Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Hafıza, zeka artması ve unutkanlık için dualar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Hafıza, zeka artması ve unutkanlık için dualar
Lady 12:40 10.04.19
Hafıza ,Zeka'nızın Artması ve Unutkanlık İçin Okunacak Dualar.

1 -Bir bardak suya 113 besmele-i şerif okuyup içen unutkan kişi, en kısa zamanda bu unutkanlıktan kurtulur. Hiç bir şeyi unutmaz.

Bismillahirrahmanirrahim demek, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

2. tertip ise 1 bardak suya 786 Bismillahirrahmanirrahim ardından 133 Salavat okuyun.
"Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed"
-----------------------------------------------------
Unutkanlık ve hafıza gelişimi için
Bir bardak suya 150 defa "Yâ Alim", 148 defa "El Muhsi" İsmi Şerifleri
okunup içilir.
---------------------------------------------
2- Ya Rahman ismi şerifini 100 defa söylemek unutkanlığı kaldırır.
----------------------------------------------
3- Ya Müheyminü ismi şerifini çokça zikretmek unutkanlığı izale eder.
----------------------------------------------
4- Bu duayı okumaya devam edenlerden unutkanlık tamamen gider.

Ya allamel ğuyubi fela şey’e yefütühü min ılmihi vela yeüdüh.
-------------------------------------------
5- Unutkan bir kişi çokça Ya Muktediru ismi şerifini zikrederse unutkanlığı zail olur.

-----------------------------------------
6- Her sabah namazından sonra bu dua 3 defa okunursa unutkanlıktan kurtulunur

‘Estağfirullahel azıymellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume bediy’as semavati vel ardı ve ma beynehüma min cemiy’ı cürmi ve israfi ala nefsi ve etübü ileyh.
-----------------------------------------

7- Eğer bir kimsenin idrâki ve hafızası zayıf olsa da işittiğini ve okuduğunu hatırında tutamasa 40 gün müddetle her gün 27 kez bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır.

«YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ»
İlâhî isimlerden bir ism-i şerifde «El Kayyum» dur. Gökleri, yeri ve her şeyi yerli yerinde tutan demektir.

Mânâsı: Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ve efâliyesi ve evsafı zâtiyesi kendi zâtıyla kaim ve celâl zâtiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün âlemler İçinde bütün mahlûkatın mesalihi sûrî’lerini ve umuru mânevilerini tedbir etmekde ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

-----------------------------------------
8- اللهم افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا خزاءن رحمتك ياذالجلال والإكرام
Allahummeftah lena ebvabe hikmetike venşur aleyna hazaine rahmetike ya zel celali vel ikram
3-7-11-21 Defa okuyalım.
----------------------------------------
9- Bu duayı 40 gün sabah namazından önce evvelinde 7 Fatiha okuyarak 70 defa okuyan kimsenin unutkanlık hastalığı gider ve hafızası kuvvetli olur.

“Allâhümmerzuknâ hıfzalmürselîn ve ilhâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keramike yâ ekramel ekramîn ve bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn”

Manası: Ey Allahım ! Bizi Rasullerin hafızası enbiyanın ilhamı evliyanın anlayışı ile rızıklandır.
Ey Keremlilerin en Keremlisi Ve Ey Merhametlilerin en Merhametlisi olan Allahım !
--------------------------------------------
Bekara sûresi başından dört âyet(1-5): Perşembe günü sabah namazından sonra
Bir bardak suya okunur ve içilir.
Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
-----------------------------------------
Günün her hangi bir saatinde bir barda suya okunur ve içilir.
Okuma sayısı belirtilmemiş.
7 defa okuyunuz.
Su dolu bardağı mümkünse ağızınıza yakın sesli ve suyun içine okuyun ve üfleyin, böyle okuma bilim sel olarakda daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

KALEM SURESİ 1-5 AYETLERİ
Euzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim
Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne).
Mâ ente bi ni’meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin).
Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin).
Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin).
Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne).

-----------------------------------------------
10- Zihin açıklığı ezberlema kabiliyetin artması için ENBİYÂ Suresinin 79 Ayetini 10 Kez Okuyun

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

Fe fehhemnâhâ suleymân(suleymâne), ve kullen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharnâ mea dâvudel cibâle yusebbihne vet tayr(tayre), ve kunnâ fâılîn(fâılîne).

Böylece onu (bu hükmü), Süleyman (a.s)'a anlattık. Ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Dâvud (a.s)'la beraber tesbih eden (etsinler diye) dağları ve kuşları musahhar (emrine amade) kıldık. Ve (bunları) yapan, Biziz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
guneri 12:06 03.05.19
(Yâ Rezzâk)Celle Celâluhû
21 gün boyunca,yemekten önce,Esmâ-Şerif'i 41 defa zikreden kimsenin,zihni açılır,hafızası kuvvetli,anlayışı ince ve kolay olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jared615 00:12 11.05.19
HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN.DENENMİŞTİR

Hz. İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek:

"Annem ve babam sana kurban olsun, şu Kur'an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum." dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi:

"Ey Ebû'l-Hüseyin! (Bu meselede) Allah'ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?"

