Fıkıh Soru ve Cevaplar

Kocam kapanmamı istemiyor, ne yapmalıyım ? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Fıkıh Soru ve Cevaplar>Kocam kapanmamı istemiyor, ne yapmalıyım ?
Ayhanhoca 17:10 04.03.21
Kocam kapanmamı istemiyor, ne yapmalıyım ?

Bir kadının kocasının isteği doğrultusunda açık gezmesi caiz değildir. Bir çok kadın dışarıda gördüğü İslami kıyafeti, içinden gelen sesle birleştirip kapanmaya meyl edince etrafındaki şer çemberi de daralmaya başlar. Şer hiç tatil etmeden onu sıkıştırdıkça sıkıştırır. Ya yuvası ya da haram arasında tercihe zorlanır. Ya boşanacak eşinden, evlatlarından ayrılacak perişan olacak ya da o nemrut tabiatlı eşinin emrine uyup haram işleyecek. Afyonda kapanan doktor kızını sokak ortasında sırtından vurup öldüren babaları gördü bu millet.
Mus’ablar, Yasirler, Sümeyyeler, 21. yüzyılın Ebu Cehillerinin işkencesi altında inlemektedirler. Efendimizin emri ile bir kadının Allaha isyan olan kocasının emirlerini dinlemek ve ona uymak zorunda değildir. Yani Allaha isyan olan yerde kula itaat yoktur.
Bir erkek, meşakkatleri üzerine alıp her türlü zorluklara göğüs gerdiğinden, kadının üzerinde âmir ve kumandandır. Meşru olan emirlerinde erkeğe kadının itaat etmesi farzdır. Haram ve kötü olan emirlerine ise, itaat etmek yoktur
Hz. Rasülü Ekrem (S.A.V.) Bir hadis-i şeriflerinde kadının kocasına meşru emirlerinde itaat etmesinin lüzumunu, aksi takdirde büyük vebal ve kahra uğrayacağını mealen şöyle haber veriyor:
"Bir kadın, kocasının rızası olmadığı hâlde evinden çıkarsa, gökteki meleklerin hepsi ve cinnîlerle insanlardan başka varlıkların hepsi, o kadın evine dönünceye kadar lânet ederler." ( Dürret-ül Vaizin)
Şu halde evin reisi olan erkek, meşru olan yerlerde mutlak söz sahibidir. İtâat edilmesi lazım ve helal olan yerlerde emirlerine karısının itaat etmesi lazımdır. İtaat etmediği takdirde kahrı ilahiyyeye müstahak olur.
Örtünmek, Kur’anda Rabbımızın kesinkes bir emridir. Ne olursa olsun hiç bir kişi Allah’ın emrinin terk edilmesini isteyemez. İslam’a göre Allah’a isyan olan bir konuda yaratılmışlara itaat edilmez.
Rasûlü Ekrem (S.A.V.) Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:
"Allah (C.C.)'a mâsiyet olan yerde (kula) itâat yoktur." (Ahmed bin Hanbel)
"Kula itâat, ancak mâruf (meşru ve helâl) olandadır." (Buhari)
Kocanın bu husustaki baskılarına sabırla karşılık verip hemen soyunmamalıdır. Meslek hayatımızda, kocası kapanmasını istemediği için örtünmeyen veya örtülü olduğu halde açılan çok kadın gördük. Bu şekilde açılmasını isteyen bir kadın eğer açılmayıp Allahtan yardım isteyerek kocasına karşı ona Allah’ın emri olduğunu her defasında anlatmaya çalışılmalıdır. Eğer bundan sebepten dolayı bir kadın çaresiz kalırda boşanırsa Allah onun yardımcısıdır ve ona o eski kocasından daha hayırlı bir eş nasip edecektir. Kocasının emri ile açılmayıpta boşanmak durumunda kalan kadın için bir Ayette Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
“ Eşler boşanacak olurlarsa, Allah her birine bir imkân vererek onu diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah’ın imkânları geniştir ve yerinde karar verir.” (Nisa Suresi 128-130)
Âile reisi olan erkeğin, hem kendisini ve hem de bakmakla, korumakla mükellef olduğu aile efradının dünyevî saâdetini temin edip helâk ve felaketten koruması lazım gelirken onu cehenneme yuvarlamak istemesi akıl işi değildir. Bu hususta Allah Taala Hazretleri aşağıdaki âyeti celile de şöyle buyuruyor:
"Ey îman edenler! Gerek kendilerinizi ve gerek âilelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki, onun yakacağı insanla (kafirlerle) taştır. (O ateşin) üzerinde iri gövdeli, sert tabiatlı melekler (cehennem zebanileri) vardır (Memurdur) ki onlar Allah (C.C.)'ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler, neye de memur edilirlerse yaparlar." (Tahrim, 66/6)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147