Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Düşmanlıktan Vazgeçirme Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Düşmanlıktan Vazgeçirme Duası
SiLence 21:48 04.02.17
Düşmanını ve düşmanlarını dost kılmak için Tahriym Suresi yürmi bir (21) kere okunur.

TAHRİYM SURESİ

(1)ya eyyühennebiyyü lime tüharrimü ma ehallallahü leke, tebteğıy merdate azvacike, vallahü ğafurün rahıymün.(2)kad faradallahü leküm tehıllete eymaniküm, vallahü mevlaküm ve hüvel’aliymülhakiymü.(3)ve iz eseren nebiyyü ila ba’dı ezvacihı hadiysen, felemma nebbeet bihı ve azherehullahü ‘aleyhi ‘arrefe ba’dahu ve a’rada ‘an ba’dın, felemma nebbeeha bihı kalet men enbeeke, haza, kale nebbeeniyel’aliymülhabiyrü.(4)in tetuba ilallahi fekad sağat kulubüküma ve in tezahere ‘aleyhi feinnallahe hüve mevlahü ve Cibriylü ve salihulmü’miniyne, velmelaiketü ba’de zalike zahiyrün.(5)’asa rabbühu in tallakakünne en yübdilehu ezvacen hayren minkünne müslimatin mü’minatin kanitatin taibatin ‘abidatin saihatin seyyibatin ve ebkaren.(6)ya eyyühelleziyne amenu ku enfüseküm ve ehliyküm naren ve kudühennasü velhıcaretü ‘aleyha melaiketün ğılazun şidadün la ya’sunallahe ma emerehüm ve yef’alune ma yü’merune.(7)ya eyyühelleziyne keferu la ta’tezirülyevme, innema tüczevne ma küntüm ta’melune.(8)ya eyyühelleziyne amenü tubu ilallahi tevbeten nasuhan, ‘asa rabbüküm en yükeffire ‘anküm seyyiatiküm ve yüdhıleküm cennatin tecriy min tahrihel’anharü, yevme la yuhzıllahünnebiyye velleziyne amenu ma’ahu, nurühüm yes’a beyne eydiyhim ve bieymanihim yekulune Rabbena etmim lena nurena vağfir lena, inneke ‘ala külli şey’in kadiyrün.(9)ya eyyühennebiyyü cahidilküffare velmünafikıyne vağluz ‘aleyhim, ve me’vahüm cehennemü ve bi’selmasıyrü.(10)dareballahü meselen lilleziyne keferumreete Nuhın vemreete Lutın, kaneta tahte ‘abdeyni min ‘ıbadina salihayni fehanetahüma felem yuğniya ‘anhüma minallahi şey’en ve kıyledhulennare öa’addahiliyne.(11)ve dareballahü meselen lilleziyne amenumreete Fir’avne iz kalet rabbibni liy ‘ındeke beyten fiylcenneti ve necciniy min Fir’avne ve ‘amelihi ve necciniy minelkavmizzalimiyne.(12)ve Meryemebnete ‘Imranellatiy ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min ruhına ve saddekat bikelimati rabbiha ve kütübihı ve kanet minelkanitıyne.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İlkcan 11:19 31.03.17
Allah razı olsun inş okuyalım gerektiğinde

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Gigabyte 12:58 17.06.17
Och 13:08 10.07.18
turkistan 02:41 17.08.18
ferah41 23:33 27.08.18