Farkındalık

Görünüş ve Gerçeklik - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Farkındalık>Görünüş ve Gerçeklik
bitter 10:11 19.06.19
Tarih boyunca felsefenin en önemli konularından biri görünüş ile gerçeklik arasındaki ayrım olagelmiştir. Bu ayrım, Yunan filozofu Sokrates’ten (MÖ 469-399) önce yaşadıkları için “Sokrates Öncesi Filozoflar” olarak adlandırılan erken dönem filozoflarının görüşlerinin merkezinde yer alıyordu.

Sokrates Öncesi Filozoflar gerçekliğin nihai doğasının görünen şeklinden büyük ölçüde farklı olduğuna inanmışlardı. Örneğin, Thales adındaki bir filozof görünüşler değişse de tüm gerçekliğin nihayetinde sudan oluştuğu görüşündeydi; Herakleitos ise dünyanın ateşten meydana geldiğini düşünüyordu. Dahası, Herakleitos her şeyin devamlı olarak hareket halinde bulunduğunu ileri sürüyordu. Diğer bir düşünür Parmenides ise hiçbir şeyin gerçekte hareket etmediği ve görünen tüm hareketin bir yanılsama olduğu konusunda ısrarcıydı.

Sokrates Öncesi Filozoflar tüm gerçekliğin nihayetinde temel bir ana maddeden yapılmış olma ihtimali üzerinde durdular. Ve eleştirel olmayan, günlük gözlemlerin bize dünyanın genellikle aldatıcı bir resmini sunduğundan şüphe duydular. Bu nedenlerden dolayı, onların görüşleri çoğu zaman felsefe kadar modern bilimin de öncüsü olarak görülmektedir.

Sonraki dönemlerde Platon, Spinoza ve Leibniz gibi birçok filozof bu geleneğin takipçisi oldular ve gerçekliğe sıradan, genel dünya görüşünden daha yakın olduklarını iddia ettikleri, alternatif gerçeklik modelleri ortaya koydular.
Görünüş ve Gerçeklik

EK BİLGİLER:

1. Görünüş ile gerçeklik arasındaki ayrım, şüphecilik olarak bilinen saygıdeğer bir felsefi geleneğin de merkezinde yer almaktadır.

2. Immanuel Kant da görünüş ve gerçeklik arasındaki farka işaret etmiştir. Deneyimlediğimiz şeyler ile kendi deyişiyle “kendinde şey”i birbirinden ayrı tutmuştur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Reçete 22:56 12.07.19
Tam farkındalık ve uyanış kalb seviyesinde başlar, kalbi uyuşuk olanın şaşkınlığı çok olup, duygu ve düşünceleri kirli ve bulanık akar, kendinden, kudretinden pek haberi olmaz,ontolojik anlamda kararsız, depresif bir ruh haliyle Yaşar,nefsinin arkasına, gençliğine, güzelliğine, makamına, şöhretine, ilmine sığınır, kendini bu saydıklarıma siper eder,bunlarla korumaya alır iç alemdeki bozuk denklemini.

Zikirsiz, Allah’dan uzak bir Kalb toprak elementi seviyesinde ibadetlere uyuşuk, isteksiz olur, su elementi seviyesinde dönek ve kararsız, ateş elementi seviyesinde ise şehvete meyli çok olup, kibirli olur, Allah ıslah etsin kalblerimizi, hastalık sadece biyolojik değil, aynı zamanda manevi seviyededir.

Kalbileşemeyen şaşkınlık içindedir, özüne yabancı olan herkese yabancı ve ürkektir, kalbin ilacı zikir, tefekkür ve tevbe, birde ölümü hatırlamaktır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:gerceklik, görünüş, soktates, thales
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146