Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Sıddıklardan Yazılmak ve Şehit Olarak Ölmek için Okunacak Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Sıddıklardan Yazılmak ve Şehit Olarak Ölmek için Okunacak Dua
KOTAN22 20:56 23.08.21
Allâhümme kemâ letaftefî azametike dûnel-lütafâi ve alevte bi azametike alel uzamâi ve alimte mâ tahte ardıke ke-ilmike bimâ fevqa arşike
ve kânet ve sâvisüssudûri kel-alâniyeti indeke ve alâniyetül qavli kâssirri fî ilmik.
Venqâde küllü şey in li-azametike ve hada-a küllü zî sültânin lisültânik. ve sâra emruddünyâ vel âhirati küllühû biyedik.
İc-allî min külli hemmin emseytü fîhi feracen ve mahracâ.

Allâhümme inne afveke an zünûbî ve tecâvuzeke an hatîetî ve setrake alâ qabîhi amelî.
Etmeanî en es-eleke mâ lâ estevcibuhû minke mimmâ qassartü fîh.
Ed-ûke âminen ve es-elüke müste'nisen feinnekel muhsinu ileyye ve enel müsîü ilâ nefsî fîmâ beynî ve beynek.
Teteveddedü ileyye bi niamike mea ğınâke annî ve etebeğğadu ileyke bil meâsî mea faqrî ileyke velâkinnessiqate bike hameletnî alel cerâeti aleyk.
Feudillâhümme bi fadlike ve ihsânike aleyye inneke entettevvâburrahîm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Not
Akşam ( emseytü ) okunur.
Sabah ( asbahtü ) okunur.

Ey Allah’ım!
Azametin içerisinde bütün Latif (görünmez)lerden daha Latif olup, yüceliğinle bütün büyüklerden yüce olduğuna göre.
Arş'ının üstünde olanları bildiğin gibi. Yerin altında olanları da bildiğine göre.
Kalplerde olan vesveseler Senin katında ayan beyan olup Senin ilminde sözün açığı ile gizlisi bir olduğuna göre.
Her şey Senin azametin karşısında boyun eğmiş olup.
Her saltanat sahibi Senin(o yüce) Saltanatının karşısında alçaldığı ve dünya ile ahiretin bütün işleri Senin (kudret) elinde olduğuna göre;
Kendisinde akşamladığım / sabahladığım her sıkıntıdan benim için bir kurtuluş ve çıkış nasip eyle.
Ey Allah’ım!
Senin (bugüne kadar) benim günahlarımı affetmen, hatalarımı görmezden gelmen ve kötü amellerimi (teşhir etmeyip) örtmen.
Yaptığım eksikliklerden dolayı Senden istemeyi hak etmediğim şeyleri (bundan sonrası için de) isteyebilmem hususunda beni umutlandırdı.
Ben Sana (reddolunmaktan) emin olarak dua ediyorum
ve ünsiyet içerisinde (Sana aşina olarak) Senden istiyorum.
Şüphesiz ki Sen bana daima iyilik edensin, ben ise kendimle Senin arandaki konularda nefsime kötülük eden biriyim.
Sen bana muhtaç olmadığın halde nimetlerinle Bana Kendini sevdiriyorsun.
Ben ise Sana muhtaç olduğum halde günahlarla Seni kendime kızdırıyorum.
Lakin Senin rahmetine olan güvenim beni yine de Senden isteme cüretine sevk etmiştir.
Ne olur tekrar Lütfunu ve iyiliğini bana döndür, zira tevbeleri çokça kabul eden
ve ziyade acıyan Sensin ancak Sen.
-----------------------------------------------------------------------------------------
İmam-ı Gazali (Rahimehullah)’ın "İhya-u Ulumiddin" isimli eserinde şöyle bir kıssa zikretmiştir:
Bir adam gelerek Halife Mansur'a bazı hakikatleri arz edip onu doğruya irşad edince Halife Mansur ağlamış ve o zatın sözlerine hak vermiş.
Halife bu olayın ardından namaz kıldırdıktan sonra o kişi gözden kaybolmuş, bunun üzerine halife muhafızlarından birine derhal
o zatın bulunmasını emretmiş ve aksi takdirde kendisini cezalandıracağını söylemiş.
Muhafız o zatı caminin bir köşesinde bulunca halifenin kendisini istediğini söylemiş ama o zat halifenin bu isteğini reddedince, muhafız o zata, halifeye gitmediği takdirde kendi hayatının tehlikeye gireceğini arz edip ondan bu isteğe itaat etmesini istirham etmiş, bunun üzerine o zat cebinden üzerinde dua yazan bir kağıt çıkarıp muhafıza vererek:
Korkma, sana bir şey yapamaz.
Bu ferec (kurtuluş) duasını al ve yanında taşı, demiş.
Muhafız, o zata: Bu duanın fazileti nedir?" diye sorunca, o zat:

Her sabah akşam bu duayı okuyanın:
1. Günahları dökülür.
2. Hataları mahvolur.
3. Mutluluğu devam eder.
4. Duası kabul olur.
5. Rızkı genişler.
6. Umduğunu bulur.
7. Hasmına galip gelir.
8. Allah katında sıddıklardan yazılır ve o kişi şehid olarak ölür demiş.
Muhafız bu kağıdı alıp halifenin yanına giderek durumu ona anlatınca, halife kağıdı görmek istemiş ve kağıda bakınca muhafıza on bin dirhem vererek:
Kurtuldun, artık serbestsin. Şunu bil ki o zat Hızır (Aleyhisselam)’dı, demiş.
İşte bu dua şöyledir: (Yukarıdaki dua)
Not
Bu dua akşama göre yazılmıştır. sabah okunduğunda ise altı çizili kırmızı yerde (Yukarıda Sabah Yazılan) diye okunur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146