Evradiyeler & Azametler

Korunmuş Sır - Sayfa 5 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5
Evradiyeler & Azametler>Korunmuş Sır
Erza 10:56 23.10.17
Safran murekkebinle yazıp üstümüzde taşısak olurmu
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Priv0x 18:34 27.10.17
ALLAH, razı olsun hocam. Güncel tutalım konuyu +1
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
iyiruh 19:54 29.10.17
Muazzam çok güzel. Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Miskin serkan 02:03 02.03.18
ALLAH CELLE SULTANUH razi olsun hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Asivemavi 18:18 23.04.18
Elifelif 04:38 01.06.19
Allah razı olsun ellerine emeğine sağlık.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Rayiha 14:50 19.08.20
Yıllar önce eve alınmış ya da hediye edilmişti bu dua özel kutusunda 1 kere açıp bakmıştım, şimdi kitaplığın tozunu alırken bakma ihtiyacı duydum ve faziletlerini merak ettim abdestsiz olarak içine bakarken resmen ürperti geldi çarpılmadan hızlıca baktım.
Herhalde zamanı şimdi diye düşünüyorum bunca zaman merak etmeyip şimdi aklıma düşmüş olması.
Teşekkürler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FAMETAKE 06:25 14.01.21
Devrimci Nickli Üyeden Alıntı:
Bu hızbi cem eden zat, Büyük Seyyid, Tarîkat İmamı, Ehlüllâhın Şeyhi Ahmed er-Rifâ‘î el-Huseynî el-Hasenî es-Sıddîkî el-Ensârî Hazretleri’dir.

BU MÜBÂREK "HIZB”İN FAZÎLETLERİ

1) Şeyhu’l-İslam Muhammed‛Alemî(Radıyallâhu Anh)ın "es-Sefîne” isimli eserindeki beyânı vechile; Ahmediyye (Rifâ‛î) meşâyıhı, tarîkatlerinin müessisi olan Seyyid Ahmed er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)tarafından ilham yolu üzere Kur’ân-ı Kerîm’deki tertîbe riâyet edilmeksizin eşsiz bir şekilde cemedilen ve "es-Seyfü’l-Kātı‛(Keskin Kılıç)” diye tesmiye edilen bu hızb ile diledikleri şekilde tasarrufta bulunuyorlardı. Zira bu, eşi benzeri olamayan ilâhî bir silahtır ki, her hangi istek ve hâcet için ne niyetle okunursa biiznillâhi Te‛âlâ okuyan kişinin muradının hâsıl olacağı konusunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır.

2) İleride zikredilecek şartlarına riâyet üzere bu hızbi güzel niyet ve tam bir itikad üzere her gün sabah veya akşam bir kere dahi okuyan kişi yardımsız kalmaz, mağlup olmaz, Allâh-u Te‛âlâ onu her türlü kötülükten himâye eder ve kendisi için heybet ve kabul sancağı dikilir (herkes ona saygı duymak mecburiyetinde bırakılır).

3) Hizam âilesinden olan Seyyid Tâlib Ebû Bekr es-Sayyâd(Kuddise Sirruhû)nun beyânı vechile; bu hızb şartlarına riâyet edilerek sâdık (samîmî) niyet üzere bir evde okunursa o eve ne bir hırsız, ne bir yılan, ne de eziyet verici başka bir şey giremez. Bu hızb bir koyun sürüsü içerisinde okunursa o sürünün çobanı olmasa bile bi kuvvetillâhi Te‛âlâ kurt o sürüden bir şey kapma imkânı bulamaz.

4) Bu hızb ihlas ile bir su üzerine yedi kere okunsa ve sara gibi hastalıklara mübtelâ olan kişinin yüzü ve bedenio su ile ovalansa, biiznillahi Te‛âlâ hasta ayılır.

5) Bu hızb-i şerîf bir kafile içerisinde okunsa Allâh-u Te‛âlâ o kervanı yol kesici eşkiyadan muhafaza buyurur.

6) Bu hızb-i şerîf şartlarına uyularak başka bir kişinin niyetine okunursa biiznillâhi Te‛âlâ onun da matlubu hâsıl olur.

7) Bu hızb-i şerîf bir evde asılı bulunursa oraya hırsız giremez ve o ev yanmaz.

8) Bu hızb-i şerîfi üzerinde taşıyan kişi hiçbir mâkirîn hilesine mâruz kalmaz. Bütün bunlar güvenilir zatlar tarafından denenmiştir.

9) Şeyh Muhaddis Muhammed ‛Akîle(Rahimehullâh) şöyle demiştir: "Bu hızb-i şerîfin büyük bereketleri vardır. Bunu her gün veya gece okuyan yâhut yanında taşıyan biiznillâhi Te‛âlâ her hîlekârın mekrinden ve her gaddarın gadrinden kurtulur. Bu kişi akılların anlayamayacağı kadar yüksek makamlara erişir. Bu hızb-i şerîfin tertîbi takdim ve tehir husûsunda Kur’ân-ı Kerîm’in terkibine muhâlif görünse de ilâhî bir ilham tarîkıyle acâyip bir tertip ve eşsiz bir üslup üzere tanzim edilmiştir ki bu tertip, hızb-i şerîfin düşmanları kahreden (açık) bâhir bir âyet olduğuna delâlet etmektedir.

10) Şeyh Ebû Bekr el-Ensârî el-Vâsıtî(Rahimehullâh)"‛Ukûdü’-leâlî” isimli eserinde büyük veli Seyyid Ali el-Hılakî er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)ın tercemesinde şöyle demiştir: "Bu zât Seyf-i Kātı‛ diye bilinen ve Ahmed er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)a âit olan hızb-i şerîf ile tasarrufta bulunurdu. Bazıları buna "Sirr-i Masûn” adını da takmışlardır.

Bu zat bu hızbi hangi muradı için okuduysa mutlaka tesir zuhur etmiştir. Seyyid Ali hicrî sene 874’te vefat etmiştir. Tasarrufta bulunduğu hızb-i şerîfin Ahmediyye (Rifâ‛îler) arasında büyük değeri

11) Şeyh Muhammed Ebu’l-Yümn el-Betrûnî(Rahimehullâh) bu hızb-i şerîfin faziletlerini beyan sadedinde şu kelimâtı kaydetmiştir: "Sağlam bir zırh, keskin bir kılıç, parlak bir yıldız, sadefindeki tek inci ve büyük bir hazîne olan bu hızb-i şerîfin tesirinin sıhhati ve kendisiyle tevessülde bulunan kişiye kabul eserinin hâsıl olacağı husûsunda âriflerin icmâ‛ı vardır.
Birşey sormak istiyorum 2 KERE OKUNACAK 3 KERE OKUNACAK bölümler var. Biz sadece üstündeki paragrafımı tekrarlayavağız yoksa Büyük harfle yazılan kısımların arasınımı tekrarlayacağız.
Şimdiden çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5