Evrensel Enerji Sistemleri

Franz Anton Mesmer ve Canlısal Manyetizma - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Evrensel Enerji Sistemleri>Franz Anton Mesmer ve Canlısal Manyetizma
Och 14:41 02.02.21
“Olağanüstü Enerjiler” isimli kitaptan alıntılar


1. Gök cisimleri, Dünya ve bütün canlı varlıklar arasında karşılıklı uyuma dayalı bir tesir alışverişi vardır.

2. Evrenin her tarafına yayılmış, hiçbir boşluğa izin vermeyen bir bölünmezliğe sahip, eşsiz süptillikte, alınmaya ve dağıtılmaya doğal bir hassasiyeti olan, bütün motor hareketleri nakleden bir akışkan, bu tesirin taşınma vasıtasıdır.

3. Bu iki yönlü hareket, henüz aşinası olmadığımız mekanik yasalara tabidir.

4. Alternatif (değişken) etkiler bir akım ve geri akım diye nitelendirilebilecek bu hareketin sonucunda ortaya çıkarlar.

5. Bu geri akıntı, ardındaki nedenlerin yapısına göre az ya da çok genel, az ya da çok özel, az ya da çok bileşiktir.

6. Gök cisimleri, Dünya ve onun bileşikleri arasında gerçekleşen aktif ilişkiler, doğada bütünüyle evrensel bir tarzda oluşan bu hareket sayesinde gerçekleşir.

7. Madde ve organik maddenin özellikleri bu harekete bağlıdır.

8. Canlı beden bu etkenin alternatif etkilerini deneyimler ve onun sinirleri oluşturan maddeye sinmesinden doğrudan etkilenir.

9. Bilhassa insan bedeni mıknatısın sahip olduğu özelliklere benzeyen özellikler sergiler, öyle ki farklı ve zıt kutuplar bedende de ayırt edilebilir ve bunlarla irtibat kurulabilir, değişikliğe uğratılabilir, yok edilebilir ve yeniden kuvvetlendirilebilir. Hatta kutuplara doğru çekilme fenomeni bile gözlemlenebilir.10. İnsan bedeninin bu gök cisimlerinin tesirine hassas olma özelliği ve çevresinde meydana gelen iki yönlü hareket, onun mıknatısa olan benzerliğini sergiler ve bu da canlısal manyetizma terimini benimsememe yol açmıştır.

11. “Canlısal manyetizma”nın hareketi ve tesiri daha önce tanımladığımız şekilde canlı veya cansız varlıklara aktarılabilir. Ancak bu varlık cinslerinin hassasiyeti değişiklik gösterir.

12. Söz konusu hareket ve tesir böyle cisimler sayesinde güçlendirilebilir ve yayılabilir.

13. Deneyler maddenin bir yayılım yaptığını, bunun kayda değer bir enerji kaybına uğramaksızın bütün cisimlere nüfuz edecek kadar süptil olduğunu göstermektedir.


14. Onun (canlısal manyetizma) hareketi, aracılık eden herhangi bir materyalin yardımı olmaksızın uzak mesafeden etkili olabilir.

15. O da, ışık gibi, aynalar sayesinde arttırılabilir ve yansıtılabilir.

16. Ses aracılığıyla nakledilebilir, yayılabilir ve etkisi arttırılabilir.

17. Bu manyetik kuvvet toplanabilir, yoğunlaştırılabilir ve aktarılabilir.

18. Canlı varlıkların hepsinin eşit hassasiyette olmadığını söylemiştim, bazı vakalarda, bunlar öylesine karşıt özelliğe sahiptirler ki varlıkları diğer varlıkların üzerindeki bütün manyetizm etkilerini yok etmeye yeterlidir. (Mesmer, buna anti-canlısal manyetizm demiştir ve ona göre kötülüğün, kara büyünün hatta yaşlanmayla, ölümün kaynağı olabileceğini iddia etti. Tanımlama, aklımıza psişik vampirliği getirmektedir)

19. Mıknatıs, doğal veya yapay olsun, diğer varlıklar gibi canlısal manyetizm ve hatta karşıt tesire hassastır; her iki durumda, ateşte ve pusuladaki hareketi hiçbir değişiklik göstermez ve bu, canlısal manyetizm ilkesinin mineral manyetizminkinden temelde farklı olduğunu gösterir.

20. Bu sistem, ateş ve ışığın doğasına olduğu kadar, çekim teorisi, akış ve karşı akış, mıknatıs ve elektrik teorilerine yepyeni bir ışık tutmaktadır.

21. Bu, bize mıknatıs ve yapay elektriğin, hastalıklar açısından, doğanın bize sunduğu birçok etkenle ortak özelliklere sahip olduğunu ve eğer bunların kullanılmasıyla bazı yararlı sonuçlar elde edilmekteyse, bunun canlısal manyetizme bağlı olduğunu öğretir.

22. Bu gerçekler, tanıtmak üzere olduğum pratik kurallarla uyumlu olarak, bu ilkenin sinir hastalıklarına doğrudan ve diğer hastalıkları dolaylı olarak iyileştireceğini gösterir.

23. Onun yardımıyla hekim, ilaçların kullanılmasıyla ilgili olarak aydınlanır ve ilacın etkilerini daha mükemmel bir hale getirebilir ve sağaltıcı krizler, onları bütünüyle kontrol altına almak üzere hızlandırılabilir ve yönlendirilebilir.

24. Metodumu iletirken, tanıtmaya çalıştığım ilkenin evrensel yararlılığını yeni bir madde teorisiyle göstereceğim.

25. Bu bilgiyle, tıp görevlisi, ne kadar karmaşık olursa olsunlar hastalıkların kökeni, doğası ve gelişimleri hakkında kuşkuya yer bırakmayan bir biçimde karar verebilir; doktor böylece yaşa, mizaca ve hatta cinsiyete bakmaksızın hastayı tehlikeli ve sıkıcı sonuçlara maruz bırakmadan hastalığın gelişmesini engelleyebilir ve tedavilerini başarıyla noktalayabilir. Hatta hamile ve doğum sürecine giren kadınlarda aynı avantajı paylaşabilirler.

26. Bu öğreti nihai noktada tıp doktorunun her bireyin sağlık durumu ve onun maruz kalabileceği hastalıkların varlığı konusunda karar vermesini sağlayacaktır. Bu yolla iyileştirme sanatı tam mükemmellik aşamasına taşınabilir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145