Evradiyeler & Azametler

Cami kasemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Evradiyeler & Azametler>Cami kasemi
Altera 06:19 21.12.16
Câmi' Kasemi diye isimlendirilen bu yüce kasem hayır amelleri için kullanılır. Hayırlı bir amele başlarken amelinin başarılı olması için bu kasemi okursan, amelin daha etkili olur.

Cami kasemi
Câmi' Kasemi budur:

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhaniyyetir rahmâniyetin nûrâniyyeti zevî ezzevâti ellatîfetil mülkiyyeti ven nüfûsiz zekiyyetil kâimeti bitesârîfil ve hakâiki meânîhel meknûnetil hâkimeti alet tâifil a'dâdi ve dekâiki avârifihel mahzûnetil müsteaddetil hudûsi ve cûbi tertibîhâ bi izni masrafil küllil mahsûsati bi havâssi tabâiıhâ alâ efrâdihâ ve terkîbihâ. Yâ fülân eınnîl esmâ-e cemîahâ elletî hiye merâkizel büyûtil münkadimeti illâ mâ ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî bis sürati vel aceleti bil kudretil ilâhiyyetil ahadiyyetis samediyeh. Âlin şelin ya'yûbeyhin behin yûmûhin beyhin beyheyhin bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin mimyâlin mutîın yâ âlin celle zeryâlin ıhtaraka men asâ ismike yâ Allâh aksmtü ve azemtü aleyküm meâlimel ğaybi veş şehâdetil kebîril müteâli ihdurû vefalû kezâ ve kezâ ve illâ sellattü aleyküm esmâ-el kahri elletî mâ semaahâ rûhul âhara saıkan min heybeti celâlillâhi teâlâ ecîbû bârakallâhü fîküm ve aleyküm. Eselüke allâhümme yâ rabbel erbâbü yâ mâlikel mülki yâ âlimed damâiril muttaliı alâ mâ tekkenehüs serâiri yâ mürsilis sehâbi yâ kef he ye ayın sat yâ ha mim ayın sin kaf entellâ hüllezî lâ ilâhe illâ ente sehhirlî ubeydekel mü'minînet tâiîne li emrikes sâmiîne li kitâbike li yakdû hâcetî serîan âcilen yâ zel batşiş şedidi vel kuvvetil kâhiril kâdiri inneke alâ külli şeyin kadîr. Allâhümme yâ men hüve ehûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Altera 06:23 21.12.16
Günler üzerine, mülükü sebayı çağırmak ve zikretmek için, Cami Azimetini okursun.
Herşeye büyük faydası olan Cami Azimetinin birçok faydası vardır. Bu hirz, üzerinde taşıyan için büyük bir koruyucudur. Bir kimse, bu Cami azimetini üzerinde taşırsa, bütün şeytanlar o kişiye musahhar olur. O kişiye şeytan itaat eder ve Cinler onun emrine girer. O kimseye bakarlar, ama Allah Teala'nın izniyle yanına yaklaşamazlar.

Cami Azimeti budur:

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke bi i’tizaze arşike ve ta’zamü sultanike ve bi tehlili tesbihi takdisi melaiketike ve bi kef he ye ayın sat ha mim ayın sin kaf ve bima fiha minel meani vetteavile ve ma ya’lemü te’vilehü illa ente Allahümme inni eselüke musahhirel berkıllahi mea ver rıhül asifü vel maül cari ve mehı el ahyai vel emvati ya men sıfatühü züllet ala keyfiyetihi ya men tüsebbihu lehün nücümüz zahirati ves seba semavati ve ma tahtel aradıner rasiyati Allahümme
inni eselüke en tüsahhireli cemial mülükir ruhaniyyinez zine yelceune anael leyli ve etrafen nehari ve la yeste’hırune saaten ve la yestakdimune bi hakkı ha mim tenzilün miner rahmanirrahim. Enzil ya meymun enzil ya müzhib enzil ya mürreh enzil ya ahmer enzil ya bürkan enzil ya şemhureş enzil ya ebyad enzil ya zevbeah inzilü entüm ve huddameküm ve a’vaneküm vefalü ma tü’merune bihi elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate barakallahü fiküm ve aleyküm. İn kanet illa sayhaten vahideten feiza hüm cemiul ledeyna muhdarun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 05:13 29.12.16
Verilen Kasem ve azimette bütün ulvi ruhaniyetlerden ve bütün Esmaların ruhanilerinde yardım talebi vardır.Çok güçlü kasem ve azimetler.Bunlardan istifade etmenizi tavsiye ederim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mustafa 11:11 29.12.16
ALLAH razı olsun ALtera hocam ama bu kasemleri uygulayabilmek için hadim ve hüddam gerekmiyor mu ?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 11:31 29.12.16
HilafiHuzur 11:54 29.12.16
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Arapca verilirse yazip tasimak isteriz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Altera 14:47 29.12.16
wicca Nickli Üyeden Alıntı:
ALLAH razı olsun ALtera hocam ama bu kasemleri uygulayabilmek için hadim ve hüddam gerekmiyor mu ?
Yok gerekmiyor. Bunlardan biri onlardan korunmak için digeri olaki istek dışı gelenlere karşı sizleri güçlü gösterip korkmalarını saglar. Bunları her gece okuma öncesi her zaman okuyorum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Altera 14:48 29.12.16
HilafiHuzur Nickli Üyeden Alıntı:
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Arapca verilirse yazip tasimak isteriz
Şuan cepten giriyorum akşam arapçalarını koyarım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Frost 17:08 29.12.16
Altera musallltlari yok etmek.icin.okunabilirmi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 17:10 01.01.17
1 2 3 4