Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Düşmanlıktan Vazgeçirme Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Düşmanlıktan Vazgeçirme Duası
SiLence 21:48 04.02.17
Düşmanını ve düşmanlarını dost kılmak için Tahriym Suresi yürmi bir (21) kere okunur.

TAHRİYM SURESİ

(1)ya eyyühennebiyyü lime tüharrimü ma ehallallahü leke, tebteğıy merdate azvacike, vallahü ğafurün rahıymün.(2)kad faradallahü leküm tehıllete eymaniküm, vallahü mevlaküm ve hüvel’aliymülhakiymü.(3)ve iz eseren nebiyyü ila ba’dı ezvacihı hadiysen, felemma nebbeet bihı ve azherehullahü ‘aleyhi ‘arrefe ba’dahu ve a’rada ‘an ba’dın, felemma nebbeeha bihı kalet men enbeeke, haza, kale nebbeeniyel’aliymülhabiyrü.(4)in tetuba ilallahi fekad sağat kulubüküma ve in tezahere ‘aleyhi feinnallahe hüve mevlahü ve Cibriylü ve salihulmü’miniyne, velmelaiketü ba’de zalike zahiyrün.(5)’asa rabbühu in tallakakünne en yübdilehu ezvacen hayren minkünne müslimatin mü’minatin kanitatin taibatin ‘abidatin saihatin seyyibatin ve ebkaren.(6)ya eyyühelleziyne amenu ku enfüseküm ve ehliyküm naren ve kudühennasü velhıcaretü ‘aleyha melaiketün ğılazun şidadün la ya’sunallahe ma emerehüm ve yef’alune ma yü’merune.(7)ya eyyühelleziyne keferu la ta’tezirülyevme, innema tüczevne ma küntüm ta’melune.(8)ya eyyühelleziyne amenü tubu ilallahi tevbeten nasuhan, ‘asa rabbüküm en yükeffire ‘anküm seyyiatiküm ve yüdhıleküm cennatin tecriy min tahrihel’anharü, yevme la yuhzıllahünnebiyye velleziyne amenu ma’ahu, nurühüm yes’a beyne eydiyhim ve bieymanihim yekulune Rabbena etmim lena nurena vağfir lena, inneke ‘ala külli şey’in kadiyrün.(9)ya eyyühennebiyyü cahidilküffare velmünafikıyne vağluz ‘aleyhim, ve me’vahüm cehennemü ve bi’selmasıyrü.(10)dareballahü meselen lilleziyne keferumreete Nuhın vemreete Lutın, kaneta tahte ‘abdeyni min ‘ıbadina salihayni fehanetahüma felem yuğniya ‘anhüma minallahi şey’en ve kıyledhulennare öa’addahiliyne.(11)ve dareballahü meselen lilleziyne amenumreete Fir’avne iz kalet rabbibni liy ‘ındeke beyten fiylcenneti ve necciniy min Fir’avne ve ‘amelihi ve necciniy minelkavmizzalimiyne.(12)ve Meryemebnete ‘Imranellatiy ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min ruhına ve saddekat bikelimati rabbiha ve kütübihı ve kanet minelkanitıyne.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
İlkcan 11:19 31.03.17
Allah razı olsun inş okuyalım gerektiğinde
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Gigabyte 12:58 17.06.17
tesekkur£er
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Och 13:08 10.07.18
Emeğinize sağlık.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
turkistan 02:41 17.08.18
teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
ferah41 23:33 27.08.18
teşekkür ederim bilgi için
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:duasi, dusmanliktan, vazgecirme
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147