Evradiyeler & Azametler

kaside-i muradiyye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Evradiyeler & Azametler>kaside-i muradiyye
Gölge 14:44 29.01.15
________________________________________
İmam Busiri anlatıyor: Kaside-i Mudariyye'yi yazmaya baslamistim. Iskenderiyede limanda oturuyordum. Baktim ki güzel yüzlü, güzel elbiseli ziyaretinde güzel kokulu Bir zat denizin Üzerinden geliyor. Bu hale taaccüb ettim: "Ya Rabbi, bu kimdir?" Dedim. Gelen Cenabi Peygamber (sav) 'mis o Meger. Yanima geldi, elimi buyurdu Ki'ni ettik Sıktı:
"Artik Yaptığın kasideler yeter. Yedi kat sema yedi kat yerdeki ettik, ars kürsideki melekleri sevap yazmaktan yordun. Ümmetime benden selam götür. Onun kim bu Kaside-i Mudariyyeyi bes vakit namazlardan Sonra Günde bes DeFa okursa, Cennette onunla yanyana komsu olacağız ettik."
Bu Kaside-i Mudariyye cok kiymetlidir. Göster Bunun kiymetini bilmelidir. Her kim bu kasideyi Darda, sıkıntı VEYA Bir siddette kaldiginda okur da, Allah Teala'ya duada bulunursa, Cenabi Ecelli Alâ icinde Bulunduğu kederli halinden onu feraha cikarir. Her gün Bir DeFa okuyan Efendimiz (sav) 'i rüyasinda görür.
melekler bu kasideyi okuyana sevap yazmakta yetişemiyor ...
Yâ Rabbi salli alel Muhtarı dk mudarin,
Vel enbiyâi ziyaretinde cemiy'ır rusuli mâ zükirû.
Hadi şiy'atihî ziyaretinde alel salli haham Ve,
Ve sahbihî dk latıyyid diyni kad neşerû.
Ve câhedû meahû fıllâhi vectehedû,
Âvev kad nasarû ziyaretinde lehû hâcerû ettik Ve.
Ve beyyenül ferda vel mesnûne va'tesabû,
Lillâhi va'tesamû billahi ventesarû.
Enmâhâ eşrafehâ ettik ettik Salatın Ezkâ,
Yüatürul kevne rayyen neşruhel Atini.
Meftûkatin iki abiyril Miski zâkiyeten,
Min tıybihâ eracür ndvâni yenteşiru.
Addel hasa ves sera ver Ramli yetbeuhâ,
Necmüs semaisi nebtül ardı vel medeni ettik.
Ve Adde mâ havatil eşcâru dk verakm,
Ve küllü harfin Gada yütlâ yüstetaru ettik.
Adde vezni mesâkıylil Cibali keza Ve,
Yeliyhi katru cemiy'ıl Mai vel metani.
Vet tayri vel vahşi vel esmâki mea neamin,
Yetlûhümül cinnü vel emlâkü vel beşeru.
Vez zerri ven nemli Mea cemiy'ıl hubûbi keza,
Ves ves şa'ri Sufi vel eryâşi vel veberi.
Ve mâ ehâta bihil ılmül muhıytü, mâ ettik
Cera bihil kalemül me'mûnu vel kadem.
Ve Adde ne'mâikellâtî menente bihâ,
Alel halâikı müz Kanu müz huşirû ettik.
Ve Adde mikdârihis sâmillezî serafet,
Bihin nebiyyûne vel emlâkü vefîteharû.
Ve Adde mâ kane fil ekvâni Yâ seyyidî,
Ve mâ yekûnu ILA tr tüb'ases suveru.
Fî külli tarfeti aynin yatrifûne bihâ,
Ehlüs semâvâti vel eradıyne ev yezeru.
Mil'es semâvâti vel eradıyne mea cebelin,
Vel ferşi vel Arşi vel kürsiyyi mâ hasarû ettik.
Mâ a'demallâhü mevcûden evcede ma'dûmen ziyaretinde,
Salâten devâmen leyse tenhasını.
Testağrikul Adde Mea cemiy'ıd dühûri KEMA,
Tühıytu bil haddi lâ tübkî lâ tezeru ettik.
Lâ ğâyeten ventihâen Yâ azıymü Leha,
Ve lâ Leha emedün yukdâ yüntezaru ettik.
Ölçüm Selami Kema kad Merra dk adedin,
Haham A.Ş. dâıfhümâ vel fadlü münteşiru.
Ve Adde ad'âfı mâ kad Merra dk adedin,
Mea dı'fi ad'âfihî Yâ erkek lehül kaderu.
Terdâ seyyidî A.Ş. tühıbbü KEMA, KEMA A.Ş.
Emartenâ tr nüsalliye ente muktediru.
Küllü zâlike madrubun iki hakkıke fî Ve,
Enfâsi halkıke olarak kallu kesirû olarak ziyaretinde.
Sâmiıhâ ettik tâlîhâ Yâ rabbi vağfır li
Vel müslimîne cemîan eynemâ hadarû.
, Ehlînâ cîrâninâ ettik ettik vâlidînâ Ve
Küllünâ seyyidî lil afvi müftekıru Ve.
Bi etet KAD ettik zünûbin lâ Idade Leha,
Lakin afveke lâ tübkî lâ tezeru ettik.
Vel bir külli mâ ebğıyhi eşğalenî ngslose
Ve kad ETA Hadian vel kalbü münkesiru.
Ercûke Ya Rabbi fid dârayni terhamünâ,
İki câhi erkek fî yedeyhi sebbehal haceru.
Yâ Rabbi a'zım Lena ecran mağfiraten ettik,
Lienne cûdeke bahrun leyse yenhasıru.
Ve kün latıyfen bina fi külli nâziletin,
Lütfen cemiylen bihil ehvâlü tenhasiru.
Bil mustafal Mücteba hayrul Enami, erkekler A.Ş.
Celâleten nezelet fi medhıhis süveru.
Sümmes salâtü alel Muhtarı mâ taleat,
Şemsün Nehari ziyaretinde mâ kad şa'şeal karnem.
Yaz, haliyfetihî bekrin bir EBİ NDA
Mâ Kame dk ba'dihî kapak diyni yentesım.
Ve bir EBİ hafsıl Faruki sâhıbihî,
Min kavlihil faslü fi ahkâmihî umeru.
Nûrayni erkekler kemület geviş li Osmane zin Ve,
Lehül mehâsinü fid dârayni vez zafem.
Ibneyhi ümmihimâ ziyaretinde Keza aliyyün MEA
Ehlül Abay Kema kad câenal habem.
Talhatü avfin Sa'dün Seıydünübnü Ubeydete Zübeyru sâdetül ğuraru ettik, EBU A.Ş..
Vel alu ves sahbü vel etbâu kâtıbeten,
Mâ cenne leylüd deyâcî ev Bedes seharu


kaside-i muzariyye Şeklinde Daha çok bilinir ...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
yorgun1500 15:55 11.04.15
a.ş ve bazı yerlerde yazım yanlışları var açarsanız kullanıcılar için daha sağlıklı olur şimdiden teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sahabettin 23:35 29.04.16
Havasokulu 11:02 18.09.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasinrazi 07:37 06.07.18