Evradiyeler & Azametler

El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Evradiyeler & Azametler>El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
HeartLess 12:40 22.02.16
«YÂ AZÎME ZESSENAİL FAHİRİ VEL İZZİ VEL MECDİ VEL KİBRİYAİ FELÂ YEZİLLE İZZÜHÜ»

Allah Teâlânın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayüan bir ism-i şerifde «El Kerîm» dir. Bağışı çok ve cömert olan demekdir. Yani Hazreti Hudayı ce-lîlüşşân zâtı kerimiyle zâtmda mükerrem olup kullarına talebsiz (istemeden) envai cevad kerimiyle ikram edici bir kerim padişahdır ki; yaratıkları içerisinde inşam hâlis kereminden inşam kendine has bir biçimde yaratmakla ve onu giydirmekle mükerrem kıldı. Ve nice kerametler (ikramı, bağışı) ile diğer mahlûkdan mümtaz (seçkin) kıldı. O kerametler (ihsanlar, bağışlar) ki; kullarına vesilesiz ve talebsiz ikram etmiştir. Mânâsı:Ey kerîm Vacibit Tekrim! Mü’min kulların için vââdi kerîmine vefa edici ve vaidini afüv edici ke-rimüşşânsm ve adi sahibi hallâkı cihansın. Öyle bir adli sübhansın ki; Ya Rabbel âlemin! Bütün mahlûkatın yaratılışında her şeyin itidal sınırı hâlis fiili adlindir. Havass ve Esrarı:Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

• Bir kimsenin nefs-i emmâresi (nefsinin isteğini yapmasını emredici nefs) kuvvetli olduğunda; bu kerîm ismini okumağa meşgul olmalıdır. Sıfat-ı mezmu-mesi mahmude’ye (kötü sıfatlan iyi sıfatlara) tebdil olunur.

• Hakk Teâlâ Hazretleri lütuf ve keremiyle sey-yiâtmı (suçunu, günahım) mahveder.

• Eğer bir kimse âhiret yolunda gayret eder olsa; günde 700 kere bu kerîm isminin zikrine devam etmelidir. Allah Teâlâ’nın fazlıyla iklimi vücuda gönül padişahlığım adi üzere icra eder. Diğer azalar onun mahkûmu olur.

• Eğer Melikler bu ismin zikrine meşgul olsalar; adi ve adaletle memleketi nizam bulduktan sonra âlemlere münteşir olur.

• Eğer erbab-ı kemâl bu ismin zikrine devam eder olsa; maarifetleri revaç bulup indel enam makbul olur (114).

• Bu ism-i şerifi her kim ne niyetle okursa muradı hasıl olur. Hem okumalı ve hem de üzerinde bulundurmalıdır
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 22:25 19.04.16
EL-KERİM Karşılıksız veren,cömert ve kerem sahibi.
Zikir adedi 270 dir.
Kim istiğfar ile birlikte her gün ve özellikle yatmadan önce 270 defa zikretmeye devam ederse, Allah Teala günahlarını affeder ve ayıplarını örter.
Her gün vird edinerek okuyan kimse dünyada ve ahirete izzet ve şerefe nail olur.
Bu ismi şerifi okuyanı Allah Teala insanlardan ve cinlerden korur.Bu kimse başkaları tarafından sevilir kendisine hayır kapıları açılır.
Zikre devam eden kişi zahmetsiz rızkını elde eder.Fakirlik çekmez. Allah'ım günahlarımizi af et. Amin
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 10:56 01.04.17
spacetimereality 11:06 01.04.17
Hazine
Teşekkürler @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:59 04.11.17
Sayın HeartLess, Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 11:35 04.11.17
Yüreğinize sağlık Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 22:52 04.11.17
Eline emeğine yüreğine sağlık hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sezen 08:41 05.05.18
Allah razı olsun değerli bilgiler içeriyor teşekkür ederim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mahnur 21:37 08.11.18