Evradiyeler & Azametler

Korunmuş Sır - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5 
Evradiyeler & Azametler>Korunmuş Sır
desperado 01:05 05.11.16
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Glacial 01:22 05.11.16
Allahrazi olsun abimm
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
beker97 19:25 14.11.16
allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yusufkucuk77 21:49 14.11.16
41antrepo 17:29 17.11.16
Devrimci 10:45 01.12.16
Devrimci Nickli Üyeden Alıntı:
Bu hızbi cem eden zat, Büyük Seyyid, Tarîkat İmamı, Ehlüllâhın Şeyhi Ahmed er-Rifâ‘î el-Huseynî el-Hasenî es-Sıddîkî el-Ensârî Hazretleri’dir.

BU MÜBÂREK "HIZB”İN FAZÎLETLERİ

1) Şeyhu’l-İslam Muhammed‛Alemî(Radıyallâhu Anh)ın "es-Sefîne” isimli eserindeki beyânı vechile; Ahmediyye (Rifâ‛î) meşâyıhı, tarîkatlerinin müessisi olan Seyyid Ahmed er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)tarafından ilham yolu üzere Kur’ân-ı Kerîm’deki tertîbe riâyet edilmeksizin eşsiz bir şekilde cemedilen ve "es-Seyfü’l-Kātı‛(Keskin Kılıç)” diye tesmiye edilen bu hızb ile diledikleri şekilde tasarrufta bulunuyorlardı. Zira bu, eşi benzeri olamayan ilâhî bir silahtır ki, her hangi istek ve hâcet için ne niyetle okunursa biiznillâhi Te‛âlâ okuyan kişinin muradının hâsıl olacağı konusunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır.

2) İleride zikredilecek şartlarına riâyet üzere bu hızbi güzel niyet ve tam bir itikad üzere her gün sabah veya akşam bir kere dahi okuyan kişi yardımsız kalmaz, mağlup olmaz, Allâh-u Te‛âlâ onu her türlü kötülükten himâye eder ve kendisi için heybet ve kabul sancağı dikilir (herkes ona saygı duymak mecburiyetinde bırakılır).

3) Hizam âilesinden olan Seyyid Tâlib Ebû Bekr es-Sayyâd(Kuddise Sirruhû)nun beyânı vechile; bu hızb şartlarına riâyet edilerek sâdık (samîmî) niyet üzere bir evde okunursa o eve ne bir hırsız, ne bir yılan, ne de eziyet verici başka bir şey giremez. Bu hızb bir koyun sürüsü içerisinde okunursa o sürünün çobanı olmasa bile bi kuvvetillâhi Te‛âlâ kurt o sürüden bir şey kapma imkânı bulamaz.

4) Bu hızb ihlas ile bir su üzerine yedi kere okunsa ve sara gibi hastalıklara mübtelâ olan kişinin yüzü ve bedenio su ile ovalansa, biiznillahi Te‛âlâ hasta ayılır.

5) Bu hızb-i şerîf bir kafile içerisinde okunsa Allâh-u Te‛âlâ o kervanı yol kesici eşkiyadan muhafaza buyurur.

6) Bu hızb-i şerîf şartlarına uyularak başka bir kişinin niyetine okunursa biiznillâhi Te‛âlâ onun da matlubu hâsıl olur.

7) Bu hızb-i şerîf bir evde asılı bulunursa oraya hırsız giremez ve o ev yanmaz.

8) Bu hızb-i şerîfi üzerinde taşıyan kişi hiçbir mâkirîn hilesine mâruz kalmaz. Bütün bunlar güvenilir zatlar tarafından denenmiştir.

9) Şeyh Muhaddis Muhammed ‛Akîle(Rahimehullâh) şöyle demiştir: "Bu hızb-i şerîfin büyük bereketleri vardır. Bunu her gün veya gece okuyan yâhut yanında taşıyan biiznillâhi Te‛âlâ her hîlekârın mekrinden ve her gaddarın gadrinden kurtulur. Bu kişi akılların anlayamayacağı kadar yüksek makamlara erişir. Bu hızb-i şerîfin tertîbi takdim ve tehir husûsunda Kur’ân-ı Kerîm’in terkibine muhâlif görünse de ilâhî bir ilham tarîkıyle acâyip bir tertip ve eşsiz bir üslup üzere tanzim edilmiştir ki bu tertip, hızb-i şerîfin düşmanları kahreden (açık) bâhir bir âyet olduğuna delâlet etmektedir.

10) Şeyh Ebû Bekr el-Ensârî el-Vâsıtî(Rahimehullâh)"‛Ukûdü’-leâlî” isimli eserinde büyük veli Seyyid Ali el-Hılakî er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)ın tercemesinde şöyle demiştir: "Bu zât Seyf-i Kātı‛ diye bilinen ve Ahmed er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)a âit olan hızb-i şerîf ile tasarrufta bulunurdu. Bazıları buna "Sirr-i Masûn” adını da takmışlardır.

