Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları
muratsen 21:47 06.02.20
1. Kesin karar: Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe
etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar.
2. Sabır etmek: Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve
rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine
kadar devam etmelidir
3. Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde
çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır
4. Müttaki olmak: Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak
takva ile olurki, Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek,
giybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve
nasihata önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet
etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şevkat ve merhametle
bakmaktır.
5. Acele etmemek: Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru
kalb ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç,
korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu
bir noktada toplaki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve
isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez.
6. Temiz olmak: Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen
ve olduğun yer, hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et.
7. İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli (İzinli) olması
şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir.
8. Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik, taslit, irsali
hatif, davet, hastalandırmak, hastayı iyileştirmek veya buna benzer
ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun
uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis (Tanımak)
edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın.
Annesinin isminide bilmiyorsan Havva olarak kabül eder ve yazarsın.
Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, dahada tesirlisi teşhis ve
isimleri beraber kullanmaktır.
9. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal,
yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü
olan gıdalar yememek, mideninde boş veyahutta gereğinden fazla
tıka basa tok olmaması lazımdır.
10. Himmetli olmak: Yüce şeyleri sefil işler için alet etme! Zira
Hak Teala .azretleri Bakara Suresi nin 41. Ayeti Kerimesinde şöyle
buyurmuştur:
(Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın). Allah Teala nın Ayetlerini
kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız!
11. Amel zamanını bilmek: Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi
tayin edip, gezegenlerin özelliklerine göre yapmak. Ayrıca amel günü
menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16.
21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut
olan günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu
günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın
son üç gecesi) günlerde yapılır.
12. Kıbleye yönelmek: Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek
yazmak. Yazıları aslına göre düzenlemek ve yerine koymak. Yazılan
isim veya Ayeti Kerime ise geride olan bir kelimeyi veyahutta harfi
öne, önde olan bir kelimeyi veya harfide geriye almamalıdır. Ayrıca
yazınında çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane
sırasına göre rakam veya harfleri yerine koymak, rakamları veya
harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek
lazımdır.
13. Salavati şerife getirmek: Her amelden önce ve sonra Hazreti
Muhammed (s.a.v.) e Salavati şerife getirmek. Peygamber efendimiz
Hazreti Muhammed Mustafa ( s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur:
(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez).
Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed in nebiyyi ve
alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike
vezinete arşike ve midâde kelimâtik.
14. İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın işte
basiretli olursun. İstiharenin yapılışı şöyledir: İki rekat namaz
kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta
Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare
duasını 3, 5, veya 7 defa okursun. Okunacak İstihare duası budur:
Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve
eselüke min fadlikel azîm. En tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el
fülani ve yezküru haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her
ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe eşrahlehü sadrî ve
veffiknî li amelihi ve in kâne şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke
alâ külli şeyin kadîr.
Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli
başaracağına vede muradına ereceğine inanarak yaparsın. Şayet
ruhun daralırsa bırakırsın. İsrar edersen senin zararına olur. İstihare
tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allah Teala nın kudretine inanarak
olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur.
15. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: Ruhanileri hakir
ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret etmiş ve aşağılamış
olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli
olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerde sakın
kullanmaya kalkma! Ayrıca istenen her hacetide Ruhanilere sorma
16. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacağın
Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç kekelememelidir.
Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir.
Çünkü kalbin yazı ile iştiğal olup, gerekli olan huşu’ gider. Buda
erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146