Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

İmam-ı Rabbaninin Salgın Hastalıklar ve Belalara Karşı Okuduğu Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>İmam-ı Rabbaninin Salgın Hastalıklar ve Belalara Karşı Okuduğu Dua
KOTAN22 13:57 26.08.21
Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahillezi refeassemâi ve vedaal-ardi ve nesabel cibâle veerselerriyâhe ve ezlemelleyle ve edâennehâra ve ehlega mâ yurâ ve mâ lâ yurâ velem yehtec fîhhî ilâ avni ehadin min halgih. Subhaneke mâ e’zame şe’neke limen tefekkera fî gukratik. Alevte fî uluvvike vedenevte bidunuvvike vegaharte halgike bi suldanik. Fel muâdî leke minhum finnâr.Velmüzillu nefsehû filcenneh. Emerte bidduâi ve tekeffelte bil-icêbeh. Radde gadaneke duâunâ izestecebte lenâ. Entel gaviyyu feleyse ehadun egvâ mink. Ente erhamu feleyse ehadun erhame mink.Rahimte ya’gube feredette aleyhi basirah. Ve rahimte eyyûbe fe keşefte anhül belâi. Allahümme innî eseluke veerğabu ileyk. Fe inneke mesulün lemyüs-elu mislük. Yâ gâsimel cebabirah! Yâ deyyane yevmiddîn! Yuhyil izâme. Vehiye ramîm Nesabte lihalgike eyyemurrû alâ ehadun minesseyfi ve edagga mineşşa’ri alâ cisri cehenneme enteb teleyte(filanın oğlu filan- veya filanın kızı filan) bihêzihîl ev câ’i vebihêzêrrîhi ve bihêzihîl emradi velesgâmi veentel gadiru alâzzehebi bihâ. Yâ erhamurrahimîn! (Ve meselullezîne keferû kemeselillezî yen’igu bimâ lâ yesme’u illâ du’â en ve nidâ’. Summun bukmun umyun fehüm lâ y’agilûn). (İnne rabbekumullahullezî halagassemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin sümmestevâ alal arşi yuğşilleylennehêra yedlubuhû hasisen veşşemse velgamera vennücüme musehharâtin bil emrih. Elêlehûl halgu vel emr. Tebarekallahu rabbul âlemin♦ Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh. İnnehû lâ yuhibbul mu’utedîn♦Velâ tufsidu filardi b’ade islâhihê ved’ûhu havfen ve dameâ.İnne rahmetallahi garibun minel muhsinîn), (Gulid’ûllahe evid’ûrrahmân. Eyyâme ted’û felehûl esmâ ul-husnâ. Velâ techer bisalâtile velâ tuhafit bihâ vebteği beyne zêlike sebîlâ♦ Ve gulil hamdu lillahillezi lem yettehiz veleden velem yekunlehû şerîkun filmulki velem yekun lehû veliyyun minezzulli vekebbirhu tekbirâ)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146