Gizemli Olaylar ve Mekanlar

İnsan ve Kozmik Bilinç (Evrendeki Yerimiz-II) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Gizemli Olaylar ve Mekanlar>İnsan ve Kozmik Bilinç (Evrendeki Yerimiz-II)
DiLara 01:14 27.03.17
İnsanın evrendeki yeri ve varlığının anlamı nedir?

Fiziksel bedenimiz itibariyle değerlendirdiğimizde, evrendeki sayısız galaksi içerisinde yeralan bir galaksi içerisindeki milyarlarca yıldızdan sadece biri olan Güneşin çevresinde dönüp duran gezegenlerden biri üzerinde yaşayan canlı varlık, insan!

Aslında çok uzaklara gitmeye gerek yok! Evren, galaksiler veya yıldızların büyüklüğü bir yana, yalnızca gezegenimiz dünya üzerinde bir insanın yerine bakınca, bir bedendeki bir hücre gibi bile değil, belki bir atom nisbetinde! Varın öyleyse, güneşin yanında bir insanın yerini siz düşünün! Sonra da düşünebiliyorsanız, Samanyolu galaksisinin yanındaki yerini...

Bir insanın dünya üzerindeki yaşam süresini ele alınca ise evrenin yaşam süresi içerisinde “bir saniye” kadar dahi bir değer tutmuyor. Tüm bu verileri bir önceki yazımızda genişçe incelemiştik.... Ve sonuçta şunu sormuştuk: O halde, insanın varoluşunun gerçek mânâsı nedir?..

Fiziksel bedeni itibariyle, daha güneş sistemi içerisinde bir “hiç” olan insan, biliyoruz ki, öylesine özelliklere sahip ki, kendisinde öylesine bir BİLİNÇ, bir irade gücü, bir algı mevcut ki, bu onu fizik bedenin ötesinde, yaşadığı çevreyi, dünyayı, hatta diğer gezegenleri, diğer güneş sistemlerini kavrayabilecek düzeye ulaştırıyor!.. Bu kavrayış, yani bilinç, insanın fizik bedeninin sınırlarıyla kayıtlı olmayıp, beden boyutunun çok ötelerine, galaksilere, evrene ulaşabiliyor... Buradan ortaya çıkan gerçek şu ki, “insan” diye isimlendirdiğimiz varlık, sadece fizik bedenle kayıtlı, fizik bedenden ibaret bir varlık değil! O halde, gelin, bu kez de, insanın bilinç yönüyle yerini ve varlığının anlamını farketmeye çalışalım ve bu yöndeki bilimsel verilere bir göz atalım...

Bilinci itibariyle insanın Evrendeki yeri ne? İnsan bilinci ile evreni meydana getiren bilincin bağlantı noktası var mı, varsa ne şekilde?

Fizik bedenin yer ve zaman olarak evrende bir sınırı düşünülebilir. Oysa, bilinç için ne mekânsal, ne de zamansal bir sınır tanıyamıyoruz. Yani, bilinç, fizik evrenle kayıtlı bir yapı değil! Bu demek ki, bilince göre evren, yani bilincin kendi evreni, gözün evreniyle, gözle algıladığımız maddelerden oluşmuş yapıyla sınırlı değil. O halde önce, evrenin gerçek yapısı hakkında düşünmemiz gerekiyor! Nedir, evren, gerçekte?

Hemen hatırlayalım! Aslında bizim “evren” diye isimlendirdiğimiz nesnelerden ibaret olan şu içinde olduğumuz yapı, sadece beş duyumuzun duyarlılık kapasitesine göre algılayabildiğimiz bir kesittir. Tüm bu nesneler ve tüm dünyamız, duyularımızın sınırları içerisinde kalan kesitsel yapıdır. Duyularımızın duyarlılık sınırları dışında kalan yapıdan ise habersiziz... Örneğin gözün algılayabildiği, gözün duyarlılık sınırları içerisinde kalan dalgaboyları, gerçekte varolan sayısız dalgaboyları içerisinde çok çok küçük bir kesittir. Öyle ki, gözün tesbit edebildiği ve şu anda görmekte olduğumuz nesneler, aslında evrende varolan sayısız dalgaboyları, sayısız imajlar içerisinde, çölde bir kum tanesi misali kadardır.

Oysa, beş duyu verilerinden yola çıkmak suretiyle bilimsel veriler ışığında evrenin gerçek yapısını düşüncemizle keşfetmeye başladığımızda görüyoruz ki evren, gerçekte içinde boşluğu olmayan tümel bir enerji kütlesi. Orijinal yapıda öylesine bir bütünsellik var ki, gözünüze göre, sizinle şu anda karşınızdaki bu satırlar arasında bir boşluk var gibi görünse de, gerçekte böyle bir boşluk yok! Çünkü bu satırlar da, ekran veya kitap da, sizin bedeniniz de, aradaki hava da, sırf atomlardan oluşmaktadır ve atomlar düzeyinde birbirleri arasında bir sınır, bir ayrılık yoktur...

