Evradiyeler & Azametler

Sırlar aleminin kapısını açan dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Evradiyeler & Azametler>Sırlar aleminin kapısını açan dua
EvlduGavsulAzam 12:32 17.05.22
SIRLAR ALEMİNİN KAPISINI AÇAN DUA
GAVSUL AZAM ABDULKADİR GEYLANİ HZ.’NİN ŞEREFLİ SIRININ DUASI KILIÇ GİBİ KESKİN

Sır Ve Kılıç Duası Diye Anılır

Gavsul Azam Seyyi̇d Abdulkadir Geylani K.s. Hz.'nin Sır ve Kılıç Duası Fazla Bilinmeyen Sır Duası İsmi Gibi Sır

Duanı Türkçe Okunuşu ve Arapca Okunuşu Aşağıdadır

Öyle Sırra Sahibim ki, Onu Ateşe Bıraksam;
Hemence Söner, Küllenir O Sırrımın Yüzünden.
Öyle Sırra Sahibim ki, Ölüye Ondan Saçsam;
Kalkar Yürür, Bana Gelir, Gücü Mevla Gücünden.
Öyle Sırra Sahibim ki, Onu Dağlara Atsam;
Atılır Pamuk Misali, Seçilmez Bu Milletten.
Öyle Sırra Sahibim ki, Ben, Denizlere Katsam;
Hepsi Kaybolur da Gider, Ama Zeval Nevinden.

Biliniz ki bu dua, Cenab-ı Hakk'ın izniyle kötülüklerden korunmak ve iyilik getirmek için kullanılır.Faydalarından biri de insanlar arasında itibar ve sevgi, düşmanlara karşı galip gelmektir ve okuyucusunu her türlü kötülükten koruduğu gibi yolcunun durumunu değiştirmede büyük faydaları vardır, çünkü sabrını verir ve içindeki tecellilerinden dolayı salih olmasına yardımcı olur. Büyük ilahi nimetleri vardır ve dualardan onu aşan ve üstün olanını bulamadık İmam Ali'nin kılıç duası hariç, bütün mübarek duaların üzerine taç giydirdi, ancak şeyhlerimiz kılıca büyük kılıçla ve sırrın duasını küçük kılıçla çağırırlardı. Kılıç duasının kısa bir özeti, sanki onun bir özetiymiş gibi, öyle yap ey yolcu ve asla terk etme, çünkü hayır, bereket ve fetihten başka hiçbir arayan onunla ebedi değildir. ve en iyisini Yüce Allah bilir.

Bu Mübarek Sırlı Dua Nasıl Okunur:

1- Şafak Vakti 1 defa okunur Bu Sizin İçin Bir Kale ve Bekçi Olacak ve Bereketini Göreceksiniz

2- Şafaktan Sonra Sabah ve Akşam Güneş Batıktan Sonra Bir Kez Okunur ve Bu Yöntem Öncekine Göre Daha Uygundur, Böylece Talip Tüm gün Boyunca Korunma Elde Eder.

3- Bir Oturuşta Üç Defa Okur veya Onu Şafaktan, Gün Batımından, ve Şafaktan Sonraya Böler ki Bu Dua Nimetini Elde Etmek İçin Büyük Bir Yöntemdir ve Bu Okuyan İçin Allah Tarıfından Korunma Sağlar. Her Şeytanın, Hükümdarın, İnsanın, Cinlerin, Yılanların, Tehlikeli Hayvanların, Akreplerin Tehlikelerinden Şerinden Yüce Allahın İzniyle Ondan Günahlardan ve Kalbi Zevk ve Arzularla Meşgul Olmakla Korur.

4- Her Farz Namazından Sonra Bir Defa Okunur ve Bu Usulü Sürdüren İtibar ve Sevgiye Kavuşur İnsanlar Ona Sevgi Saygı ve Hürmetle Yönelir ve Onu Gören Onunla Oturan Herkes Tarafından En Çok Kendisine Hürmet Edilir. Düzenli Olarak Okumaya Devam Ettikçe Şeytanın Nefs Vesveselerinden ve Düşüncelerinden Korunduğu İçin Zikirlerde Dualarda İbadetlerde Bıkkınlık Duymaz ve Kendisine Huzur Verir.

