Evradiyeler & Azametler

Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Evradiyeler & Azametler>Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
Devrimci 03:50 05.06.16
Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Şehidallâhu ennehu lâ ilâhe illâ hüve
Ve’l-melâiketü ve Ûlu’l-ilmi kâimen bil kısti
Lâ ilâhe illâ hüve’l-azîzu’l-hakîm
Lebbeykellâhümme lebbeyke
Ve sa’deyke efirru minke ileyke ve erğabu fiymâ ledeyke
Yâ men tüsemmâ bi’l-esmâ-i ve hüve fîl amâ es’elüke
Bi’ismike’l-â’zamil a’lâ ve sirrike’l-muammeyyâ ehemmu kesekun halaun yâsîn Ed’ûke bi’elifi te’liyfi’l-ekvâni dehâe’l-hüviyyeti fî hadreti’ş-şuhûdi ve’l-ayân
Ve Mî’mil mülki ve’l-istitâleti bi’l-izzeti ve’s-sultân
Ve Kâf’i kifâyeti’l-istivâi ve’l-eşcâni
Ve Sîn’i sirri’l-ihâtati ve’l-emân
Ve Kâfi’l-kayyumiyyeti bi kıyâmi’l-ekvâni
Ve Hâ’il-hikmeti bi’l-adli ve’l-ihsân ve’l-âmil vilâyeti li ehli yakıyni ve’l-beyân
Ve Âyni’l-inâyeti li erbâbi’l-ihlâsi ve’l-irfâni veyâil yesâri ve’l-yüsri
li ehli’l-hâceti bi’l-ihsân vesâdi’s-samediyyeti lisıyâneti’l-âlemi min ihtilâli’n-nizâmi
ilâ âhiri’d-deverân ve bi sirri’l-lâhutiyyeti’l-muhtecebeti bi ridâi’l-kibriyâi
ve azameti’ş-şân yâ kaviyye’l-erkâni yâ dâime’l-ihsân yâ ğaniyye anil a’vân
Yâ Men hüve fî külli mekânin ve lâ yahvihi mekân,
Yâ Zel izzeti ve’l-ceberût,
Yâ Hannân Yâ Mennân,
Yâ Men bi yedihi’l-mülkü ve’l-melekût,
Yâ Men külle yevmin hüve fî şâ’nin sâhhir lî ibâdikel eşbâhe ve mekkinhu min
ezimmeti’l-ervâhi hattâ lâ yahruce min hıytati tasrîfihi ve kabdati tekliyfihi insun velâ cân velâ melekun velâ a’vânun velâ cebbârun velâ sultân velâ mâridun ve lâ şeytân velâ şey’un mimmâ yeşmeluhu fassul imkân
Yâ Âzîzu Yâ Cebbâr Yâ Mütekkebiru Yâ Kahhâr
Yâ ze’l-İzzeti ve’l-celâl ve’l-âzâmeti ve’l-kemâle izzenî bi’imdâdi sirri ismike’l-â’zâmi hattâ yüşerrefe ve yuâzzâm ve yekûme ismî fîl melâi’l-â’lâ beyne havâssıke fe’ekûne leke abden mahdan ferden bike ü’tıy ve bike emneu ve bike âhizun ve bike erfau felâ ürâmu velâ udâm velâ yerteu havle hamâî velâ yuhâm yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm
Ve sallallâhu teâla seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ve sellem.Anlamı

Allâh kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder,
Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de.
O’ndan başka ilâh yoktur. Üstündür, hikmet sahibidir…
Buyur Allâh’ım buyur,
Emrine amade olmak ne büyük mutluluk! Senden sana kaçıyorum. Senin katında olanları arzu ediyorum.

Ey bilinmezlikler içinde olduğu halde isimlerle müsemma olan!
Senin en büyük, en yüce isminle ve en bilinmez sırrınla senden istiyorum…
Varlıkların kaynaşmasının;
“Elif”iyle, şühud ve ayân huzurunda hüviyet
“Hâ”sıyla, mülk ve izzet ve saltanat
Desteğindeki sınırsız kudretin “Mim”iyle,
Kifayet ve müstağniliğin “Kaf”ıyla,
İhata ve eman sırrının “Sin”iyle,
Varlıkların kaimlikleri üzerindeki kayyumluğunun “Kâf”ıyla,
Adalet ve ihsan hikmetinin “Hâ”sıyla,
Yakin ve beyan ehline yönelik velayetinin “Lâm”ıyla,
İhlâs ve irfan ehline yönelik inayetinin “Âyn”ıyla,
İhtiyaç ehline yönelik ihsanının kolaylık ve rahatlığıyla, âlemin dönüşün sonuna kadar düzeninin bozulmasına karşı korunması samediyetinin “Sâd”ıyla,
Kibriya ve yüce şan ridasıyla perdelenmiş lâhutiyetinin sırrıyla senden istiyorum.
Ey rükünleri güçlü, ihsanı dâim olan!
Ey yardımcılara ihtiyacı olmayan!
Ey her mekânda olduğu halde hiçbir mekânda ihtiva edilmeyen!
Ey izzet ve ceberut sahibi!
Ey acıyan! Ey lütfeden! Ey mülk ve melekût elinde olan!
Ey her gün iş yapan!
Cisimleri kulunun emrine ver.
Onu ruhların dizginlerine hâkim kıl ki, tasarrufunun kapsamında ve teklif etme kabzasından hiçbir insan ve cin, hiçbir melek, hiçbir yardımcı, hiçbir zorba ve hiçbir sultan hariç olmasın. Hiçbir inatçı ve hiçbir şeytan ve imkan dahilinde olan hiçbir şey onun emrinin dışına çıkmasın.
Ey Aziz! Ey Cebbar!
Ey Ulu ve Ey Kahhar!
Ey İzzet ve Celal sahibi!
Ey Azamet ve Kemal Sahibi!
En büyük isminin sırrının yardımıyla beni aziz kıl ki, benim adım, mele-i âlâ’da, senin has kullarının arasında Şereflensin, yücelsin ve kâim olsun.
Sırf senin kulun olayım ve yalnız sana ibadet edeyim.
Seninle vereyim, seninle vermeyeyim, seninle alayım, seninle yüceleyim.
Muhtaç olmayayım, kimseden talep etmeyeyim.
Korunağımın etrafı çiğnenmesin, gayrisi konmasın.
Ey Celâl ve kerem sahibi
Allâh’ın salât ve selâmı efendimiz Muhammed’in, Ehl-i Beytinin ve ashabının üzerine olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Ahmet Can 11:09 05.06.16
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 02:23 23.09.16
Ahmet Can Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun
Amin ve ecmain.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
PARADOX 17:36 26.09.16
masytla 11:24 01.10.16
anlamını okuyunca gözlerim yaşardı,ne güzelmiş ALLAH razı olsun paylaşandan.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yusufkucuk77 13:08 08.11.16
paylaştıgımız dua ve ayetlerin arapça metinlerinide paylaşırsak çok güzel olur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 05:15 09.11.16
yusufkucuk77 Nickli Üyeden Alıntı:
paylaştıgımız dua ve ayetlerin arapça metinlerinide paylaşırsak çok güzel olur
Arapça ve Osmanlıca metinler olunca paylaşıyorum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zuzu 11:31 27.01.17
teşekkürler çok güzel rabbim razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 23:00 30.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HAYRUNNİSA 15:31 11.02.17
Allah razi olsun insAllah Rabbim istifade etmeyi cumlemize nasip eylesin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2