Eğer daha da ileri giderek evrenin atomaltı yapısını düşünmeye çalışırsak, karşılaşacağımız sonuç, bölünüp, parçalanması sözkonusu olmayan, salt bir enerji kütlesi olacaktır...

Beş duyu evrenimizde algıladığımız kesitsel imajlardan yola çıkarak görüyoruz ki, evrenin orijinal yapısı bütünsel bir enerji kütlesidir. O halde düşünelim: Varolan herşey, bu evrensel enerjiden oluştuğuna göre, içinde yaşadığımız kesitte de gözlenen düzen, bu evrensel enerji boyutunda yürürlükte olan bir düzendir. Yani, bu evrensel enerji de, aynı zamanda, varolan düzeni yürüten evrensel bilinç orjinlidir...

Evrenimizde varolan herşey, her an, her zerresinde Evrensel Bilincin hükümlerinin yürürlükte olduğu, enerjiden oluşmuştur...

İnsan bilincine gelince...

Evren tümel bir enerji yapı olduğuna göre ve evrende hükmü yürümekte olan tek bir bilinç varolduğuna göre, hiçbir insanın, hatta hiçbir nesnenin orijinal bilinci, bu evrensel bilinçten ayrı değildir. Dolayısıyla, insandaki bilinç, orjini itibariyle evrensel bilinçle aynı özden meydana gelmiştir ve dahi odur.

Kendini tanımak gayesiyle varolmuş insana açılan ufuk burasıdır:

Bilincini madde evrenin bağımlılıklarından soyut bir şekilde tanıyabilmek ve böylece kendini, zaman ve mekânla kayıtlı olmayan evrensel bilinç boyutunun değerleriyle bilmek. Çünkü, evreni meydana getiren evrensel bilince giden yegâne yol, insanın kendi özünden geçmektedir...

Demek ki insan, evrendeki sayısız yıldızlardan biri çevresinde dönen bir kütlenin üzerinde yaşayan, bedenden ibaret madde yapılı bir varlık değil; gerçekte, Evreni meydana getiren BİLİNÇ ve GÜCÜN varlığıyla oluşmuş, tüm evrensel sırları kendinde bulabilecek kapasitede varolmuş bir bilinç yapıdır. Evren, bir galaksi veya bir insan bilinci aynı orjinlidir.

Madde boyutundaki yaşamın terkedilmesiyle, insan kaçınılmaz bir biçimde kendisini bu orijinal bilinç boyutunun değerleriyle bulacaktır. Ancak bu boyutu ne şekilde değerlendirebileceği, dünya yaşamındayken kendini tanıyabilmesi ve hazırlayabilmesi ölçüsünde olabilecektir.

Bilinç, eğer kendi evreninin değerlerini ortaya koyabilirse, sınırsızlıkta her an yeni bir özelliğini gözlemleyerek kendi sonsuzluğunu yaşayabilecektir. İnsan için en büyük felaket ise, beş duyu verileriyle bloke olmuş bir bilinçle, kendisini aynada gördüğü bir bedenden ibaret sanarak dünya yaşamının sona ermesidir...

Sonsuzluğu yaşamak üzere varken, toplumsal şartlanmalar ve bedensel bağımlılıklardan kurtulamamış bir bilinçle, yaşamın sonluluğa mahkûm olması ne acıdır.

Eğer ifade etmek istediğimiz değer, zaman ve mekâna bağlı olarak değişim göstermiyorsa, onun EVRENSEL oluşundan sözedebiliriz. Aksi halde, bilinç boyutunun sınırsız değerleriyle yaşamaktan uzak, şartlanmalar ve bağımlılıklar blokajından kurtulamamış bir haldeyken, bireysel, geçici dünya değerleri için “sonsuz,” veya “evrensel” gibi tanımlamaları kullanmakla, sadece kuru bir lakırdı etmiş oluruz...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 13:30 03.04.17
Emeğine sağlık teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ibrahimbayrak13 14:04 03.04.17
paylaşımın için çok teşekkürler hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sunshine 21:49 04.04.17
Bir de kozmik bilinç,bilinç havuzu gibi kavramlar var. Nasıl ki bir icat yapılmadan önce bir sürü başka icatlar yapılıp yığılmayla ona zemin hazırlıyorsa insanların enerjilerinin de bir havuzda toplandığı söyleniyor. Bu da çok ilginç ve derin bir konu bence

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nani 13:34 05.04.17
Teşekkürler güzel konu olmuş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 16:30 20.04.17
SAMANYOLU GALAKSİSİ'nin ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?

Farsça'da Kahkeşan yani "Saman çeken" bir saman hırsızının bıraktığı izler anlamına gelir.
Yunan mitolojisinde ise Zeus, Hera'dan olan oğlu Heraklis'in üzerine titremektedir ve Hera Heraklis'e süt vermek istemez ve Heraklis'i itekler, süt etrafa dağılır ve süt yolunu oluşturur.

İngilizce adı Milkyway olan Samanyolu Batı kültüründe Süt Yolu, bizim kültürde ise Saman çeken anlamına gelen Samanyolu olarak bilinir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 00:20 16.06.18
Sayın DiLara, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi