teâlâ bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve Rûh (Cebrâil)’in Rabbidir

Diye okuyanlarda az zamanda bir takım fevkalade haller zuhur etmeye başlar. Işıklar nurlar görmeye başlar.
Sadık rüyalardan sonra aşikar şekilde görmeye başlar.Altıncı hissi çok kuvvetlenir.Bu fevkalade halleri kat'iyen kötüye kullanmamak ve herkese söylememek lazımdır. Bu kuvvet kendisine zuhur eden kimse bilhassa ruh hastalarını, sarayı çok kısa zamanda tedavi eder.
Herhangi bir esmayı vird edinen kimse o esmanın vefkini mutlaka üzerinde taşımalı ve zaman zaman bir tabağa yazıp su ile sildikten sonra aç karnına içmelidir.
Vefkler her matlup ve muradın olmasını tacil eder, hem de gelmesi mümkün zararları önler ve uzaklaştırır.

ALINTIDIR..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 01:50 22.05.16
mehmtsirin 03:35 23.07.16
Bazı isimleri halvette okumak gerekli ama halvet mürşidsiz olmaz, yalnız bazılarında halvet denmemiş ama 5bin, 7bin, 9bin gibi okunması lazım diye yazılmış şimdi bu yüksek okumalarda halvet olmadığı halde mürşidlemi okunmalı yoksa halvetsiz olduğu için mürşidsiz okunabilirmi?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 21:43 05.02.17
adnsahin 17:47 22.02.17
bitter 04:42 23.05.17
Allah razı olsun adminimizden inşallahh

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 14:13 13.09.17
Emegine yuregine eline saglik allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 15:04 13.09.17
Sayın @ HeartLess, Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
azize 15:52 13.09.17
arapçasını çekip yüklesniz çok makbule geçer

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2