5- Günde ve Gece Yedi Defe Okunur ve Her Farz Namazından Sonra Bir Defa, Duha (Kuşluk ) Namazından Sonra Bir Defa ve Yatmadan Veya Şafaktan Önce (Teheccüd Namazı Ola Bilir) Bir Defa Olmak Üzere Dağıtılır ve Böylece Yedi Defa Okunmuş Olur. Bu Metot Müthiş Bir Enerji ve Amel Yapma Azmi ve Yüce Allahın İzniyle Duaların Kabulune ve Yanı Sıra Yukarda Saydığımız Diğer Özellikleride Fayda Sağlamış Olur

6-Günün İlk Saatinde (Güneş Doğduktan Sonra) Bir Oturuşta Ara Vermeden ve Hiç Bir Şeyle Meşgul Olmadan Ayrılmadan Yedi Kez Okunur ve Bu Yöntem En Büyük Yöntemlerden Biri Olarak Kabul Edilir ve Tavsiye Edilir Bu Yöntemle Bu Şerefli Duanın Önceki Tüm Yöntemleri Okumakla Fayda Sağlayacak Tüm Faziletleride Elde Etmiş Olur.

7- Her Farz Namazından Sonra Zikir Zamanında Bir Toplulukta Üç Defa Okunur ve Ayrıca İhtişam, Haşmetli Bir Elbise İle Giydirilir ve Gün Geçtikce Nuru Artar.

8- Her Farz Namazdan Sonra Ara Vermeden Bir Ouruşta Yedi Defa Okunur Bu Mübarek Duayla Amel Edin Büyük Hayırları Göreceksiniz. İlmin Sırlarının İlmiyle Açılan Sırları Vardır ve Kalp Gözünü ve İlim Kapıları Açılacaktır Biiznillah.

9- Günde ve Gecede Yetmiş Defa Okunur ve Bu Yöntem Velilere ve Bazul Eşheb’in Usulune Uyanlara ve Onunla Çalışıp Kırk Gün veya Daha Fazla Tutanlara Mahsustur. Hak Yolunu Yolcusu Olur Bu İşin Ehlinden Olur ve Bununla Tam Bir Maneviyat Elde Eder Nura Yürür.

Bu Şerefli Mübarek Duanın Fazileti Çokdur Okumaya Devam Edenler Görecektir.
Allah’ın İzniyle

Okuduktan Sonra 1 Fatiha Suresi 3 İhlas Surasi Okuyarak Sevabını
Sevgili Peygamberimiz S.a.v. ve Sahabelerin, Ehlibeytin,
Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hz.’nin, Evliyaullah’ın Hızır a.s. Hediye Edin.


Gavsul Azam Seyyi̇d Abdulkadir Geylani K.s. Hz.'nin Sır ve Kılıç Duası

BismillahirRahmanirRahim

Allahumme ya men rafeâs-semavati bi’ismin vahidin bila îmad.

Ya Basit el eradiyne bila erkan.
Ya Halik el halki ecmeîyne bila e'van.
Ya men ceâle fis semai burucen.
Ya men ceâlel erda kararan.

La ilahe illahu tekaddeset esmauke.
La ilahe illahu tenezzehet sifatuke.
La ilahe illahu teâzemet ef'aluke.
La ilahe illahu damet kudratuke.
La ilahe illahu dame sultanuke.
La ilahe illahu âzze caruke.

Allahumme Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Ya men lehu nurun ve hikmetun.
Ya men lehu havlun ve kuvvetun.
Ya men lehu burhanun ve kudratun.
Ya men lehu sultanun ve heybetun.
Ya men refâd deracati.

Es'eluke bi ismikel âziymil a'zam.
Elleziy melekte bihiy kulle şey'in
en terfe â’liy vucudiy iles semai.

Ve îzzetiy bike âla me'raci înayetike.
Ve entagdi â’liy’e â'nakel mutekebbiriyn.
Ve ruddeniy biridail heybeti.
Ve eclisniy âla seriyril âzameti.

Mutevvecen bitacil behai, muşrikan binuril igtidai,
vedrib âleyye suradikal hifzi.
Venşur âleyye livael îzzi.
Veağmisniy fiy envari behri kemalike.
Vekşif ân kalbiy hicabel ğayni hatta u’ayinel ğaybe bima fiyhi miner-ruhil bakiy.
Ya kaşife kulli sirrin mektumin.
La ya â'lemu mustekarruhu ehadun illa ente ya rabbel âlemiyn.