Hz. Ali (radıyallâhu anh):

"Evet, ey Allah'ın Rasûlü, öğret bana!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) şu tavsiyede bulundu:

"Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Yakub da evlatlarına şöyle söyledi:

'Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.'

"Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rekat namaz kıl. Birinci rekatta, Fâtiha ile Yâsin sûresini oku, ikinci rekatta Fâtiha ile Hâmim, ed-Duhân sûresini oku, üçüncü rekatta Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü'ssecde'yi oku, dördüncü rekatta Fâtiha ile Tebâreke'l-Mufassal'ı oku. Teşehhüdden sonra Allah'a hamdet, Allah'a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salât oku, güzel yap. Mümin erkekler ve mümin kadınlar ve senden önce gelip geçen mümin kardeşlerin için istiğfar et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku:

"Allah'ım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terk ettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allah'ım. Ey Allah! Ey Rahman! Celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbar et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır."

"Ey Ebû'l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın. Allah'ın izniyle duana icabet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun, bu duayı yapan hiçbir mümin icabetten mahrum kalmadı."

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhüma) der ki: "Allah'a yemin olsun, Ali (radıyallâhu anh) beş veya yedi cuma geçti ki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

"Ey Allah'ın Resûlü! Geçmişte dört beş ayet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık kırk kadar ayet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum." dedi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu söz üzerine Hz. Ali (radıyallâhu anh)'ye:

"Ey Ebû'l-Hasan! Kabenin Rabbine yemin olsun sen müminsin!" dedi." (Tirmizî, Daavât 125, (3565).
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
qiuuip 11:04 14.06.19
Alak suresi veya rahman suresi bol bol okursanız hafızanız kuvvetlenir ogrenim durmunuz artar rahman suresi ilk 4 ayeti rüya alemine de ezber icinde geçerli
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
siyahtoka 03:05 08.08.19
1 ve 2. Tertipleri yapmaya çalışacağım. Zekamın artmasına ihtiyacım var. Paylaşımınız için teşekkür ederim. 🧡💛💜
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ondsa 00:06 05.08.20
Ben de sınava hazırlanıyorum teşekkür ederim bu paylaşım için sınav için yapabileceğim etkili bir dua var mı acaba Teşekkür ederim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
saturnveben 15:37 13.09.20
Unutkanligim aldi basini gidiyor.Unutkanlik icin dua okuyayim diyorum, onu da unutuyorum pff
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nesibekuyular 22:54 25.10.20
ZEKA VE ZIHINSEL GÜCÜ YÜKSELTMEK IÇIN

113 Besmele 41 inşirah 41 Fatiha 41 ihlas suresi 70 Ayetel kürsi 21 felak nas. hepsi bir seans suya okunup 1 hafta içilir diğer günler için vakit buldukça zikir olarak hergun çalışılır haftalar içinde çok kuvvetli tesir edecektir Allahın izniyle en küçük nazar depresyon bile kalmaz

AKIL VE HAFIZAYI YUKSELTEN ESMALAR.

Ya Allah Ferdun Hayyyun Kayyumun Adlun kuddüsün Hakemun Ya Rahman Ya Rahim Ya Fettah Ya Habir Ya Semi Ya Basir Ya latif. günlük 101 ve 313 kez zikir olarak çalışılır ismi azam bulunan esmalar ile kısa zamanda biiznillah hafıza zayıflığı unutkanlık hiçbirşey kalmaz zikir olarak çalışılırsa aylar sonra hissiyat basiret ve duygusal yapı kuvvetli şekilde artar ve vucut çakraları açılarak yaşam kalitesi artabilir Allah cümle müminlerin dua ve zikirlerini kabul eylesin şifa ve esenlik versin inşallah Rabbil Alemin selam ve dua ile.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
VedatMaden 01:57 29.10.20
Allah razi olsun paylasimlar cok iyi, birde bunlari kac gun yapmamiz gerekiyo onuda yazarsaniz cok iyi olur, Allah' in rahmeti ve bereketi hepimizin ustune olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
abdbd 01:00 09.01.22
MİFTAHU'L ARİFİN ( Tarikat Ehlinin El Kitabı) Eş-ŞEYH HASAN HİLMİ EFENDİ piyasada pek bulunmayan bir kitapdır.
486. sayfasında
Ey Talib! Güzel tahsil-i ders çalış, zahmet rahmet olur. Matluba bu ilimler ile nail olunur. Ey talib-i ilme rağıb olan aşık molla, sana bir
İLM-İ ESMAÜL-HÜSNA
tarif edeyim ki mübtedi iken müntehi olursun. z
ZİNHAR ŞEK ETME.
DEVAM EYLE.
Zira MÜCERREBATTANDIR:
ve ESMAÜL-HÜSNADIR:
İSM-i AZAM YA MUHSİDİR.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2