Hacet & Dilek Uygulamaları

Her türlü dilek her türlü sıkıntı için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hacet & Dilek Uygulamaları>Her türlü dilek her türlü sıkıntı için
aşk 18:52 01.06.17
Esma-i İdrisiyye duası Her türlü dilek her türlü sıkıntı için( İdris a.s gönderilen 40 İsm-i Şerif)
Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar, Hz. İdris (a.s.)’in ezkarındandır. Sühreverdi Hazretleri, bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır. Muhyiddin Arabi Hazretleri’de bu esmalara devam edenlerdendi. Bu “Esma-i İdrisiyye”yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya etsinler.(M. Ahzab, 363)
Peygamberlerin duaları ile yapılan dualar daha makbul dualardır.Peygamber Efendimiz ve diğer Peygamberler de bu ismi şerifler iel dua etmişler duaları kabul olmuştur.
Bu ism-i şerifler ulema,evliyaların bir çoğu bu ismi şerifler ile en yüksek makamlara bu ismi şeriflerin bereketi ile ulaşmışlardır.Bu ismi şerifleri okumadan önce 100 istiğfar 100 salavat okumalıdır.İster tümünü okuyun ister tüüm 40 ismi şerifi okuyun. Her ne sıkıntınız var ise.Ne hayırlı bir dileğiniz var ise kabul olan daualrdna inşallah olucaktır.
Fakat şunu asla unutmamalıdır ki:”Bu ismi şerifler veya her hangi bir dua okuyup kabul görmez ise sakın Allaha isyan etmeyelim.Çünkü Rabbimiz senin istediğin şey yad aistediğin zaman değil en zaman murat eder ise o zaman kabul eder.Mutlaka bir zamanı ve saati vardır duanın kabulü için.
Allahü Teâla bazen istenile şeyin aynı ile icabet eder.Bazende farklı bir yolla icabet eder.Çünkü Allahü Teâla gaybları hakkıyla bilen “Allamu’l-Guyubdur.O senin için faydalı olanı senden daha iyi bilir.”
Her türlü dilek için.
Her türlü sıkıntı için.
Her türlü hastalıkların şifası için.
Aile huzuru-geçimsizlikler için.
Ana babaya itaat etmeyen evlatlar ve onların islahı için okunur.
Ahlak güzelliği için okunur.
Hapisten kurtulmak için okunur.
Çocuk sahibi olmak isteyenler. Düşük yapan kadınlar.
Sınavlarında başarılı olmak için okunur.
Bismillahirrahmanirrahiym. Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh. Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh. Ya allahül mahmudü fi külli fialih. Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh. Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih. Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih. Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh. Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih. Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih. Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih. Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih. Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih. Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih. Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih. Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh. Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma. Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh. Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih. Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh. Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh.Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih. Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh.Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh.Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh.Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih. Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh.Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh. Ya kahiru zel batşiş şedid. Entellezi la yütakuntikamüh. Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh. Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih. Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh. Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh. Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh. Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih. Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh. Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih. Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh. Ya azıymü zes senai

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
basak 16:49 04.06.17
Allah razı olsun
Cevapla
Havadarikiz 18:39 26.12.17
Allah razı olsun
Cevapla
thestrainx 16:09 29.12.17
Çok güzel bir paylaşım. Allah razı olsun...
Cevapla
İnşirah 12:03 02.06.18
Allah razı olsun..
Cevapla
ebruss54 17:27 02.06.18
aşk Nickli Üyeden Alıntı:
Esma-i İdrisiyye duası Her türlü dilek her türlü sıkıntı için( İdris a.s gönderilen 40 İsm-i Şerif)
Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar, Hz. İdris (a.s.)’in ezkarındandır. Sühreverdi Hazretleri, bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır. Muhyiddin Arabi Hazretleri’de bu esmalara devam edenlerdendi. Bu “Esma-i İdrisiyye”yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya etsinler.(M. Ahzab, 363)
Peygamberlerin duaları ile yapılan dualar daha makbul dualardır.Peygamber Efendimiz ve diğer Peygamberler de bu ismi şerifler iel dua etmişler duaları kabul olmuştur.
Bu ism-i şerifler ulema,evliyaların bir çoğu bu ismi şerifler ile en yüksek makamlara bu ismi şeriflerin bereketi ile ulaşmışlardır.Bu ismi şerifleri okumadan önce 100 istiğfar 100 salavat okumalıdır.İster tümünü okuyun ister tüüm 40 ismi şerifi okuyun. Her ne sıkıntınız var ise.Ne hayırlı bir dileğiniz var ise kabul olan daualrdna inşallah olucaktır.
Fakat şunu asla unutmamalıdır ki:”Bu ismi şerifler veya her hangi bir dua okuyup kabul görmez ise sakın Allaha isyan etmeyelim.Çünkü Rabbimiz senin istediğin şey yad aistediğin zaman değil en zaman murat eder ise o zaman kabul eder.Mutlaka bir zamanı ve saati vardır duanın kabulü için.
Allahü Teâla bazen istenile şeyin aynı ile icabet eder.Bazende farklı bir yolla icabet eder.Çünkü Allahü Teâla gaybları hakkıyla bilen “Allamu’l-Guyubdur.O senin için faydalı olanı senden daha iyi bilir.”
Her türlü dilek için.
Her türlü sıkıntı için.
Her türlü hastalıkların şifası için.
Aile huzuru-geçimsizlikler için.
Ana babaya itaat etmeyen evlatlar ve onların islahı için okunur.
Ahlak güzelliği için okunur.
Hapisten kurtulmak için okunur.
Çocuk sahibi olmak isteyenler. Düşük yapan kadınlar.
Sınavlarında başarılı olmak için okunur.
Bismillahirrahmanirrahiym. Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh. Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh. Ya allahül mahmudü fi külli fialih. Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh. Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih. Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih. Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh. Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih. Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih. Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih. Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih. Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih. Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih. Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih. Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh. Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma. Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh. Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih. Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh. Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh.Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih. Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh.Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh.Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh.Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih. Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh.Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh. Ya kahiru zel batşiş şedid. Entellezi la yütakuntikamüh. Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh. Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih. Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh. Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh. Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh. Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih. Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh. Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih. Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh. Ya azıymü zes senai
emeğine sağlık
Cevapla
Celil 00:18 05.06.18
Allah razı olsun.
Cevapla
aseyhmus 00:28 05.06.18
Allah razı olsun
Cevapla
ORHANKRTRK 19:26 13.10.18
Allah razı olsun
Cevapla
Etiketler:dilek, icin, sikinti, turlu
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143