Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

bir kişinin sevmesi ve gelmesi icin - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>bir kişinin sevmesi ve gelmesi icin
tezikizi 23:38 01.01.18
uygulamayi yapip sonuc alan varmi arkadaslar
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Numan28 16:04 28.08.18
Teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Leyya 06:58 12.09.18
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Keyifli46 19:41 02.05.20
Her gün mü 5 lere ve hangi saatlerde?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jayus 15:08 07.05.20
Şer niyetle kullanılmaz inşallah
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Spektrum88 05:39 08.05.20
affınıza sıgınarak sormak istiyorum kuranı kerimdeki kelimelerin ard arda okunması günah değil mi?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aliş 15:04 12.11.20
Keza keza da matlup adımı acaba bide cuma gecesi yapsak nasıl olur mu
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
oguz4141 13:48 23.11.21
SiLence Nickli Üyeden Alıntı:
Bir kimseyi muhabbetle kendine celb etmek istersen, Kasemi 15 defa okursan o kisi yanına gelir. Ama amelini fazla tekrarlama, o kisi helak olur.Okunacak Tavâifil Cin Kasemi budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmiş e'nil kaviyyis sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid
duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta'melûne basîr. El hâkimü ûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih. Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a'lâ ilâ âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil
mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike ve va'dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil esmâi vefalû mâ tü'merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a'zamu ismüke yâ âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl. Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd. Eyne mâ tekûnû ye'ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve âü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü innehüm le muhdarûn. Ve hu şira li süleymâne cünûdühü daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu'cizin fil ardı ve leyse n kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti vettayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled denâhişeti minküm vel kafâtisetin vet tevâbiati vez zevâbiati vet tayyârati minküm bi hakki. innehü min süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin
kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel
halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki esmehin şemâhin elâlî alâ külli berâhin. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a'zamü sultâni ihterik men asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyen şerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü'merûne heyyen heyyen
heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate.Kaynak: Menbeu usuli mikmet
Sayın Silence
Bu kasem okunurken yanınıza gelmesini istediğiniz kişinin adı ve anne adı söylenmiyecek mi?
Teşekkürler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
shavrole12 16:18 24.11.21
isim felan yokmu duada? kımı için dua ediyorsak mesela
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
engin5261 17:40 24.11.21
Bencede doğru söylüyor bu kasemin okurken isim söylememiz gerekmiyor mu teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3