Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Fitne İçin Okunacak Güçlü Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Fitne İçin Okunacak Güçlü Dua
SiLence 00:46 05.02.17
Bu ayetlerin okunmasında çok hikmetler vardır bunlardan biriside hakkınızda fitne fasat çıkarmaya kalkışanlara karşı okursanız inşallah faydalı olacaktır. Günlük 3 veya 7 defa okumaya ve akabinde bu duayı vesile ederek fitnecilerden Allaha.cc sığınmaya devam edin. İnşallah dualarınız makbul olsun.Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem tera ilel mele-i min benî isrâîle min ba'di mûsâ iz kâlûn nebiyyin lehümübas lenâ
meliken nukâtili fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütübe aleykümül kıtâlü ellâ nukâtilû kâlû ve mâ lenâ illâ nukâtile fi sebîlillîhi ve kad ühricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîd.

Bismillâhirrahmânirrahîm. lekad semiallâhü kavlellezîne kâlû innallîhe fekârün ve nahnü agniyâü senektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe bigayri hakkın ve nükûlü zûkû azâbel harîk. Kaviyyün lâ yuhtâcü ilâ muîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem tera ilellezîne kîle lehüm küffû eydiyeküm ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahsevnen nâse ke hasyetillâhi ev esedde hasyeten ve kâlûrabbenâ lime ketebte aleynâl kıtâle levlâ ahhartenâ ilâ ecelin karîbin kul metâud dünyâ kalîlün vel âhiratü hayrun limenit takâ ve lâ tüzlemûne fetîlâ. Kahhârun limen asâ ve tagâ. Bismillâhirrahmânirrahîm. Vetlü aleyhim nebâ ebnâ âdeme bilhakki iz karrabânen fetükubbile min ahadihimâ ve lemyetekabbel minel âhari kâle leaktülenneke kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel muttekân. Kuddûsün yehdî men yesâ'.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbüs semâvâti vel ardı kulillâhü kul efattehaztüm min dûnihi evliyâe lâ yemlikûne li enfüsihim nefan ve lâ darran kul hel yestevîl a'mâ vel basîru emhel yestevîz zulumâtü ven nûru em cealû lillâhi surakâe halakû ke halkıhi fetesâbbihil halku aleyhim kulillâhü hâliku külli seyin ve hüvel vâhidül kahhâr. Kayyûmün yerzüku men yesâü bi kudretih.

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
RvP 14:57 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
adil80 00:55 25.04.17
BEHRAM 12:45 05.03.18
ali6037 08:45 27.03.18
werty 22:28 27.03.18