Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Cennette Peygamberlerle Komşu Olmak İçin Okunacak Zikir - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Cennette Peygamberlerle Komşu Olmak İçin Okunacak Zikir
KOTAN22 17:06 22.08.21
İnneke entallâhu rabbül âlemîn.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hayyül qayyûm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel aliyyül azîm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente lem telid ve lem tûled.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel afuvvul ğafûr.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente Mübdiu külli şey in ve ileyke yeûd.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel azîzül hakîm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ enterrahmânurrahîm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente mâlikü yevmiddîn.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente hâliqul hayri veşşer.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente hâliqul cenneti vennâr.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vâhidül ehad.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ferdüssamed.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entellezî lem tettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ferdül vitr.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente âlimül ğaybi veşşehâdeh.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel melikül quddûs.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entesselâmül mü'minül müheymin.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel azîzül cebbârul mütekebbir.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hâliqul bâriul musavvir.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel kebîrul müteâl.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel muqtedirul qahhâr.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hakîmul kerîm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente ehlüssenâi vel mecd.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente ta′lemüssirra ve ahfâ.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel qâdirurrezzâq.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente fevqal halqi ve halîqah.


Şüphesiz Ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
Muhakkak Ben Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan, Aliyy ve Azim (yüce ve büyük) olan Allah'ım.
Şüphesiz ki ben Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan Allah'ım. Ben doğurmadım ve doğurulmadım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan, Afüvv ve Gafur (affedici ve bağışlayıcı) olan Allah'ım.
Muhakkak Ben, öyle bir Allah'ım ki, Benden başka hiç bir ilah yoktur.
Her şeyi ilk baştan Ben yarattım ve her şey ancak Bana dönecektir.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan Rahman ve Rahim olan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan Aziz ve Hakim olan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan ceza gününün maliki Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan, hayrı ve şerri yaratan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan, cennet ve cehennemi yaratan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan, Zat'ı bir ve tek olan Allah'ım.
Muhakkak ki yüce Zat'ı bir olan, tek ve ulu, eş ve çocuk edinmemiş bulunan, gizli ve açık her şeyi bilen, mukaddes padişah, emin kılan (dostlarını azaptan kurtaran) ve koruyan,
ulu ve güçlü olan, her istediğini zorla da olsa yaptıran, çok büyük olan, yoktan yaratan, şekil veren, yüce ve büyük olan, kahir ve muktedir olan, hikmet ve kerem sahibi,
övülmeye ve ta'zime layık olan, sırrı ve ondan da gizli olanı bilen, kudret sahibi, rızık veren, bütün mahlukatın ve yaratıkların fevkinde olan Allah Benim. Benden başka hiçbir ilah yoktur.

Ali (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Allah-u Te'ala her gün:
(Yukarıdaki Zikir ile) diye Zat'ını över.
Her kim:
1. Sen şöyle (yüce sıfatlara sahip olan) Allah'sın, diyerek bu isimlerle dua ederse, Daru'l-Celal (cennet)’de,
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberlerle (Aleyhimüsselam) komşuluk yapacak olan şakir ve muhbit (şükreden, tevazulu) kullardan yazılır.
2. Ayrıca o kişiye göklerde ve yerlerde ibadet edenlerin sevabı kadar ecir verilir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146