Bi ismiker-Rafiyî fevkiy,
Bi ismikel Kaviyyi tehtiy.
Bi ismikel Aliyyi emamiy.
Bi ismikel Hadiy halfiy.
Bi ismikel Hafiyzi ân yemiyniy.
Bi ismikel Meniyî ân şimaliy.

Fela ezalu fiy meâzzeti esmaike musteşrifen âla men sivaye istişrafel ğaybi aleş-şehadeti.
Vec'âl beyniy ve beyne men la takate liy bihiy min îbadike sedda.
Min âzametike ve hicaben min kudratike ve cunden min sultanike, inneke hayyun kayyumun.

Âziyzun kahirun kahharun, Kadirun muktedirun.
Cebbarun mutekebbirun, Zü'l-Celâl-i Ve'l-İkrâm.

El Kaimul Kayyumu zul-Kuvvetil Metiyn.
Eş-Şediydul Kahirul Kahharu.
Ya Kahharu ikher âduvviy bi kahrike vekher limen yuriydu kahriy.

Subhanallahil Hayyul Kayyumi.
Subhanallahil Vahidil Ehadi.
Subhanallahil Gafurul Keriymi.
Subhanallahil Aliyyil Azimi.
Subhanallahil men elceme kulle Mutekebbiriyn.
Cebbarin âniydin bi îzzeti kahrihi.

Subhâne men ezelle kulle şey'in bi sultani kudratihi.
Subhâne men ehsa kulle şey'in fil berri vel behri bi ûlumi sirrihil mubareki.

Es'eluke en tehcubeniy bi hicabil kahri hicaben yemneaniy min kulli şeytanin meriydin.
Ve cebbarin âniydin. Ve kuffe ânniy el sinetehum vâğlul eydiyehum ve erculehum min halfihim.
Veğşiy ebsarehum ve esma’âhum hişaveten.

İnneke semiûd’duâa.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Ya Seriyû limen kasadehu. Esriî'liy bi kasdiy.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Ya Gariybu limen se elehu karribliy sualiy.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Ya Muciybu limen deâ’ahu.
Ecibliy deâ'vetiy seriyân.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Ya Rabbel meşriki vel mağribi.
Ve Rabbel yemiyni veş-şimali.
Ve Rabbes semavatis seb'î vel eradiynes seb'î.
Vema fiyhima vema beynehuma.

Es'eluke bi hurmetid-derariy, es seb'âti.
Evveluhum Durriyyu yevmil ehadi, eş şemsu ve ismuhu
Ya Allahu Ya Ferdu ve Melekuhu ya Rugyailu âleyhisselam.

Ve durriyyu yevmil isneynil kameru ve ismuhu
Ya Allahu Ya cebbaru ve melekuhu Ya Cebrailu âleyhisselam.

Ve durriyyu yevmis sulesail meriyhu ve ismuhu Ya Allahu Ya Şekuru ve melekuhu Ya Semsayilu âleyhisselam.

Ve durriyyu yevmil erbiâail katibu ve ismuhu
Ya Allahu Ya tevvabu ve melekuhu Ya Mikailu âleyhisselam.

Ve durriyyu yevmil hamiysil muşteriy ve ismuhu
Ya Allahu Ya zahiyru ve melekuhu Ya Surfiyailu âleyhisselam.

Ve durriyyu yevmil cumuâtiz-zuhratu ve ismuhu
Ya Allahu Ya Habiyru ve melekuhu Ya Anyaiylu âleyhisselam.

Ve durriyyu yevmis-sebti zuhalu ve ismuhu
Ya Allahu Ya Zekiyyu ve Melekuhu Ya Kesfeyaiylu âleyhisselam.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Ya kasimel cebbariyne ihcubniy ve eshabniy fiy zalike kullihiy
bi meâ'rifeti nefsiy hatta ekunu bike fiyma leke.
Azumet heybetuke fil gulubi. Ve ehate îlmuke bil guyubi.

Lekel mecdul evseû. Vel mulkul ecmeû.
La ilahe illa ente vesî'ate bi kulle şey'in îlma.
Ve ente âla kulli şey'in kadir.

Ve Sallallahu âla seyyidina Muhammedin ve âla alihi ve sahbihiy ve sellem.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Resultt 17:47 07.09.22
Amin ecmain
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up