Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Düşman Ordusunu Yenmek için Farklı Bir Ayet Ve Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Düşman Ordusunu Yenmek için Farklı Bir Ayet Ve Dua
Akineton 21:47 15.11.21
Düşman Askerini yenmek için: Tali-in Hamel burcu esnasında
ve Merih saatinde, yeşil bir kağıt üzerine Zaferan ve Gülsuyu ile
aşağıdaki Ayetlerle duayı yaz. Yazdıktan sonra bunu Lübani zeker
ile buhurlayıp, Ordu komutanının sarığı altına koyarsın. Komutan
olan kimse, Ordusu ile birlikte ilerler. Daha sonra ordunun yarısını
düşmanın sağ tarafına gönderirse, Allah Teala hazretlerinin izniyle
düşman ordusu yenilir.
Yazılacak olan Ayetlerle dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
( Keteballâhü leağlibenne ena ve
rusulî innallâhe kaviyyün azîz. Bu Ayeti yedi defa oku).
(Ve enzelnel hadide fîhi be’sün şedîdün ve menâfiun nâsi ve
liya’lemallâhü men yensurühü ve rusulehü bil ğaybi innallâhe
kaviyyün azîz. Bu Ayeti 10 defa oku)
Seyühzemül cemu ve yüvellûned dübür. Belis sâate mevıdühüm ves sâatü edhâ ve
emerru. Seyühzemül cemu ve yüvellûned dübür. Belis sâate
mevıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru Seyühzemül cemu ve
yüvellûned dübür. Belis sâate mevıdühüm ves sâatü edhâ ve
emerru Seyühzemül cemu ve yüvellûned dübür. Belis sâate
mevıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru Seyühzemül cemu ve
yüvellûned dübür. Belis sâate mevıdühüm ves sâatü edhâ ve
emerru Seyühzemül cemu ve yüvellûned dübür. Belis sâate
mevıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru Seyühzemül cemu ve
yüvellûned dübür. Belis sâate mevıdühüm ves sâatü edhâ ve
emerru) (Belâ in tasbirû ve tettekû ve ye’tûküm min fevrihim
hâzâ yümdidküm rabbiküm bi hamseti âlâfin minel melâiketi
müsevvimîn. Ve ma cealehüllâhü illâ büşrâ leküm ve li
tatmeinne kulûbüküm bihi ve men nasrü illâ min indillâhil
azîzil hakîm. Ve yevme huneynin iz a’cebetküm kesratiküm.
Sümme enzelallâhü sekinetehü alâ rasûlihi ve alel mü’minîne
ve enzele cünûden lem terevhâ ve azzebellezîne keferû ve
zâlike cezâül kâfirîn. (Şâhetil vücûhü. Şâhetil vücûhü Şâhetil
vücûhü ).(Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm ve kad hâbe men
hamele zülmâ. Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm ve kad hâbe
men hamele zülmâ. Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm ve kad
hâbe men hamele zülmâ. İlâhünâ ve seyyidüna ve mevlanâ
emeddenâ bi izzeti kahri nasrike fenestûbihi alâ a’dâina min
bedâiı kuvveti nasrike ve ağsenâ bi kuvveti kahramâne
cünûdikel kâhireti ve kuvvetikel kâdireti fenehzimü bihâ
cüyûşel zulmetil bâğînel câirîne fî akdâri bilâdike alel
mü’minîne min ibâdike rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit
akdâmünâ ven surnâ alel kavmil kâfirîne feneselüke yâ
kahhâru bi kâfil kahril muhîti bil kevni ehâtati deverânil hâtemi
fehadaatil melâiketü lisatveti envârihi en tensurnâ. Ve men
nasru illâ min indillâh. Ve eselüke Yâ Allâhü yâ Azîzü bi aynil
inâyetil kâimeti fî merâkizil izzi yâ men elbis evliyâ ehül
muhlisînez zâkirîne mülâbise izzihi fekâmû fî mekâmil kabdı
ve tekalledû bi seyfil ğalebeti fetâ hüvâ alâ mâ fil kevni bi
tiyyetil mâliki alel memlûki yâ kâhiru yâ nâsiru unsurnî alel
kavmil kâfirîne ve neccinâ minel kavmiz zâlimîne Yâ
Ğâratallâhü yâ ğâratallâhü yâ ğâratallâhü cedî es seyri
müsriaten ya ğavsâhü yâ mevlâye eğisnî vensurnî vehzimü
cüyûşel keferatit tağâti. Fekutıa dâbirul kavmillezîne zalemû
velhamdü lillâhi rabbil âlemîn.


kaynak : şumûsul envâr ve kunûzul esrâr
muellif : Ibnil hac tilmisânil mağribi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146