Bu zat bu hızbi hangi muradı için okuduysa mutlaka tesir zuhur etmiştir. Seyyid Ali hicrî sene 874’te vefat etmiştir. Tasarrufta bulunduğu hızb-i şerîfin Ahmediyye (Rifâ‛îler) arasında büyük değeri

11) Şeyh Muhammed Ebu’l-Yümn el-Betrûnî(Rahimehullâh) bu hızb-i şerîfin faziletlerini beyan sadedinde şu kelimâtı kaydetmiştir: "Sağlam bir zırh, keskin bir kılıç, parlak bir yıldız, sadefindeki tek inci ve büyük bir hazîne olan bu hızb-i şerîfin tesirinin sıhhati ve kendisiyle tevessülde bulunan kişiye kabul eserinin hâsıl olacağı husûsunda âriflerin icmâ‛ı vardır.


Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Sayın üyelerimiz Chat Sohbetlerinden faydalanmanız için 15 mesaj,Forum hocalarından ücretsiz bakım hizmetinden faydalanmak için ise 50 mesaj,E-kitap indirebilmeniz için 100 mesajınız olması gerekir.Lütfen forumdaki konulara yorumlar ve mesajlar yazarak forumda katılımcı ve aktif olunuz.
600 den fazla kişinin okuduğu bu konuyu herkesin istifadesi için güncelliyorum.
Değerli üyelerimiz lütfen okuduğunuz ve istifade ettiğiniz her konuyu sağ üstten yıldız verip değerlendiriniz ve yorum-mesaj yazınız.Hep birlikte ahde vefa ile foruma destek olalım.
Hala iki yıldır üye olup forumda 1 tek bile mesajı olmayan sömürücü bazı üyelerimiz gibi duyarsız olmayalım.Hep birlikte emek verip formumuzu yaşatalım.
Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.
Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Sayın üyelerimiz Chat Sohbetlerinden faydalanmanız için 15 mesaj,Forum hocalarından ücretsiz bakım hizmetinden faydalanmak için ise 50 mesaj,E-kitap indirebilmeniz için 100 mesajınız olması gerekir.Lütfen forumdaki konulara yorumlar ve mesajlar yazarak forumda katılımcı ve aktif olunuz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Altera 05:38 02.12.16
Hocam paylaşım için sizden ve bu paylaşıma imkan sağlayan tüm arkadaşlardan ALLAH razı olsun. Yalnız bir şey dikkatimi çekti aşağıdaki paragrafta iki yerde ____ böyle bir çizgi çekilmiş buraya bir şey mi eklenecek yoksa öylesine mi bir çizgi.

Ve in yürîdû en yahdeûke fe inne hasbekellâhu hüvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mü’minîn.Ve ellefe beyne gulûbihim,lev enfagte mâ fil ardi cemîan mâ ellefte beyne gulûbihim ve lâkinnellâhe ellefe beynehüm,innehû Azîzün Hakîm.Hümül adüvvü fahzerhüm,gâtelehümüllâh. Küllema evgadû nâran lilharbi etfaehellâh.Ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve baû biğadabim minallâh. Se yenalühüm ğadabüm min Rabbihim ve zilletün fil hayâtid dünyâ. Ve iza erâdallâhu bi gavmin sûen felâ meradde lehû.Hâşiaten ebsâruhüm terhaguhüm zilleh.Lev enzelnâ hazel gur’ane alâ cebelin leraeytehû hâşian mütesaddiam min haşyetillâh.Felâ tebteis bimâ bimâ kânû yağmelûn.Ve lâ tekü fî daygim mimmâ yemkürûn.Fe immâ nezhebenne bike fe innâ minhüm müntagimûn.İnnâ kefeynâkel müstehzi-în.Feselâmün leke min ashâbil yemîn.Agbil velâ tehaf___ inneke minel âminîn.Lâ tehaf___necevte minel gavmiz zâlimîn.Lâ tehâfu derakev velâ tahşâ.Lâ tehâf innî lâ yehâfu ledeyyel murselîn.Lâ tehâf velâ tahzen.Lâ tehâfâ innenî ma-akümâ esmeu ve erâ.Lâ tehâf inneke entel ağlâ.Fe innellezî beyneke ve beynehû adavâtün ke-ennehû veliyyün hamîm.İza ahraca yedehû lem yeked yerâha.Ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve galbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveh.Liyezûga ve bâle emrihî.ve lâ yehîgul mekrus seyyiu illâ bi ehlihî.Ve haşa-atil asvâtü lirrahmân.Vallâhu yağsimuke minen nâs.Len yedurruke şey’a.innâ senulgî aleyke gavlen segîla.Fasbir li hükmi Rabbik.Fasbir sabran cemîla.Velev lâ en sebbetnâke legad kidte terkenü ileyhim şey’en galîla.Fe ağrid anhüm ve tevekkel alallâh.Ve kefa billâhi vekîla. E leysallâhü bi kâfin abdeh.Ve men asdagu minallâhi gîla.Ve yensurakallâhu nasran azîza.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
neco43 11:20 02.12.16
Nejibullah 15:34 05.12.16
nokta.x 09:35 06.12.16
1 2 3 4 5