Evradiyeler & Azametler

Esmai Kameriyye-i Nuraniyye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Evradiyeler & Azametler>Esmai Kameriyye-i Nuraniyye
RvP 13:58 23.01.19
'' Leyahimin * Leyalağvin * Leyafürin *Leyarusin * Leyaruğın * Leyaruşin * Leyaşelşin * ''

Esmai kameriyyei nuraniyye, celbi mehabbet,teshir, her türlü muradın husulü, hastalıkların tedavisi,rüyada definelerin yerlerini görmek,bir çok acayip ve garaibe vakıf olmak gibi hususlarda faydalanılan çok kıymetli bir havastır.bu esmalar ayın parlak ve nurlu zamanlarında okunur.

Buhurları: ud,aslibent,günlük,ma-i saile,sakız ve benzeri güzel kokulu buhurlardır.

Bir ayabi ayın 12,13 ve 14. gecelerinde tenha bir mahalde ve güzel kokulu bir buhur yakarak 1000 kere esmai kameri okur ve her yüzde bir kere :

'' tevekkelü ya ruhaniyyete sürurül kameri heyyicu ve harriku kalbeha fülanete binti fülanete bi mehabbetin ve aşkın hatta te'ti ileyye hadıan fi esrail vakt '' der ve üç geceyi tamamlarsan matlubun sana büyük bir aşk ve mehabbetle gelir...okuma esnasında aya bakarak okunabilirse tesir daha şiddetli ve kuvvetli olur...1. İstemiş olduğun her türlü dilek için: Esma-i Kamerin yedili vefkini ve vefkin etrafınada şu dört beyti:

Semiun seriul icabeti seyyidi
Bi hakki Leyahimin biz zulmetün celet
Bi cahi Leyalağvin celebtü makasıdi
Bi hakki Leyafürin alel fevri uccilet
Bi ismi Leyarusin bi satveti kahrihi
Bi izzi Leyaruğin umuri teyesseret
Bi nuri Leyaruşin bi şiddeti batşihi
Leyaşelşin bil ismi sa'di akbelet

Yazdıktan sonra bu vefki üzerinde taşıyan kimsenin işleri kolaylaşır ve bütün sıkıntıları gider. O kişiye cinler ve insanlar itaat
eder. Allah Teala hazretleri o kimseyi ümit etmediği yerden rızıklandırır. O kişiye Allah c.c. hayırlardan, fütühattan ve bereketlerden istediğini verir.

2. Esma-i Kamerin bu yedili vefkini Hurma, İncir veya kabuğu soyulmuş Badem üzerine yazdıktan sonra bunu matlubuna yedirirse, talibe karşı çok büyük bir haz (zevk) duyar ve sever

3. Esma-i Kamer in bu yedili vefkini matlubunun vücuduna temas etmiş elbise parçası üzerine yazdıktan sonra, bu bezi kandilde zeytin yağı ile yakar ve fitil yanarken, Ud, Mastaki ve Kündür ile buhurlarsan matlubun çok şiddetli bir aşk yüzünden talibi bulamama korkusuyla, aklı gidercesine yanında hazır olur.

4. Esma-i Kamerin bu yedili vefki şerifini ve vefkin etrafınada şu mübarek duayı:
Uksimu aleyke eyyühel melikil müvekkelü bi felekil kameril
cari bi cereyanihil caili beyne şuaihi billezi halakake
fesevvake ve rafeake fa'lake ve cealeka nuran yehtedi bihi fi
zulemil leyali illa ma künte avni ve ecebte da'veti ve kadaytü
haceti ve emelteli ruhanyyeti keza ve keza bi hakkil kameri ve
ma fihi min esma-illahil kibarillezi biha edıü ve biha enarun illa
ma beastüli hadimen esteınü bihi aleyye keza ve keza fil
mehabbeti vel meylani heyyen heyyen elvahan elvahan
elacele elacele essate essate.

yedi defa yazdıktan sonra bu vefki talip üzerinde taşırsa, matlubu çok şiddetli bir muhabbetle sever ve talibin her istediğini yerine getirir.

5-Bir kimseyi muhabbetle heyacanlandırmak istersen: Hatemi bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile yaz. Yazdıktan sonra, Azimeti kağıdın üzerine 7 defa oku ve yazdığın hatemi yapraksız bir ağaca astıktan sonra şöyle dersin:Allahümme kema tayyarte ve tayyeşte evraka hazihiş şecerate tayşe aklı keza bimehabbeti keza. İnneke ala külli şeyin kadir.

6- Bağlı veya sihirliyi çözmek istersen: Hatemi bir tabağa yazdıktan sonra, yazıyı tatlı su ile sil ve üzerine 7 defa Azimeti oku. Bağlı veya sihirli kimseye bu suyu içirirsen, o kişideki bağlılık veya sihir iptal olur ve çözülür.

7- Arızı, rüzgarı veya nazarı gidermek istersen: Hatemi bir kağıda ve etrafında, Ayetel kürsi ile şu Nazar Ayetini: Ve in yekadüllezine keferu leyuzlikuneke bi ebsarihim lemma semi-uz zikra ve yekulüne innehü le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
yasinknc 14:23 15.07.19
Paylaşım için Allah razı olsun enbasta ummar yaptım mekan temizligi sonra sarf yaptım istikamet vermek için işleme başlamadan önce ayetel kürsü okudum 7 dafa saga.sola.yukarı.aşşaga.öne.arkaya.bide içemden okudum sonra gülsuyu ile çember yaptım sonraa ummar tütsüsü yaktım bundanbsonra bişeysorcam bu esmai kameriye bugün saat 13:00 de başladım 14:00 kadar 60 tane ancak okudum zikir matiklede çektigimi takip ettim yani dyecegim 60 tanesi bir saate okunuyor
1000 tanesi nerden baksan kesintisiz okusan aravermeden
4 saat anca okursun yani nebileyim kimse yapamaz bunu
İnsanın bi ihtiyacı falan gelir çok zor bi uygulama bence.
Bide öglen yaptım seyyid süleyman el hüseyin nin verdigi celp muhabbet saatinde yaptım öglen gece nasıl yapacak millet bunu ben anlamadım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sezgin212 11:36 06.09.19
) 6 ismi zikrediyorsunuz, beyt-i değil... 1 saatte 600-700 arası rahat çekersiniz... 100 zikirde tevkil yapıyorsun 1 defa.....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
havzkevser 08:00 05.10.19
Arabi ayın 12,13,14 ünde ayrı ayrı 1000 defamı okunmalı yoksa bu günlerin herhangi birindemi okunmalı?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hatunkisi 08:01 10.12.19