Hacet & Dilek Uygulamaları

Çocuğu olmayan kadın için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hacet & Dilek Uygulamaları>Çocuğu olmayan kadın için
Havasokulu 22:18 25.08.17
Çocuğu olmayan kadın için: Aşağıdaki duayı yazıp çocuğu olmayan kadın üzerinde taşırsa Allah c.c. ın izniyle çocuğu olur. Önce gusül abdesti alıp, tam inanç ile Cuma gecesi karı koca bir araya gelip, üç İhlası şerif okuduktan sonra cima’ etmelidirler. Ondan sonra kadın bu hirzi üzerine almalıdır. Allah c.c. ın izniyle çocukları olur.

Yazılacak Dua-i şerif budur:
اًراَرْﺪِﻣ ْﻢُﻜْﯿَﻠَﻋ َءﺎَﻤﱠﺴﻟا ِﻞِﺳْﺮُﯾَو اًرﺎﱠﻔَﻏ َنﺎَﻛ ُﮫﱠﻧِا ْﻢُﻜﱠﺑَر اوُﺮِﻔْﻐَﺘْﺳا َﺖْﻠُﻘَﻓ ِﻢﯿِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﷲ ِﻢـْﺴِﺑ ِﺪْﻤُﯾَو اًرﺎَﻗَوِ ِ َنﻮُﺟْﺮَﺗ َﻻ ْﻢُﻜَﻟﺎَﻣ اًرﺎَﮭْﻧَا ْﻢُﻜَﻟ ْﻞَﻌْﺠَﯾَو ٍتﺎﱠﻨَﺟ ْﻢُﻜَﻟ ْﻞَﻌْﺠَﯾَو َﻦﯿِﻨَﺑَو ٍلاَﻮْﻣَﺎِﺑ ْﻢُﻛْد َﻤـِﻟ ُﺐَﮭَﯾَو ﺎًﺛﺎَﻧِا ُءﺎَﺸَﯾ ْﻦَﻤِﻟ ُﺐَﮭَﯾ ُءﺎَﺸَﯾﺎَﻣ ُﻖُﻠْﺨَﯾ ِضْرَﻻْاَو ِتاَﻮَﻤﱠﺴﻟا ُﻚْﻠُﻣ ِِ اًراَﻮْطَا ْﻢُﻜَﻘَﻠَﺧْﺪَﻗَو ْﻦ م ا م م م ا ا ا م ـھ ٌﺮﯾِﺪَﻗ ٌﻢﯿِﻠَﻋ ُﮫﱠﻧِا ﺎًﻤﯿِﻘَﻋ ُءﺎَﺸَﯾ ْﻦَﻣ ُﻞَﻌْﺠَﯾ ﺎًﺛﺎَﻧِاَو ﺎًﻧاَﺮْﻛُذ ْﻢُﮭُﺟِّوَﺰُﯾ ْوَا َرﻮـُﻛﱡﺬﻟا ُءﺎَﺸَﯾ ا ا5 9 9 9 ﮫﻋ ﮫﻋ ا ا8 ﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ى ا م ْﺪ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﺪﱠﻤَﺤُﻣ*

Bismillahirrahmanirrahim. Fekultes tağfiru rabbe küm innehü kane ğaffara. Ve yürsilis sema-e aley küm midrara. Ve yümdidküm bi emvalin ve benine ve yecal leküm cennatin ve yecal leküm enhara. Maleküm la tercüne lillahi ve kara. Ve kad halakaküm atvara. Lillahi mülküs semavati vel ardı yahluku ma yeşa-ü yehebü limen yeşa-ü inasan ve yehebü limen yeşa-üz zükür.Ev yüzevvicühüm zükranan ve inasan yecalü men yeşa-ü akiman innehü alimün kadir. He mim elif elif elif mim mim mim elif mim elif elif beş dokuz dokuz dokuz elif elif ayın he ayın he sekiz mim elif ye. Ve yetmiş bir adet Muhammed saallallahü aleyhi ve selem ismi şerifi.

Kaynak havasul esrar ilmü ruhani


Sayılar arapca yazılacaktır.

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
İnşirah 23:03 12.04.18
Allah razı olsun...
Cevapla
Etiketler:cocuu, icin, kadin, olmayan
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143