Feng Shui

Feng Shui Felsefesi Temel Kavramları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Feng Shui>Feng Shui Felsefesi Temel Kavramları
Adalet 19:25 20.05.20
Feng Shui, kavramlar üzerinde kurulmuş bir öğretidir. Feng Shui felsefesi Çin kültürüne ait birçok kavramı bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan Chi, Feng Shui felsefesi’nde her yerde bulunan kozmik enerjiyi ifade etmektedir.

Eskiden Çin’de her tepenin arkasında yeşil bir ejderhanın bulunduğuna inanılırmış. Ve bu ejderhanın yerleşilecek yere nefesini üfleyerek Chi’yi yarattığı düşünülürmüş. Chi kelimesi Çin kültüründe sembolik olarak “ejderhanın kozmik/evrensel nefesi” anlamında kullanılmıştır.

Feng Shui Felsefesi'nde İyi ve Kötü
Chi’nin rahatça aktığı ortamların sağlık, şans ve mutluluk getirdiği, Sha Chi olarak tabir edilmektedir. Batıdan geldiğine inanılan, kötü Chi’nin ise uğursuzluk, şansızlık, mutsuzluk getirdiği kabul edilmektedir.

Yaşanılan ortamların Chi’nin akışına imkân verecek şekilde dizayn edilmesi mutluluğun, huzurun oluşmasına neden olduğuna inanılır. Chi’nin akışını engelleyecek biçimde düzenlenmiş mekanlar ise kötü enerjiyi ortaya çıkarır. Mutsuzluğa, başarısızlığa ve hastalıklara neden olduğuna inanılır. Feng Shui felsefesi, kötü Chi’yi defedip, iyi Chi’yi hâkim kılmayı amaçlamaktadır.Feng Shui felsefesi yin-yang , iyi kötü feng shui , lavi tasarim , en iyi feng shui ürünleri
Yin ve Yang kavramları da Feng Shui felsefesi’nin temel kavramlarındandır. Yin ve Yang kavramları Taoist felsefede birbirine zıt ancak birbirlerini tamamlayan iki ana unsurdur. Aynı dairenin içinde beyaz ve siyah; siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah şekliyle zıtlıkların uyumunu ifade eder.

Feng Shui felsefesi’nde varlık Yin ve Yang olmak üzere sınıflandırılmıştır.

Söz gelimi karanlık Yin, aydınlık Yang’dır ve zıt iki varlığı temsil etmektedirler. Buna rağmen Yin ve Yang birbirlerini tamamlayan, birbirlerine muhtaç olan kavramlardır.

Yin ve Yang’ın dengesi evrenin düzenini, iki unsur arasındaki uyumsuzluk ve düzensizliği meydana getirir. Bu iki unsurun uyumuna uygun yaşamak Feng Shui felsefesi’nin temelidir.

Facebook Twitter Pinterest linkedin WhatsApp VK
Feng Shui Felsefesi ve Beş Element
Çin felsefesinde önemli bir yer tutan “Beş Element (Wutlsing)” de Feng Shui anlayışı açısından önemli bir unsurdur. Toprak, ağaç, ateş, metal ve sudan oluşan beş elemente dair belgelere M.S. 4 yy.’da rastlanmaktadır. Bu beş element Çin felsefesinde insanlar da dahil tüm maddenin temeli sayılmaktadır.

Her bir element Chi’nin farklı bir yorumudur. Ve Yin-Yang prensibi içerisinde döngü halindedirler. Feng Shui felsefesi açısından, bu döngü yaratıcı ve yıpratıcı olarak iki şekilde gerçekleşebilir. Örneğin, ateş ile toprak arasındaki ilişki olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak ateşin metali eritme özelliği sebebiyle ateş ile metal arasındaki ilişki yıpratıcı etki oluşturmaktadır.

Feng Shui felsefesi’ne göre her pusula yönü bir element ile ilişkilidir. Yine her element, Çin mitolojisinde yer alan bir hayvan ile ilişkilidir. Elementler, yönler ve hayvan sembolleri arasındaki bu ilişki, kişileri doğrudan etkilemektedir. Feng Shui felsefesi bu ilişkinin doğru bir şekilde kurulmasını temel alır.


alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
font 18:20 10.07.21
evi dekore ederken eşyaları pozitif enerjiyle doldurma yönünde yapılan olay ve inanıştır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up