Güzel Sözler & aŞka Dair

Yalan Dünya - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Güzel Sözler & aŞka Dair>Yalan Dünya
onurkaan 16:49 19.07.20
Yalancı dünyâya aldanma ya Hû
Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez
İki kapılı bir vîrânedir bu
Bunda konan göçer mihmân eğlenmez
Bakma bunun karasına ağına
Gönül verme bostanına bağına
Benzer hemân oğlan oyuncağına
Bunda aklı olan insan eğlenmez
Doğrusuna gide- gör bu yolların
Geçe-gör sarpını yüce bellerin
Dünyâ zindânıdır mü’min kulların
Zindânda olan kul âsân eğlenmez
Sen ey gâfil ne sandın rüzgârı
Durur mu anladın leyl u nehârı
Yükün yineldi-gör evvelden bârı
Yoksa yolcu giden kârbân eğlenmez
Vârını nisâr eyle Mevlâ yoluna
Bunda ne eylersen anda buluna
Bir gün sefer düşer berzah iline
Otağı kalkıcak sultân eğlenmez
Ömür temâm olup defter dürülür
Sırat köprüsü ve mîzân kurulur
Hakk’ın dergâhına kullar dürülür
Buyruğu tutulur ferman eğlenmez
Hüdâyî n’oldu bu denlû peygamber
Ebubekr u Omer Usman u Hayder
Kanı Habîbullah Sıddik-ı Ekber
Bunda gelen gider bir can eğlenmez...

Aziz Mahmut Hudayi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Filozof 15:39 20.08.20
biri yer, biri bakar
koyamet ondan kopar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up