Evradiyeler & Azametler

Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Evradiyeler & Azametler>Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü
madlen 01:43 05.02.17
YÂ RÂHÎME KÜLLE SARİHİN VE MEKRUBİN VE GAYESEHÜ VE MEÂ'ZEHÜ


İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Er Rahün» dir. Pek çok merhamet edici ve verdiği ni'metlere şükür edenleri daha çok mükâfatlandıncı demekdir.


Manâsı: Ey Rahim-i Vacibittâzim. Bütün zayıflara merhamet edicilerin en merhamet edicisisin. Ey rahmet edicüerin en rahmet edicisi. Ve bütün düşmüşlere yardım ve imdat etmek rahmetindendir. Yardıma muhtaç olanlar; ayrılık ateşinden, uzak kalmakdan meydana gelen ümitsizlik derd ve tasasından has rahmetine sığınırlar.


Havass ve Esrarı:


Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:


• Bir kimse bir kişiyi teshir etmek (ele geçirmek, elde etmek) murad etse; riyazat-ı kâmile üzere hayvani gıdalar yemekden sakınsın. Bu şerefli ismi (duayı) matlubunun (elde etmek istediği kimsenin) adını ve kendi adım beraber yazıp güzel kokularla tütsüle-yip bir akar suya bıraksın. Bırakdığı sırada o suyun yanında bu ismi 1000 defa okusun. O kimse musahhar olur (sinirlenmiş, büyülenmiş) olur. Yahut âşık olur.


# Bir kimse bu ism-i şerifi yazıp bir suya koysa ve o su Ue meyva ağaçlan sulansa berekât hasıl olup ağaçların meyvası çok olur.


# Bir kimse o sudan devamlı içse; Cehennem ateşinden selâmet bulur. Cennet ni'meti üe rızıklanır. Dar, sıkışık hâli genişliğe tebdil olur. Ve..# Allah zülcelâl belâların cümlesini o kimseden giderir.


• Bir kimse her gün günde 5500 kere bu ism-i şerifi zikir etse; 40 günedek muradı hasıl olur ve muradından da fazla olur. Allah Teâlâ'mn izniyle


• Bir kimse birisini sevse, aslandan deli divane olsa; karan kalmasa, sevdiği kişisiz yapamasa ve sevdiği de eline geçmese, onun olmasa. Bu adı misk ve zağ-feranla kâğıt üzerine yazsın. Kendi adını, anasının adını ve sevdiği kimsenin adını beraber yazıp akar suya bıraksın. Su kenannda oturup 1000 defa bu duayı okusun. Sevdiği kimse ona âşık olur. Muradı hasıl olur. .
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 10:55 20.04.17
Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Melihhhh 21:23 08.11.18
Och 21:37 08.11.18